logo PŁ
logo wydziału
1 / 3
Materiałoznawstwo
2 / 3
Towaroznawstwo
3 / 3
Innowacje produktowe

navigatorHome page > Publications >

Publications

Wykaz autorów:  A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Y Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie:

 • Struszczyk Marcin, Miklas M., Cichecka M., Wilbik-Hałgas B., Łandwijt M., Litwa P., Grabowska G., Błaszczyk J., Pawłowska A., Fejdyś M., Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Puchalski Michał, Chrzanowski Michał, Sztajnowski Sławomir, Wrzosek Henryk, „Research on the functionalisation of ballistic materials - optimisation of the functionalisation process“, w książce ADVANCED TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN STATE SECURITY, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, ISBN 978-83-951668-0-8, (2018)
 • Krucińska Izabella, Zimniewska M., „The role of apparels base of natural fibres in human physiology and healthy being“, w książce: NATURAL FIBRES, PROPERTIES, MECHANICAL BEHAVIOR, FUNCTIONALIZATION AND APPLICATION; Nova Science Pub Inc, ISBN-10: 1536120715, ISBN-13: 978-1536120714 (2017)
 • Stawski Dawid, „Thermogravimetric Analysis of Sponge Chitins in Thermooxidative Conditions“, Chapter in monography: Extreme Biomimetics, editor: Hermann Ehrlich, Springer International Publishing, print ISBN 978-3-319-45338-5, online ISBN 978-3-319-45340-8 (2017)
 • Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Changes in some properties of flame resistant textiles during their use“, In: Innovative Technical Textiles, science editor Józef Masajtis, Monography of Lodz University of Techology, ISBN 978-83-7283-787-5, (2016)
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Krucińska Izabella, Michalak Marina, Puchalski Michał, Danuta Ciechańska, Janusz Kazimierczak and Arkadiusz Bloda, „Chapter 12. “Bio-Based Composites for Sound Absorption“, Composites from Renewable and Sustainable Materials", Edited by Matheus Poletto, ISBN 978-953-51-2794-9, Print ISBN 978-953-51-2793-2, 342 pages, Publisher: InTech, Chapters published November 30, 2016 under CC BY 3.0 license Edited Volume
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Komorowska Małgorzata, Krucińska Izabella, „Development Trends in Electronics Printed: Intelligent Textiles Produced with the Use of Printing Techniques on Textile Substrates“, Printed Electronics - Current Trends and Applications. Edited by Ilgu Yun, ISBN 978-953-51-2527-3, Print ISBN 978-953-51-2301-9, 146 pages, Publisher: InTech, Chapters published September 28, 2016 under CC BY 3.0 license. Chapter 7.  DOI: 10.5772/61800 Edited Volume.  http://www.intechopen.com/books/printed-electronics-current-trends-and-applications/development-trends-in-electronics-printed-intelligent-textiles-produced-with-the-use-of-printing-tec
 • Zielińska Dorota, Stawski Dawid, Komisarczyk Agnieszka, „Producing a poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) nonwoven by using the blowing out method“, Textile Research Journal 2016, Vol. 86(17) 1837–1846 ! The Author(s) 2015.   DOI: 10.1177/0040517515617420 trj.sagepub.com
  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0040517515617420
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Surma Beata, Gliścińska Eulalia Magdalena, „Technologies Involved in the Manufacture of Smart Nonwoven Fabrics“, Chapter 11. Non-woven Fabrics Edited by Han-Yong Jeon, ISBN 978-953-51-2271-5, 324 pages, Publisher: InTech, Chapters published March 24, 2016 under CC BY 3.0 licenseDOI: 10.5772/60468Edited Volume http://www.intechopen.com/books/non-woven-fabrics/technologies-involved-in-the-manufacture-of-smart-nonwoven-fabrics   
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Justyna Augustyniak, Martyna Podobinska, Leonora Buzanska., „Incorporation of the Chondroitin Sulfate into Collagen Scaffolds to Create a Biomimetic Niche with Neurally Committed Human Induced Pluripotent Stem Cells”“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland
 • Koszewska Małgorzata, „The Role of Consumers in Commodity Sciences – the Case of Environmentally and Socially Sustainable Textile and Clothing Products“, in: R. Salerno-Kochan (ed.) Commodity Science in Research and Practice – Non-food products’ quality and innovations, Polish Society of Commodity Science, Cracow, pp. 85-93. ISBN: 978-83-940189-8-6
 • Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Thermal stability and flammability of flame-retardant polymer materials exposed to heat radiation“, In: Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Vol. 5, Editor: Krzysztof Pielichowski, Cracow University of Technology, ISBN 978-83-930641-2-0 (2013)
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Advances in collagen-based tissue engineering“,  Chapter in book Advances in Materials Science, volume 2: Natural Polymers, Biopolymers, Biomaterials, and Their Composites, Blends and IPNs. Editors: S. Thomas, N. Ninan, S. Mohan, E. Francis, Apple Academics Press. Inc. Canada  2012, pp. 213-229.
 • Stawski Dawid, „Chapter 16. Application of the Layer-by-layer Method for Textiles“, p. 507-518, in: Textiles, Uses and Production Methods, Editor: Ahmed El Nemr Nova, New York 2012
 • Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Krucińska Izabella, „Giving Functional Properties to Fabrics Containing Polyester Fibres from Poly (Ethylene Terephthalate) with the Printing Method“, in the book "Polyester" edited by Hosam El-Din M. Saleh, ISBN 978-953-51-0770-5, InTech, September 9, 2012
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Kułak A., „IR Spectroscopy as a Possible Method of Analysing Fibre Structures and Their Changes Under Various Impacts“, in the book Infrared Radiation, edited by Vasyl Morozhenko, ISBN 978-953-51-00060-7, In Tech, February, 2012- rozdział 2 str 27
 • Połowiński Stefan, „Template Polymerization“, In: Matyjaszewski K and Möller M (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, vol. [4] 2012, pp. [833]-[854]. Amsterdam: Elsevier BV
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „The Use of the Spectrometric Technique FTIR-ATR to Examine the Polymers Surface“, pp.85-104Chapter 3 w “ Advanced Aspects of Spectroscopy” Ed. Muhammad Akhyar Farrukh, InTech 2012, ISBN 978-953-51-0715-6
 • Krucińska Izabella, „Misja Nauk Chemicznych, pod red. Bogdana Marcińca, rozdział: Nowoczesne włókna chemiczne“, str. 213-224, wyd. Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Koszewska Małgorzata, „CSR communication through marketing strategy as one of the conditions of the effective influence of CSR on consumer behavior - the case of textile and clothing market“, w: Innovations in Clothes and Footwear, red. Pawłowa M., Frydrych I., Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2010, ISBN 978-83-7351-377-8, s. 352-357
 • Połowiński Stefan, „Interpolymer Complexes obtained by Template Polymerization“, chapter 6 w Hydrogen-Bonded Interpolymer omplexes: Formaton, Structure and Applications, Ed. V. V. Khutoryanskiy University of Reading, UK and G. Staikos University of Patras, Greece, World Scientific, 2009, 155-172
 • Jackowski Tadeusz, Frydrych I., „Scientific Elaboration of Monograf:: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, monograph- Gdynia 2009, 10th International Cotton Conference, Gdynia, September 3-4, 2009, ISBN 978-83-916006-5-8, 183 s. ; 23,5 cm
 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „A new method of evaluation of thermal parameters for textile materials“,  9th International Conference on Quantitativr InfraRed Thermography, materiały pokonferencyjne, Edited by Bogusław Więcek, Polska, Kraków, 02-05 Lipiec, 2008 rok, s. 427-431, ISBN 978-83-908655-1-5
 • Błasińska Anna, Drobnik J., „Accelerated Wound Repair by of Di-0-butyrylchitin, the Polymer for New Nonwovens Dressing Material“, Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna, Bio-Degradable Polymers from Renewable  Resources materiały pokonferencyjne w formie monografii Wiedeń, 18-21 Listopad 2007 rok, Editors: Andrzej J. Nadolny,n Wiedeń 2008 rok s. 48, ISBN 978-3-9502472-2-0
 • Durasevic V., Machnowski Waldemar, Kotlińska A., „Dyeing Behaviour of Differently Degunmmed Silk Fibres“, In: Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing&Desing Conference, DUBROVNIK, CROATIA, Editor: Zvonko Dragcevic, ISBN 978-953-71-0-26-6 (2008)
 • Kułak A., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Modification of Fibres and Textiles in Aspect of Skin Irritation Prophylaxis“, Book of Proceedings of the 4th INternational Textile, Clothing&Desing Conference 05-08 Październik 2008 Zagrzeb Chorwacja, materiały pokonferencyjne w formie monografii , Edytor Zvonko Dragcevic, Zagrzeb Chorwacja, 2008 rok, s. 100-105, ISBN 978-953-71-0-26-6
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Textile body-worn Exponentially Tapered Vee Antenna“, XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, materiały pokonferencyjne, Editor Edward Sędek Telecommunications Research Institute SA, Polska, Wrocław Maj 19-21, 2008 rok, s. 189-192, ISBN 83-906662-7-8

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Sztajnowski Sławomir, „Metoda spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni w badaniach budowy polimerowych materiałów włókienniczych“, Zeszyty naukowe PŁ
 • Krucińska Izabella, Korycki R., Skrzetuska Ewa, Kowalski K., Puszkarz Adam, „Wybrane zagadnienia z metrologii użytkowej odzieży funkcjonalnej“, Monografia Politechniki Łódzkiej, ISBN 978-83-7283-808-7, Łódź (2016)
 • Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Jantas Roman, Połowiński Stefan, mgr inż. Wojciechowska Dorota, Joanna Szumilewicz, „, rozdział 11: Funkcjonalizacja włóknin igłowanych wytwrzanych z włókien PLA“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 167-184
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Funkcjonalizacja metodą plazmy niskotemperaturowej włóknin PLA wytwarzanych techniką „spod filiery”“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 185-198
 • Chrzanowski Michał, Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, Rutkowski Jacek, Krucińska Izabella, Sztajnowski Sławomir, „rozdział 10: Technologia folii o przeznaczeniu rolniczym z kompozycji polimerowych PLA/PBS“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 150-166
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Chrzanowski Michał, Wrzosek Henryk, Krucińska Izabella, „rozdział 13: Wybarwialność włókien PLA w aspekcie ich budowy wyjściowej oraz jej zmian pod wpływem wstępnej obróbki termicznej“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 199-216
 • Krucińska Izabella, Biela T., Kowalczuk M., Puchalski Michał, „rozdział 2: Charakterystyka surowców biodegradowalnych stosowanych w projekcie“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 16-27
 • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, „rozdział 5: Technologia włókien z kopoliestrów alifatycznych i ich kompozycji metodą z roztworu na mokro“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 73-87
 • Krucińska Izabella, Małgorzata Izydorczyk, Danuta Ciechańska, „rozdział 9: Technologia formowania włóknin z poli(bursztynianu butylenowego) metodą „spod filiery” dla celów technicznych“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 130-149
 • Czajkowski Tomasz, Szymański G., „Badanie polskich e-sklepów ad 2012”, rozdział w raporcie „eCommerce 2012“, Internet Standard, wrzesień 2012
 • Michalak Marina, „Badanie przewodności cieplnej materiałów włókienniczych“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1122, Łódź, 2012-134,
 • Błasińska Anna, „Biofunkcyjne materiały włókninowe z dibutyrylochityny“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Dobór odpowiednich narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego jako wyznacznik sukcesu rynkowego na przykładzie branży tekstylno – odzieżowej“, rozdział w Monografii Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych pod red. J. Żuchowskiego i R. Zielińskiego, Politechnika Radomska, 2012, s. 127
 • Kułak A., „Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych” (The investigation of fibres and textiles in the aspect of allergic properties)“, Zeszyty Naukowe PŁ, Nr 1092/2011, Włókiennictwo, z. Nr 67, s. 37-65
 • Koszewska Małgorzata, „Normy i standardy w obszarze CSR, jako istotny czynnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów“, Społeczna odpowiedzialność biznesu – pespektywy i kierunki rozwoju, red: Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ISBN 978-83–231-2684-3, s.193-223
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Ochrona własności przemysłowej a etyka biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności przedsiębiorstw na rynku odzieżowym“, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Perspektywy i Kierunki Rozwoju pod redakcją R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 281-302
 • Koszewska Małgorzata, „Aspekty zrównoważonego rozwoju w obszarze tekstyliów ochronnych“, W: Wybrane problemy Jakości Wyrobów Przemysłowych, red.: J. Żuchowski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-308-2, ISBN 978-83-7204934-6, s. 159-173
 • Koszewska Małgorzata, „Ekologiczne i etyczne znakowanie i jego rola w konsumenckiej ocenie wyrobów“, w: „Zarzadzanie Jakością Organizacji, red.: T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, ISBN 978-83-929209-4-6, s. 584-603
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu jakości produktów“, w:Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów, red.: R.I. Zalewski,
  R. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-437-9, ISBN 978-83-7204-930-8, s.113-126
 • Stawski Dawid, „Zaawansowana analiza powierzchni włókien polipropylenowych w płaskich wyrobach włókienniczych modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1060 rozprawy Naukowe z.388 Łódź 2010
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Mechanizmy działania korporacji transnarodowych w przemyśle tekstylno-odzieżowym“,  red.,Monika Malinowska-Olszowy.: „Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym”; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2009; ISBN 978-83 7611-536-8, s. 150-161
 • Koszewska Małgorzata, „Społeczna odpowiedzialność biznesu z zachowania nabywcze konsumentów – rynek tekstylno-odzieżowy“,  red., Monika Malinowskaj-Olszowy.: „Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym”; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2009; stron 270, ISBN 978-83-7611-536-8, s. 150-161
 • Czajkowski Tomasz, „Wybrane etyczne aspekty prowadzenia biznesu elektronicznego“, red., Monika Malinowska-Olszowy.: „Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym”; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2009; ISBN 978-83-7611-536-8, s. 92-98
 • Więcek T., Konecki Włodzimierz, „Wyznaczanie dynamicznego modułu Younga dla włókien tekstylnych metodą dyfrakcyjną“, 2009 rok, XLI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Gdańsk 31.08-02.09.2009 materiały pokonferencyjne w formie monografii „metrologia dziś i jutro, Politechnika Gdańska, rozdz. 6, str. 337-346, ISBN 83-911669-5-3
 • Wysokińska Zofia, „Innowacje w sektorze tekstylno-odzieżowym na rynku europejskim“, Monografie Politechniki Łódzkiej; Łódź 2008; stron 176, ISBN 978-83-7283-248-1
 • Łaszkiewicz B., Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, „Rynek włókien celulozowych i właściwościach specjalnych w Polsce i na świecie. Analiza marketingowa“, Łódź, 2008; stron 113; ISBN 83-917012-2-0

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Tarzyńska N., Bednarowicz A., Puszkarz Adam, Szparaga Grzegorz, „Polymer-based electrophoretic deposition of nonwovens for medical applications: the effect of carrier structure, solution, and process parameters“, Marine Drugs, 19, no. 10: 533. (2021)
 • Pakolpakçıl A., Draczyński Zbigniew, Szulc J., Stawski Dawid, Tarzyńska N., Bednarowicz A., Sikorski D., Hernandez C., Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, Gutarowska B., „An in vitro study of antibacterial properties of electrospun hypericum perforatum oil-loaded poly(lactic acid) nonwovens for potential biomedical applications“, Applied Sciences, 11(17):8219. (2021)
 • Czaplicki Z., Gliścińska Eulalia Magdalena, Machnowski Waldemar, „Natural silk – an unusual fibre: origin, processing and world production“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 29, 5(149) 22-28 (2021)
 • Skrzetuska Ewa, Puszkarz Adam, Pycio Z., Krucińska Izabella, „Assessment of the impact of clothing structures for premature babies on biophysical properties“, Materials, 14(15):4229 (2021)
 • Machnowski Waldemar, Wąs-Gubała J., „Evaluation of selected thermal changes in textile materials arising in the wake of the impact of heat radiation“, Applied Sciences, 11(15):6989 (2021)
 • Skrzetuska Ewa, Michalak D., Krucińska Izabella, „Design and analysis of electrodes for electrostimulation (TENS) using the technique of film printing and embroidery in textiles“,   Sensors, 21(14):4789 (2021)  
 • Wilgocka K., Skrzetuska Ewa, Krucińska Izabella, Sujka W., „Textronic solutions used for premature babies: A review“, Autex Research Journal, doi: 10.2478/aut-2021-0034 (2021)
 • Pakolpakçıl A., Draczyński Zbigniew, „Green approach to develop bee pollen-loaded alginate based nanofibrous mat“, Materials 14(11):2775 (2021)
 • Sikorski D., Gzyra-Jagieła K., Draczyński Zbigniew, „The kinetics of chitosan degradation in organic acid solutions“, Marine Drugs 19(5):236 (2021)
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Perez de Amezaga J., Michalak Marina, Krucińska Izabella, „Green sound‐absorbing composite materials of various structure and profiling“, Coatings, 11, 407, doi: 10.3390/coatings11040407 (2021)
 • Radwański M., Łęski M., Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „Shaping Ability of ProTaper Next, Hyflex CM, and V-Taper 2H Nickel-Titanium Files in Mandibular Molars: A Micro-computed Tomographic Study“, Iranian Endodontic Journal, Vol. 16, No. 2, 103-108, doi: 10.22037/iej.v16i2.30586 (2021)
 • Pacek D., Rutkowski Jacek, „The composite structure for human body impact protection“, Composite Structures 265, 113763, doi:10.1016/j.compstruct.2021.113763 (2021)
 • Turlakiewicz K., Puchalski Michał, Krucińska Izabella, Sujka W., „The role of mesh implants in surgical treatment of parastomal hernia“, Materials, 14, 1062, doi: 10.3390/ma14051062 (2021)
 • Puszkarz Adam, Machnowski Waldemar, „Simulations of heat transfer through multilayer protective clothing exposed to flame“, Autex Research Journal; doi: 10.2478/aut-2020-0041 (2020)
 • Gorzędowski Jeremiasz, Smiglak M., Struszczyk Marcin, Puchalski Michał, Krucińska Izabella, „Chitin fibre formation by the solution blow spinning method, using 1-butyl-3-methylimidazolium acetate ionic liquid as a solvent“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 28, 4(142): 42-48. doi: 10.5604/01.3001.0014.0932 (2020)
 • Fabia J., Gawłowski A., Rom M., Ślusarczyk C., Biniaś W., Brzozowska-Stanuch A., Puchalski Michał, „PET/Cloisite®15A composite fibers – studies on the structure and the flame inhibition mechanism“, Polimery; 9, 622-631, doi: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.9.4 (2020)
 • Stawski Dawid, Çalişkan E., Yilmaz N.D., Krucińska Izabella, „Thermal and mechanical characteristics of okra (abelmoschus esculentus) fibers obtained via water- and dew-retting“, Applied Science; 10(15), 5113; doi: 3390/app10155113 (2020)
 • Wasko J., Fraczyk J., Becht A., Kamiński Z.J., Grgac S., Tarbuk A., Kamińska M., Dudek M., Gliścińska Eulalia Magdalena, Draczyński Zbigniew, Kolesińska B., „Conjugates of chitosan and calcium alginate with oligoproline and oligohydroxyproline derivatives for potential use in regenerative medicine“, Materials 13(14), 3079 doi: 10.3390/ma13143079 (2020)
 • Machałowski T., Czajka M., Petrenko I., Meissner H., Schimpf C., Rafaja D., Ziętek J., Dzięgiel B., Adaszek Ł., Voronkina A., Kovalchuk V., Jaroszewicz J., Fursov A., Rahimi-Nasrabadi M., Stawski Dawid, Bechmann N., Jesionowski T., Ehrlich H., „Functionalization of 3D chitinous skeletal scaffolds of sponge origin using silver nanoparticles and their antibacterial properties“, Marine Drugs; 18, 304; doi:10.3390/md18060304 (2020)
 • Giełdowska Małgorzata, Puchalski Michał, Szparaga Grzegorz, Krucińska Izabella, „Investigation of the influence of PLA molecular and supramolecular structure on the kinetics of thermal-supported hydrolytic degradation of wet spinning fibres“, Materials (Basel); 2, 13(9):2111; doi: 10.3390/ma13092111 (2020)
 • Borkowski D., Krucińska Izabella, Draczyński Zbigniew, „Preparation of nanocomposite alginate fibers modified with titanium dioxide and zinc oxide“, Polymers; 12, 1040; doi: 10.3390/polym12051040 (2020)
 • Grgac S., Tarbuk A., Dekanić T., Sujka W., Draczyński Zbigniew, „The chitosan implementation into cotton and polyester/cotton blend fabrics“, Materials (Basel), 13(7): 1616 doi: 10.3390/ma13071616 (2020)
 • Latańska I., Kolesińska B., Draczyński Zbigniew, Sujka W., „The use of chitin and chitosan in manufacturing dressing materials“, Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives, vol. 25, 16-36, doi: 10.15259/PCACD.25.002 (2020)
 • Puszkarz Adam, Wojciechowski Jarosław, Krucińska Izabella, „Analysis of the thermal insulation of textiles using thermography and CFD simulation based on micro-CT models“, Autex Research Journal; 20(3) 345-351 doi: 10.2478/aut-2020-0003©AUTEX (2020)
 • Szparaga Grzegorz, Brzezińska M., Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „Structure–property of wet-spun alginate-based precursor fibers modified with nanocarbons“, Autex Research Journal 20(1) 32-42 doi: 10.2478/aut-2019-0003©AUTEX (2020)
 • Skrzetuska Ewa, Wojciechowski Jarosław, „Investigation of the impact of environmental parameters on breath frequency measurement by a textile sensor“, Sensors; 20(4), 1179; doi: 10.3390/s20041179 (2020)
 • Brochocka A., Nowak A., Majchrzycka K., Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, „Multifunctional polymer composites produced by melt-blown technique to use in filtering respiratory protective devices“, Materials; 13(3), 712; doi: 10.3390/ma13030712 (2020)
 • Puszkarz Adam, Machnowski Waldemar, Błasińska Anna, „Modeling of thermal performance of multilayer protective clothing exposed to radiant heat“, Heat and Mass Transfer; 56, 1767–1775 doi:10.1007/s00231-020-02820-1 (2020)
 • Szulc J., Machnowski Waldemar, Kowalska Stanisława, Jachowicz A., Ruman T., Steglińska A., Gutarowska B., „Beeswax-Modified Textiles: Method of Preparation and Assessment of Antimicrobial Properties“, Polymers, vol. 12, no. 2,  1-15 (2020)
 • Fung F., Krucińska Izabella, Draczyński Zbigniew, Hes L., Bajzik V., „Method of pattern making for sweating thermal manikin for research experiment purposes“, Fibres and Textiles, vol. 27, no. 1, 7-11 (2020)
 • Rajkowska K., Otlewska A., Guiamet P., Wrzosek Henryk, Machnowski Waldemar, „Pre-Columbian Archeological Textiles: A Source of Pseudomonas aeruginosa with Virulence Attributes.“, Applied Sciences, vol. 10, no. 1, 1-11. doi:10.3390/app10010116 (2020)
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Mohsen Shanbeh, Majid Safar Johari, Mohammad Zarrebini, Marcin Barburski, Agnieszka Komisarczyk, Mariusz Urbaniak, „Effect of a weft yarn spinning system on the shear characteristics of plain woven fabrics“, Textile Research Journal vol. 90(1) 10-23, doi: 10.1177/0040517519855315 (2020)
 • Marczak E., Marczak P., Sztajnowski Sławomir, „Evaluation of the sorption phenomena mechanism of polyacrylonitrile fibres for selected dyes in the aspect of structural changes resulting from thermal stabilisation processes“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 28, 1(139), 93-99, doi: 10.5604/01.3001.0013.5863 (2020)
 • Stawski Dawid, Nowak Aleksandra, „Thermal properties of poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate)“, PLoS ONE 14(6): e0217441. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0217441. (2019)
 • Stawski Dawid, Dorota Zielińska, „Quaternary Ammonium Salts of Poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) as an Efficient Antibacterial Agent for Polylactide Textiles“, Journal of Textiles and Polymers, vol. 7, no. 2, 65-72. (2019)
 • Stawski Dawid, Priyanka Sahariah, Dorota Cibor, Dorota Zielińska, Martha Á. Hjálmarsdóttir, Már Másson, „The Effect of Molecular Weight on the Antibacterial Activity of N,N,N-Trimethyl Chitosan (TMC)“, International Journal of Molecular Sciences  20(7), 1743 (2019)
 • Puszkarz Adam, Usupov Adam, „The study of footwear thermal insulation using thermography and finite volume method“, International Journal of Thermophysics; 40, 45 doi: 10.1007/s10765-019-2509-1 (2019)

   

 • Struszczyk Marcin, Łandwijt M., Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „Estimation of the propagation of the impact wave phenomenon as a result of a bullet impact in PACVD-modified textiles“, Fibres and Textiles in Eastern Europe; 27 2(134): 68–73. DOI: 10.5604/01.3001.0012.9989 (2019)
 • Łandwijt M., Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Krucińska Izabella, „Ballistic behaviour of PACVD-modified textiles“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 27 1(133) 85–90, doi: 10.5604/01.3001.0012.7512 (2019)
 • Idzik Marek, „Analysis of changes in fiber density distribution in a cotton combed spinning“, Autex Research Journal, vol. 19, no. 1, p. 54-59 (2019)
 • Draczyński Zbigniew, Tomasz Gąsiorowski, Beata Kolesińska, Maciej Boguń, Witold Sujka, „[nowa publikacja]“, Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials, vol. 17 issue 2, doi: https://doi.org/10.1177/2280800018793818 (2019)
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Kowalski Krzysztof, „[nowa publikacja]“, Autex Research Journal, vol. 19, no. 2, 134-146 (2019)
 • Idzik Marek, „Assumptions for the Fiber Movement Model in the Drawing Mechanism Field in Modified Regulation Systems“, Autex Research Journal, doi: 10.2478/aut-2019-0018 © AUTEX (2019)
 • Siwek P., Domagała-Świątkiewicz I., Bucki P., Puchalski Michał, „Biodegradable agroplastics in 21st century horticulture“, Polimery, tom 64, nr 7-8, 16-22 (2019)
 • Sujka W., Draczyński Zbigniew, Kolesińska Beata, Latańska Ilona, Jastrzębski Zenon, Rybak Zbigniew, Rybak Zbigniew, Żywicka Bogusława, „Influence of Porous Dressings Based on Butyric-Acetic Chitin Co-Polymer on Biological Processes In Vitro and In Vivo“, Materials, vol. 12, no. 970, 1-24 (2019)
 • Puchalski Michał, Siwek P., N. Panayotov, M. Berova, Kowalska Stanisława, Krucińska Izabella, „Influence of Various Climatic Conditions on the Structural Changes of Semicrystalline PLA Spun-Bonded Mulching Nonwovens during Outdoor Composting“, Polymers, vol. 11, Issue: 3, article nr: 559, doi: 10.3390/polym11030559, (2019)
 • Nowak I., Krucińska Izabella, Januszkiewicz Łukasz, „Metallic Electroconductive Transmission Lines Obtained on Textile Substrates by Magnetron Sputtering“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, vol. 27, no. 3, 51-57, (2019)
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Chmielewska M., Boguń Maciej, Sujka W., „The analysis of structure and physicochemical properties of yarns used for manufacturing hernia meshes“, Autex Research Journal 19(2), 119-126 doi: 10.1515/aut-2018-0016 (2019)
 • Zimniewska M., Pawlaczyk M., Krucińska Izabella, Frydrych I., Mikołajczak P., Schmidt-Przewoźna K., Komisarczyk Agnieszka, Herczyńska Lucyna, Romanowska B., „The influence of natural functional clothing on some biophysical parameters of the skin“, Textile Research Journal, vol. 89, no. 8, 1381-1393, doi: 10.1177/0040517518770680 (2019)
 • Draczyński Zbigniew, Kolesińska B., Latańska I., Sujka W., „Preparation method of porousPreparation method of porous dressing materials based on butyric-acetic chitin Co-polyesters dressing materials based on butyric-acetic chitin co-polyesters“, Materials (Basel) 11(12); 2359 doi: 10.3390/ma11122359 (2018)
 • Michalak Marina, Krucińska Izabella, „A smart textile fabric with two-way action“, Textile Research Journal 88; 18, 2044–2054, doi: 10.1177/0040517517715086 (2018)
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Sujka W., Kolesińska B., „An industrial-scale synthesis of biodegradable soluble in organic solvents butyric–acetic chitin copolyesters“, Advances in Polymer Technology 1–12. doi: 10.1002/adv.22090 (2018)  
 • Idzik Marek, „Analysis of changes in fiber density distribution in a cotton combed spinning system using modified regulation of the sliver draft“, Autex Research Journal 19; 1, 54-59 doi: 10.1515/aut-2018-0022 (2018)  
 • Rutkowski Jacek, „Analysis of the strength parameters of worsted and component spun yarns after the rewinding process“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 26, 2(128): 32-37. doi: 10.5604/01.3001.0010.5736 (2018)
 • Matusiak K., Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, Polak J., Rajkowska K., Śmigielski K., Kunicka-Styczyńska A., Gutarowska B., „Application of cinnamomum zeylanicum essential oil in vapour phase for heritage textiles disinfection“, International Biodeterioration & Biodegradation 131, 88-96 doi: 10.1016/j.ibiod.2017.02.011 (2018)
 • Walczak J., Sobota M., Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Application of the melt-blown technique in the production of shape-memory nonwoven fabrics from a blend of poly(L-lactide) and atactic poly[(R,S)-3-hydroxy butyrate]“, Textile Research Journal 88; 18, 2141-2152, doi: 10.1177/0040517517716906 (2018)  
 • Mizerska U., Halasa R., Turecka K., Chojnowski J., Pospiech P., Fortuniak W., Słomkowski S., Makowski T., Machnowski Waldemar, Sowiński P., Urszula Mizerska, Rafał Halasa, Katarzyna Turecka, Julian Chojnowski, Piotr Pospiech, Witold Fortuniak, Stanisław Słomkowski, Tomasz Makowski, Przemysław Sowiński., „Bacterial cell killing properties of silver-loaded polysiloxane microspheres.“, Journal of Materials Science 53; 7125-7137. doi: 10.1007/s10853-018-2084-z (2018)
 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Król Paulina, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Puchalski Michał, Szparaga Grzegorz, Kadłubowski S., Boguń Maciej, „Bioactive nanofibrous structures based on hyaluronic acid“, Advances in Polymer Technology 37, 6; 1929-1940, doi:10.1002/adv.21851 (2018)
 • Morawska-Chochół A., Domalik-Pyzik P., Menaszek E., Sterna J., Bielecki W., Bonecka J., Boguń Maciej, Chłopek J., „Biodegradable intramedullary nails reinforced with carbon and alginate fibers: In vitro and in vivo biocompatibility“, Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 16; 1, 36-41, doi: 10.5301/jabfm.5000370 (2018)  
 • Bucki P., Siwek P., Domagała-Świątkiewicz I., Puchalski Michał, „Effect of Agri-Environmental Conditions on the Degradation of Spunbonded Polypropylene Nonwoven with a Photoactivator in Mulched Organically Managed Zucchini“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  26, 55-60 (2018)
 • Marzec E., Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Efficacy evaluation of electric field frequency and temperaturę on dielectric properties of collagen cross-linked by glutaraldehyde“, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 16, 345-350. ISSN 0927-7765. doi: 10.1016/j.colsurfb.2017.12.005 (2018)
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Kobierska E., „Functionalization of technical textile tapes“, Archives of Materials Science and Engineering 2(89), 72-84 doi: 10.5604/01.3001.0011.7174 (2018)
 • Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Mikołajczyk T., Puchalski Michał, Boguń Maciej, „Glycolide/l-lactide copolymer (PGLA) fibers formed by wet spinning from solution and modified with ceramic nanoadditives“, Autex Research Journal 18; 3, 258-268, doi: 10.1515/aut-2017-0035 (2018)
 • Szulc J., Urbaniak-Domagała Wiesława, Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, Łącka K., Gutarowska B., „Low temperature plasma for textiles disinfection“, International Biodeterioration & Biodegradation 131, 97-106, doi: 10.1016/j.ibiod.2017.01.021 (2018)
 • Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „Modeling of air permeability of knitted fabric using the computational fluid dynamics“, Autex Research Journal 18(4) 364–376 DOI: 10.1515/aut-2018-0007©AUTEX (2018)
 • Puchalski Michał, Szparaga Grzegorz, Biela T., Gutowska A., Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „Molecular and supramolecular changes in polybutylene succinate (PBS) and polybutylene succinate adipate (PBSA) copolymer during degradation in various environmental conditions“, Polymers 10(3), 251, doi: 10.3390/polym10030251 (2018)
 • Schmidt-Przewoźna K., Urbaniak M., Zimniewska M., Brandys A., Banach J., Gromek M., Mikołajczak P., Pawlaczyk M., Krucińska Izabella, Frydrych I., Komisarczyk Agnieszka, Cichocka A., Herczyńska Lucyna, Kowalska A., Muzyczek M., Romanowska B., „Natural and safe dyeing of curing clothing intended for patients with dermatoses“, Postępy Fitoterapii 19(1), 32-39 doi: 10.25121/PF.2018.19.1.32 (2018)
 • Fraczyk J., Lipiński W., Wasko J., Rozniakowski K., Kamiński Z.J., Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Menaszek E., Stodolak-Zych E., Kamińska M., Kolesińska B., „SSearch for fibrous aggregates potentially useful in regenerative medicine formed under physiological conditions by self-assembling short peptides containing two identical aromatic amino acid residues“, Molecules 2; 23(3), 568 doi: 10.3390/molecules23030568 (2018)
 • Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „Simulations of air permeability of multilayer textiles by the computational fluid dynamics“, International Journal for Multiscale Computational Engineering 16(6) 509–526 doi: 10.1615/IntJMultCompEng.2018022099 (2018)  
 • Ludwicka K., Kołodziejczyk M., Gendaszewska-Darmach E., Chrzanowski Michał, Jedrzejczak-Krzepkowska M., Rytczak P., Bielecki S., „Stable composite of bacterial nanocellulose and perforated polypropylene mesh for biomedical application“, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 107(4), 978-987 doi: 10.1002/jbm.b.34191 (2018)
 • Marczak E., Marczak P., Sztajnowski Sławomir, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Studies of structural changes in PAN fibers with various initial structures under the influence of thermal treatment in media“, Autex Research Journal 19(3), 217-227. doi: 10.1515/aut-2018-0044 (2018)
 • Jałbrzykowski M., Minarowski Ł, Krucińska Izabella, Herczyńska Lucyna, Markiewicz G., „The influence of the injection moulding process on changes in selected physiochemical and mechanical properties of polyactide (PLA)“, Advances in Manufacturing Science and Technology. Postępy technologii maszyn (kwartalnik) Volume 42, No 1-4, , 67-77, ISSN 1895-9881, doi: 10.2478/amst-2018-0006 (2018)
 • Wawrzyk A., Gutarowska B., Rybitwa D., Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, Papis A., Walawska A., Otlewska A., Szulc J., Adamiak J., „Vapourised hydrogen peroxide (VHP) and ethylene oxide (EtO) methods for disinfecting historical cotton textiles from the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, Poland“, International Biodeterioration & Biodegradation, 133, 42-51 doi: 10.1016/j.ibiod.2018.05.016 (2018)
 • Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Sztajnowski Sławomir, Puchalski Michał, Miklas M., Krucińska Izabella, „Structural changes in the PACVD-modified para-aramid, ballistic textiles during the accelerated ageing.“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 24 1(121) 36–41 (2017)
 • Michalak Marina, Krucińska Izabella, „A smart textile fabric with two-way action“, Textile Research Journal; 88(18), 2044-2054, doi: 10.1177/0040517517715086 (2017)
 • Alvarez J., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Concept evaluation of predicting UPF values for artificial cellulose fabrics by varying the optical brightener chemical structure applied“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe; 25, 2(122): 100-105. doi: 10.5604/12303666.1228178 (2017)
 • Drobnik J., Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Sporny S., Szczepanowska A., Ciosek J., „Effects of electrospun scaffolds of di-O-butyrylchitin and poly (ε-Caprolactone) on wound healing“, Canadian Journal of Surgery; 60(3), 162-171 doi: 10.1503/cjs.010116 (2017)
 • Bartkowiak Grażyna, Frydrych I., Komisarczyk Agnieszka, Greszta A., „Fabric selection for the reference clothing destined for ergonomics test of protective clothing—sensorial comfort point of view“, Autex Research Journal; 17(4), 303-312, doi: 10.1515/aut-2016-0033 (2017)
 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Szparaga Grzegorz, Chaberska A., Kolesińska B., Komisarczyk Agnieszka, Boguń Maciej, „Fabrication of pure electrospun materials from hyaluronic acid“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 25,3 (123), 45-52 (2017)
 • Puchalski Michał, Kwolek Sylwia, Szparaga Grzegorz, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Investigation of the influence of PLA molecular structure on the crystalline forms (α’ and α) and mechanical properties of wet spinning fibres“, Polymers 9(1), 18; doi: 10.3390/polym9010018 (2017)   
   
 • Pietrzak K., Puchalski Michał, Otlewska A., Wrzosek Henryk, Guiamet P., Piotrowska M., Gutarowska B., „Microbial diversity of pre-Columbian archaeological textiles and the effect of silver nanoparticles misting disinfection“, Journal of Cultural Heritage 23 138–147, doi: 10.1016/j.culher.2016.07.007 (2017)
 • Maqsood Hafiz Shahzad , Bashir Uzma, Wiener Jakub , Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Militky J., „Ozone treatment of jute fibers“, Cellulose 24; 1543–155 doi: 10.1007/s10570-016-1164-y (2017)
 • Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „The study of knitted fabric thermal insulation using thermography and finite volume method“, Textile Research Journal doi: 10.1177/0040517516635999 (2016)
 • Michalak Marina, Krucińska Izabella, „A smart fabric with increased insulating properties“, Textile Research Journal, Volume 86, Issue 1, 1 January 2016, Pages 97-111, http://trj.sagepub.com/content/86/1/97.full.pdf+html
 • Pietrzak K., Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Mikołajczyk U., „Antimicrobial properties of silver nanoparticles misting on cotton fabrics“, Textile Research Journal 86(8) 812–822 (2016)
 • Jałbrzykowski M., Krucińska Izabella, Dąbrowski Jan R, „Badania wybranych właściwości mechanicznych kompozytów typu PLA-PLA. (Tests of selected mechanical properties of PLA-PLA type composites“, Composites Theory and Practice. 16:2 (2016) s. 84-89,  http://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/5_2016_t2_Jalbrzykowski.pdf http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2b5f87bf-a49a-45c5-bb19-e59f31d2bf3d?printView=true                              
 • Struszczyk Marcin, Puszkarz Adam, Miklas M., Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „Effect of accelerated ageing on ballistic textiles modified by plasma-assisted chemical vapour deposition (PACVD)“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 24 (1) 83–88 (2016)
 • Puchalski Michał, Skrzetuska Ewa, Draczyński Zbigniew, Krucińska Izabella, Ludwika Lipińska, Joanna Jagiełło, Magdalena Aksienionek, Włodzimierz Stupiński, Paweł Dąbrowski, Zbigniew Sieradzki, Igor Własny, Maciej Rogala, Zbigniew Klusek, „GRAPHENE PRINTING FOR TEXTRONIC DEVICES“, Tekstil 65 (5-6) 185-189 (2016.)
 • Gutarowska B., Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Milczarek J., „Historical textiles - a review of microbial deterioration analysis and disinfection methods“, Textile Research Journal, DOI: 10.1177/0040517516669076 (2016)
 • Puchalski Michał, Siwek P., Biela T., Sztajnowski Sławomir, Chrzanowski Michał, Kowalska Stanisława, Krucińska Izabella, „Influence of the homehold composting conditions on the structural changes of polylactide spun-bonded nonwovens during degradation“, Textile Research Journal  doi: 10.1177/0040517516673332 (2016)
 • Niewiadomska Iwona, Frydrysiak Michał, Puchalski Michał, Czekalski Jerzy, „Investigation of Staple Yarns Modified by the Physical Vapour Deposition Method“, Fibres & Textiles In Eastern Europe 24; 3, 32-37  (2016) 
 • Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Brzezińska M., Rabiej S., Boguń Maciej, „Nanocomposite Precursor Polyacrylonitrile Fibers for Medical Applications“, Advances in Polymer Technology Vol 35, No. 2, 2016, 21542
 • Korycki R., Krucińska Izabella, „Numerical optimisation of thickness of composite bonnet for neonates“, AUTEX Research Journal, Vol. 16, No 4, December 2016, DOI: 10.1515/aut-2015-0039
 • Struszczyk Marcin, Puszkarz Adam, Miklas M., Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „Performance stability of the ballistic para-aramid woven fabrics modified by plasma-assisted chemical vapour deposition (PACVD)“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 24 (4) 92–97 (2016)
 • Szuman Krzysztofa, Krucińska Izabella, Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, „PLA/PHA- Biodegradable Blends for Pneumothermic Fabrication of Nonwovens“, Autex Research Journal. ISSN (Online) 2300-0929, DOI: 10.1515/aut-2015-0047 (2016)
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, Wrzosek Henryk, Komisarczyk Agnieszka, „Plasma modification of polylactide nonwovens for dressing and sanitary applications“, Textile Research Journal 2016 vol. 86 no.1, 72-85
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Marzec E., Kudzin M, „Pore structure and dielectric behaviour of the 3D collagen-DAC scaffolds designed for nerve tissue repair“, International Journal of Biological Macromolecules, 2016, 92, 1298-1306. http://dx.doi..org/ 10.1016/ijbiomac.2016.08.029. ISSN-01418130.
 • Wawro D., Skrzetuska Ewa, Włodarczyk Bogdan, Kowalski K., Krucińska Izabella, „Processing of Chitosan Yarn into Knitted Fabrics“, Fibres and Textiles in Eastern Europe  24,6(120): s. 14-19, DOI:10.5604/12303666.1215538 (2016)
 • Miklas M., Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Sztajnowski Sławomir, Puchalski Michał, Krucińska Izabella, „Structural changes in the PACVD-modified ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE), ballistic textiles during the accelerated ageing“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 24 5(119) 63–67. (2016)
 • Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „Study of multilayer clothing thermal insulation using thermography and the finite volume method“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 24 6(120) 129–137 (2016)
 • mgr inż. Wojciechowska Dorota, Liberski Albert Ryszard, Raynaud Christophe Michel , Ayad Nadia, Wojciechowska Dorota, Sathappan Abbirami., „Valve Tissue Engineering with Living Absorbable Threads. Macromolecular“, Macromolecular Bioscience doi: 10.1002/mabi.201600196 (2016)    
                  
 • Frączek-Szczypta Aneta, Rabiej S., Szparaga Grzegorz, Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Król Paulina, Brzezińska M., Błażewicz S., Boguń Maciej, „The structure and properties of the carbon non-wovens modified with bioactive nanoceramics for medical applications“, Materials Science and Engineering: C 51; 336-345, doi: 10.1016/j.msec.2015.03.021 (2015)
 • Michalak Marina, Krucińska Izabella, „A smart fabric with increased insulating properties“, Textile Research Journal, 2015, DOI: 10.1177/0040517515581585. ISSN 0040-5175 40 p. http://trj.sagepub.com/content/early/2015/04/30/0040517515581585.abstract IF 1.599 (1.926) 
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose as a potential 3D scaffolds for neural tissue engineering“, International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), Heidelberg: 2015, 45, 349-352. DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_87   ISBN: 978-3-319-11128-5 ISSN: 1680-0737     
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Safandowska M., „Dialdehyde cellulose-crosslinked collagen and its physicochemical properties“, Process Biochemistry 2015, 50,  2105–2111,   ISSN: 1359-5113     http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511315300921 
 • Puchalski Michał, Sulak K., Chrzanowski Michał, Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „Effect of processing variables on the thermal and physical properties of poly(L-lactide) spun bond fabrics“, Textile Research Journal 2015, Vol. 85(5) 535–547 DOI: 10.1177/0040517514547215
 • Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Skrzetuska Ewa, M. Rogala, I. Wlasny, P. Dabrowski, P. J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozlowski, L. Lipinska, J. Jagiello, M. Aksienionek, W. Strupinski, A. Krajewska, Z. Sieradzki and Z. Klusek,, „Graphene oxide overprints for flexible and transparent electronics,“, Applied Physics Letters 106, 041901, doi: 10.1063/1.4906593 (2015)
 • Boguń Maciej, Morawska-Chochół A., Chłopek J., Szaraniec B., Domalik-Pyzik P., Balacha E., Kucharski R., „Influence of the intramedullary nail preparation method on nail’s mechanical properties and degradation rate” Materials Science & Engineering C“, Materials for Biological Applications 51, (2015), 99-106.  ISSN 0928-4931
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Krucińska Izabella, Michalak Marina, Rwawiire S., Tomkova B., Militky J., Jabbar A, „Investigation of sound absorption properties of bark cloth nonwoven fabric and composites“, AUTEX Research Journal, DOI: 10.1515/aut-2015-0010, Vol. 15, 2015. ISSN 1470-9589
 • Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Brzezińska M., Rabiej S., Boguń Maciej, „Nanocomposite Precursor Polyacrylonitrile Fibers for Medical Applications“, Advances in Polymer Technology  DOI:10.1002/adv.21542 ISSN 0730-6679  (2015)
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Physicochemical properties of 3D collagen-CS scaffolds for potential use in neural tissue engineering“, International Journal of Biological Macromolecules, 2015, 80, 732-739. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.07.005 ISSN: 0141-8130
 • Gutarowska B., Stawski Dawid, Skóra J., Herczyńska Lucyna, Połowiński Stefan, Krucińska Izabella, Katarzyna Pielech-Przybylska, „PLA nonwovens modified with poly(dimethylaminoethyl methacrylate) as antimicrobial filter materials for workplaces“, Textile Research Journal  2015 Vol.85 nr 10 s.1083-1094 ISSN 0040-5175
 • Wysokińska Zofia, „Policy of Active Support for Modern Design and Fashion in the Textile and Clothing Sector and Its Influence on Regional Competitiveness (in the Global, European, and Regional Contexts)“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 6(114): 14-22. DOI: 10.5604/12303666.1167412    
 • Stawski Dawid, M. Wysokowski, I. Petrenko, A. Stelling, T. Jesionowski, H. Ehrlich, „Poriferan Chitin as a Versatile Template for Extreme Biomimetics“, Polymers 7, 235-265 (2015) ISSN 2073-4360
 • Stawski Dawid, V. Bazhenov, M. Wysokowski, I. Petrenko, P. Sapozhnikov, R. Born, A. Stelling, S. Kaiser, T. Jesionowski, „Preparation of monolithic silica–chitin composite under extreme biomimetic conditions“, International Journal of Biological Macromolecules 76, 33-38 (2015) ISSN 0141-8130
 • mgr inż. Wojciechowska Dorota, Michalak Marina, Krucińska Izabella, Tszydel M., Zabłotni A., Szustakiewicz K., Maj M., Jaruszewska A., J., „Research on possible medical use of silk produced by caddisfly larvae of Hydropsyche angustipennis (Trichoptera, Insecta“, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials DOI: 10.1016/j.jmbbm.2015.02.003, p. 142-153 ISSN 1751-6161 (2015) 
 • Puszkarz Adam, Korycki R., Krucińska Izabella, „Simulations of heat transport phenomena in a three-dimensional model of knitted fabric“, Autex Research Journal 16 (3) 128–137 (2016)
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, „Solvent vapour-sensitive activated carbon submicrofibres based on electrospun polyacrylonitrile fibre mat“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, DOI: 10.5604/12303666.1152737, Vol. 23, No. 4(112)2015, 96-102.  ISSN 1230-3666 
 • Stawski Dawid, Marcin Wysokowski, Katarzyna Materna, Juliane Walter, Iaroslav Petrenko, Allison L. Stelling, Vasilii V. Bazhenov, Łukasz Klapiszewski, Tomasz Szatkowski, Olga Lewandowska, Serguei L. Molodtsov, Hieronim Maciejewski, „Solvothermal synthesis of hydrophobic chitin–polyhedral oligomericsilsesquioxane (POSS) nanocomposites“, International Journal of Biological Macromolecules 78, 224-229  ISSN 0141-8130 (2015)

 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Michalak Marina, Ciechańska D., Kazimierczak J., Bloda A., „Sound-absorbing green composites based on cellulose ultra-short/ultra-fine fibers“, Textile Research Journal  Vol. 85(6)2015, 646-657 ISSN 0040-5175 doi: 10.1177/0040517514553873
  (2015)
 • Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Sztajnowski Sławomir, Puchalski Michał, Miklas M., Krucińska Izabella, „Structural Changes in Fibrous Ballistic Materials During PACVD Modification“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 23 (6) 102–115 (2015)
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, J. Szymański, J. Drobnik., „The behawior of embrionic cells within the 3D micro-structured scaffolds“, International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), Heidelberg: 2015, 45, 549-552. DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_137. ISBN: 978-3-319-11128-5  ISSN: 1680-0737
 • Brzezińska M., Szparaga Grzegorz, „The Effect Of Sodium Alginate Concentration On The Rheological Parameters Of Spinning Solutions“, Autex Research Journal. Volume 15, Issue 2, Pages 123–126, ISSN (Online) 2300-0929,  DOI: 10.2478/aut-2014-0044, 26 June 2015 IF 0,22, 20 p.
 • Pagacz J., Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, Krzysztof Pielichowski, „Thermal aging and accelerated weathering of PVC/MMT nanocomposites: Structural and morphological studies“, Journal of Applied Polymer Science  DOI: 10.1002/APP.42090.  ISSN 0021-8995 (2015)
 • Pabjańczyk-Wlazło Ewelina, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Skrzetuska Ewa, Wojtasik K., Sieradzka M., Boguń Maciej, Rabiej S., „Sodium Alginate Fibers Containing Nanosilver“, Advances in Polymer Technology 33; S1, doi: 10.1002/adv.21450 (2014)
 • Krucińska Izabella, Jolanta Jóźwicka, Karolina Gzyra-Jagieła, Agnieszka Gutowska, Marcin Henryk Struszczyk, Krzysztof Kostanek, Magdalena Cichecka, Bożena Wilbik-Hałgas, Krzysztof Kowalski, Kazimierz Kopias, Danuta Ciechańska, „Accelerated ageing of implantable, ultra-light, knitted medical devices modified by low-temperature plasma treatment. Pt.2. Effect on chemical purity. (Badania procesu przyspieszonego starzenia implantowalnych, ultra-lekkich dzianych wyrobów medycznych zm“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe2014 Vol.22 nr 3(105): s.133-139. IF=0,541 (0,712)
 • Wąs-Gubała J., Machnowski Waldemar, „Application of Raman Spectroscopy for Differentiation Among Cotton and Viscose Fibers Dyed with Several Dye Classes“, Spectroscopy Letters Vol. 47 Issue 7, 527-535 (2014)
 • Gutarowska B., Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Danielewicz D., Szynkowska M., Konca P., Surma-Ślusarska B., „Application of Silver Nanoparticles for Disinfection of Materials to Protect Historical Objects“, Current Nanoscience 10, 277-286 (2014)
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Puchalski Michał, Dorota Zielińska, Frank Simon, „Application of the layer-by-layer technique for knitted fabrics”“, Industria Textila, 2014, vol. 65, nr. 4, 190 – 199, http://www.certex.ro/Certex/IndustriaTextila/Textila%20nr%204_2014%20web.pdf

 • Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Gutowska A, Pałys B, Ciechańska D., „Biomechanical Studies of Novel Hernia Meshes with Enhanced Surface Behaviour“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 1(103): 129-134,
 • Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, T.Mikołajczyk, S.Rabiej, „Calcium Alginate Fibers Containing Metallic Nanoadditives“, , Journal of Applied Polymer Science 131(9), (2014), art. nr 40223, s. 1-10
 • Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, Krucińska Izabella, „Chemically Driven Printed Textile Sensors Based on Graphene and Carbon Nanotubes“, Sensors, 014, 14(9), 16816-16828
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose as a potential 3D scaffold for neural tissue engineering“, IFMBE Proceedings vol. 45, pp. 349-352, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_87
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose as a potential 3D scaffold for neural tissue engineering“, IFMBE Proceedings vol. 45, pp. 349-352, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_87. IF=1,757
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Krysiak Krzysztof, „Effect of Selected Metrological Parameters of Dyed Polyester Textiles on Their UV-barrier Properties“, Fibres and Polymers 2014, Vol.15, No.10,2077-2085
 • Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Herczyńska Lucyna, Chrzanowski Michał, „Elaboration of small-diameter vascular prostheses- selection of appropriate sterilisation method“, Journal of Applied Polymer  Science, vol. 131, issue 18  (2014)
 • Krucińska Izabella, Boguń Maciej, M.Kowalczuk, P.Dobrzyński, „Fabrication of PLGA/Hap and PLGA/PHB/Hap Fibrous Nanocomposite Materials for Osseous Tissue Regeneration“, Autex Research Journal 14(2),  95-110 (2014)
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Wanda Sikorska, Grazyna Adamus, Piotr Dobrzynski, Marcin Libera, Piotr Rychter, Mariana Cristea, Marek Kowalczuk, „Forensic engineering of advanced polymeric materials – Part II: The effect of the solvent-free non-woven fabrics formation method on the release rate of lactic and glycolic acids from the tin-free poly(lactide-co-glycolide) nonwovens“, Polymer Degradation and Stability 110  518-528 (2014)
 • Boguń Maciej, A.Morawska-Chochół, P.Domalik-Pyzika, J.Chłopek, B.Szaraniec, J.Sterna, M.Rzewuska, R.Kucharski, P.Mielczarek, „Gentamicin release from biodegradable poly-L-lactide based composites for novel intramedullary nails”, Materials Science & Engineering C“, Materials for Biological Applications 45, 15-20 doi: 10.1016/j.msec.2014.08.059 (2014)
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, M. Zychowicz, M. Podobinska, J.Augustyniak, H. Winiarska, L. Buzanska, „Neuronal and glial progenitors obtained from human iPS cells on 3D modified collagen scaffolds – the tool for the neurodevelopmental and neurotoxicity studies“, Folia Neuropathologica, Volume 52/Number 3, 2014, ISSN 1641-4640  
 • Kowalska Stanisława, Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Żywicka B., „New method for preparation of biodegradable medical materials characterised by highly developed porous structures. (Nowa metoda wytwarzania biodegradowalnych materiałów medycznych charakteryzujących się wysokorozwiniętą strukturą porowatą)“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014 Vol.22 nr 4 s.122-130
 • Gutarowska B., Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Połowiński Stefan, Krucińska Izabella,  Justyna Skóra, Katarzyna Pielach-Przybylska, „PLA nonwovens modified with poly(dimethylaminoethyl methacrylate) as antimicrobial filter materials for workplaces[nowa publikacja]“, Textile Research Journal. (1-12) DOI: 10.1177/0040517514559581 (2014)
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, „Printed Textiles with Chemical Sensor Properties“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 4(106): 68-72
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Processes of Gamma Radiolysis of Soluble Collagen in the Aspect of the Scaffolds Preparation“, XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, IFMBE Proceedings Vol. 41, 1622 - 1625. DOI:10.1007/978-3-319-00846-2_400. © Springer International Publishing Switzerland 2014.
 • Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Small diameter tubular structure design using solvent-free textile techniques“, Journal of Applied Polymer Science, Volume 131, Issue 8, April 15, 2014, IF=1,64 (1,635)DOI: 10.1002/app.40147
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Krucińska Izabella, Nowak I., „Textile vee antena made with PVD process“, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 2014 Vol.46 nr 2 s.361-365.
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, J. Szymański, J. Drobnik, „The behavior of embryonic neural cells within the 3D micro-structured collagen-based scaffolds“, IFMBE Proceedings vol. 45, pp. 549-552, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_137. IF=1,757
 • Kardas I., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, mgr inż. Wojciechowska Dorota, „The Influence of Pet Fibres Surface Enzymatic Modification on the Selected Properties“, Autex Research Journal. Volume 14, Issue 3, Pages 179–186 (2014)
 • Struszczyk Marcin, Puszkarz Adam, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Litwa P., Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „The surface modification of ballistic textiles using plasma-assisted chemical vapor deposition (PACVD)“, Textile Research Journal 84 (19) 2085–2093 (2014)
 • Safandowska M., Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „A new method of determination of collagen conjugated with keratin“, AUTEX Research Journal, Vol. X, No 10, 2013.   IF=0.405
 • Koszewska Małgorzata, „A typology of Polish consumers and their behaviours in the market for sustainable textiles and clothing“, International Journal of Consumer Studies ISSN 1470-6423,  IF=0.661
 • Stawski Dawid, Sarkar Ajoy, Połowiński Stefan, Banerjee Apurba, Ranganath Anupama, Puchalski Michał, Stańczyk Krzysztof, „Antibacterial properties of polypropylene textiles modified by poly(2-(N,N-dimethyloamino ethyl) methacrylate)“, Journal of The Textile Institute 104 (8), 883-891
 • Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Kowzowicz Ł., „Antimicrobial activity of textiles with selected dyes and finishing agents used in the textile industry“, Fibers and Polymers Vol.14, 415-422 (2013)
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of melt-blown technology for the manufacture of temperature-sensitive nonwoven fabrics composed of polymer blends PP/PCL loaded with multiwall carbon nanotubes“, Journal of Applied Polymer Science, Volume 127, Issue 2, 15 January 2013, Pages 869-878,  IF=1,395
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of melt-blown technology for the manufacture of temperature-sensitive nonwoven fabrics composed of polymer blends PP/PCL loaded with multiwall carbon nanotubes“, Journal of Applied Polymer Science, Volume 127, Issue 2, 15 January 2013, Pages 869-878
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of melt-blown technology in the manufacturing of a solvent vapor-sensitive, non-woven fabric composed of poly(lactic acid) loaded with multi-walled carbon nanotubes“, Textile Research Journal, Volume 83, Issue 8, May 2013, Pages 859-870,  IF=1,135
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, „Application of melt-blown technology in the manufacturing of a solvent vapor-sensitive, non-woven fabric composed of poly(lactic acid) loaded with multi-walled carbon nanotubes“, Textile Research Journal, Volume 83, Issue 8, May 2013, Pages 859-870Textile Research Journal, Volume 83, Issue 8, May 2013, Pages 859-870
 • Przybył Krystyna, Jańczyk R., Kossowski Z., Kluka A., „Application of numerical investigations for the evaluation of the effect of spinning zone geometry on the yarn dynamics in the process of its manufacturing on a ring spinning machine“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2013; 21,1(97); 41-46,  IF=0,801
 • Kostanek Krzysztof, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Żywicka B., Paluch Danuta, Szadkowski M., Gutowska A., Krucińska Izabella, „Assessment of modified knitted hernia implants after implantation: I. Biological effect on the structural and usable properties“, (2013) Fibres and Textiles in Eastern Europe, 21 (6), pp. 79-83. ISSN: 12303666
 • Mikołajczyk T., Król Paulina, Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Szparaga Grzegorz, Rabiej S., „Biodegradable Fibrous Materials Based on Copolymers of Lactic Acid Obtained by Wet Spinning“, Fibres &Textiles in Eastern Europe 3(99), (2013), 36-41
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Building Up and Characterization of Multi-Component Collagen-Based Scaffolds“, XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, IFMBE Proceedings vol.41, 1626 – 1629. DOI:10.1007/978-3-319-00846-2_401. ©Springer International Publishing Switzerland 2014. Building Up and Characterization of Multi-Component Collagen-Based Scaffolds 
 • Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Mikołajczyk T., Rabiej S., „Calcium Alginate Fibers Containing Metallic Nanoadditives“, Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.40223
 • Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, Mikołajczyk T., Rabiej S., „Calcium Alginate Fibers Containing Metallic Nanoadditives“, Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.40223Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.40223
 • Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Design of vascular prostheses by melt electrospinning - Structural characterizations“, (2013) Journal of Applied Polymer Science, 129 (2), pp. 779-792.
  ISSN: 00218995
 • Furtak Nicole Teresa, Skrzetuska Ewa, Krucińska Izabella, „Development of Screen-Printed Breathing Rate Sensors“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 6(102): 84-88
 • Safandowska M., Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Effect of fish collagen modification on its thermal and rheological properties“, International Journal of Biological Macromolecules 53, 32-37, 2013
 • Czekalski Jerzy, Krucińska Izabella, Kowalska Stanisława, Puchalski Michał, „Effect of Twist Stabilisation and Dyeing on the Structural and Physical Properties of Agricultural Strings“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Volume: 21, Issue: 6, Pages: 39-44 (2013)
 • Machnowski Waldemar, Gutarowska B., Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Effects of gamma radiation on the mechanical properties of and susceptibility to biodegradation of natural fibers“, Textile Research Journal, Vol.83, 44-55 (2013)
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Electrical properties of polylactides“, Journal of Electrostatics 71 (2013) 456-461
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Gutarowska B., Brycki B., Krucińska Izabella, „Electrospun polyacrylonitrile nanofibers modified by quaternary ammonium salts“, Journal of Applied Polymer Science, 128 (1), pp. 767-775. ISSN: 00218995 (2013)
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Mikołajczyk T., Błażewicz Marta, Stodolak-Zych E., Menaszek Elżbieta, Ścisłowska-Czarnecka A., „Fibrous Polymeric Composites Based on Alginate Fibres and Fibres Made of Poly-ε-caprolactone and Dibutyryl Chitin for Use in Regenerative Medicine“, Molecules 18, 3118 (2013)
 • Wawro D., Steplewski Włodzimierz, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, „Formation and properties of highly porous dibutyrylchitin fibres containing nanoparticles“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 100 (4), pp. 31-37 (2013)
 • Wysokińska Zofia, Koszewska Małgorzata, Czajkowski Tomasz, Malinowska-Olszowy Monika, „: Future of the Polish Textile Industrial Sector. An Overall Analysis of the Empirical Research Performed with the Delphi Method within the Project Foresight ‘Modern Technologies for the Textile Industry. A Chance for Poland“, Fibres &Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 10-15.
 • Puchalski Michał, Krucińska Izabella, Sulak K., Chrzanowski Michał, Wrzosek Henryk, „Influence of the calender temperature on the crystallization behaviors of polylactide spun-bonded non-woven fabrics“, Textile Research Journal, Volume: 83, Issue: 17, 1775-1785 (2013)
 • Sobczyk-Guzenda Anna, Szymański H, Jakubowski W, Błasińska Anna, Kowalski J., Gazicki-Lipman Maciej, „Morphology, photocleaning and water wetting properties of cotton fabrics, modified with titanium dioxide coatings synthesized with plasma enhanced chemical vapor deposition technique“, Surface & Coatings Technology, 217, pp. 51–57, 2013
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Rabiej S., Mikołajczyk T., Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „New Generation Butyric-Acetate Copolymer of Chitin (BOC) Fibres with Ceramic HAp and TCP Nanoadditives for the Manufacture of Fibrous Composite Materials“, Fibers and Polymers 14, (2013), 1107-1117

 • Szparaga Grzegorz, Mikołajczyk T., Frączek-Szczypta Aneta, „PAN Precursor Fibres Containing Multi-Walled Carbon Nanotubes“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 6(102): 33-38.
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Preparation of activated carbon fibres from electrospun polyacrylonitrile fibre mat and characterisation of their chemical and structural properties“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 21, No. 3(99) 2013, p. 42-47
 • Krucińska Izabella, Boguń Maciej, Chrzanowski Michał, Król Paulina, „Research concerning fabrication of fibrous osteoconductive PLGA/HAp nanocomposite material using the method of electrospinning from polymer solution“, Autex Research Journal, 13 (3), pp. 57-66 (2013)
 • Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Small diameter tubular structure design using solvent-free textile techniques.“, Journal of Applied Polymer Science. ISSN: 00218995, DOI: 10.1002/app.40147 (2013)
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Michalak Marina, Krucińska Izabella, „Sound absorption property of nonwoven based composites“, AUTEX Research Journal, Vol. 13, No 4 (2013)
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Michalak Marina, „Sound absorption property of nonwoven based composites“, AUTEX Research Journal, Vol. 13, No 4 (2013)
 • Malinowska-Olszowy Monika, „The Choice Of Appropriate Tools for Measuring Intellectual Capital as a Determinant of Success With Special Emphasis on the Textile and Clothing Market“, Autex Research Journal, Volume 13, Issue 4 (2013)
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Mikołajczyk T., Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „The Influence of Forming Conditions on the Properties of the Fibers Made of Citin Butyryl-Acetic Copolyester for Medical Applications“, Journal of Applied Polymer Science  127, 5, 3569–3577 (2013)
 • Komisarczyk Agnieszka, Dziworska Gabriela, Krucińska Izabella, Michalak Marina, Strzembosz Wiktor, Kaflak A., Kaluza M., „Visualisation of Liquid Flow Phenomena in Textiles Applied as a Wound Dressing“, AUTEX Research Journal, Vol. 13, No 4 (2013) 
 • Struszczyk Marcin, Gutowska A., Pałys B., Cichecka M., Kostanek Krzysztof, Wilbik-Hałgas B., Kowalski K., Kopias K., Krucińska Izabella, „Accelerated Ageing of the Implantable, Ultra-Light, Knitted Medical Devices Modified by Low-Temperature Plasma Treatment – Part 1. Effects on the Physical Behaviour“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 121-127.
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., Krucińska Izabella, Kowalczyk E., „Activated carbon/dibutyrylchitin (DBC) as fibrous antibacterial noncytotoxic wound dressing material“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20, No. 2(91)2012, p. 84-90
 • Czajkowski Tomasz, Boguń Maciej, „Analysis of the Polish Market Potential for Innovative Medical Products Made of Alginate Fibres, with Special Reference to Alginate Wound Dressings“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 15-20
 • Wawro D., Stęplewski W., Dymel M., Sobczak S., Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, Krucińska Izabella, „Antibacterial Chitosan Fibres with Content of Silver Nanoparticles“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 24-31
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of melt-blown technology for the manufacture of a temperature-sensitive non-woven fabrics composed of polymer blends PP/PCL loaded with multi-wall carbon nanotubes“, Journal of Applied Polymer Science, Vol 127 (2), pp. 869-878 2013, DOI: 10.1002/app.37834
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of melt-blown technology in the manufacturing of a solvent vapor-sensitive, non-woven fabric composed of poly(lactic acid) loaded with multi-walled carbon nanotubes“, Textile Research Journal, DOI: 10.1177/0040517512460293, 2012
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Herczyńska Lucyna, Sarna E., Rabiej S., „Application of the Layer-by-Layer Deposition Method to Improve the Thermal Stability of Polypropylene Non-woven Fabric“, Journal of Applied Polymer Science – 123, 1340-1347 (2012), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.34616/abstract,
 • Jóźwicka J., Gzyra-Jagieła K., Struszczyk Marcin, Gutowska A., Ciechańska D., Krucińska Izabella, „Aspects of Chemical Characterisation of Leachables Profile from Ultra-Light Knitting Textiles for Uses as Medical Implants in Urogynaecology and General Surgery.“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B (96): 128-134.  
 • Krucińska Izabella, Strzembosz Wiktor, Majchrzycka K., Brochocka A., Sulak K., „Biodegradable Particle Filtering Half Masks for Respiratory Protection.“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 77-83
 • Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, Sulak K., Wrzosek Henryk, Bilska Jadwiga, „Effects of the artificial weathering of biodegradable spun-bonded PLA nonwovens in respect of their use in agriculture“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20, Nr 6B, (96), strony 89-95, 2012
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Gutowska A., Brycki B., Krucińska Izabella, „Electrospun polyacrylonitrile nanofibers modified by quaternary ammonium salts“, Journal of Applied Polymer Science, Article first published online: 17 JUL 2012 DOI: 10.1002/app.38210
 • Ścisłowska-Czarnecka A., Stodolak-Zych E., Prawdzik E., Boguń Maciej, Menaszek E., „Evaluation of cytocompatibility of PLGA and PLGA-Based nanocomposite biomaterials in osteoblast cultures“, opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials) Nr 112, 2012, 2-5.
 • Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Formation of Interpolymer Complexes on Polypropylene Textiles via Layer-by-Layer Modification as Revealed by FTIR Method“, Walailak Journal of Science and Technolgy 9, 165-171 (2012)
 • Lichocik M., Owczarek M., Miros P., Guzińska K., Gutowska A., Ciechańska D., Krucińska Izabella, Siwek P., „Impact of PBSA (Bionolle) Biodegradation Products on the Soil Microbiological Structure.“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 20, 6B(96), 179-185 (2012)
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Importance of Intellectual Capital in Enterprise Growth, with Special Emphasis on the Textile and Clothing Industry in Poland“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 5(94): 10-15
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Olejnik D., Krucińska Izabella, „Influence of the structure of nanofibre based composites on their strength properties“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20, No. 3(92) 2012, p. 26-29
 • Lichocik M., Krucińska Izabella, Ciechańska D., Puchalski Michał, „Investigations into the Impact of the Processing Temperature on the Properties of Spun-Bonded Nonwovens Manufactured from PBSA“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 6B(96): 70-76.
 • Połowiński Stefan, Jantas Roman, Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, „Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Nr 1(90) 20, 78-85 (2012)
 • Gutarowska B., Rembisz D., Zduniak K., Skóra J., Szynkowska M., Gliścińska Eulalia Magdalena, Koziróg A., „Optimization and application of the misting method with silver nanoparticles for disinfection of the historical objects“, International Biodeterioration & Biodegradation, Volume 75, November 2012, 167-175
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, Herczyńska Lucyna, Stawski Dawid, „Poly(vinyl alkohol)-Salicylic Acid Conjugate: Synthesis and Characterization“, American Journal of Polymer Science 2(5), 79-84 (2012), http://www.sapub.org/journal/archive.aspx?journalid=1019
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, „Prototypes of Carbon Nanotube-Based Textile Sensors Manufactured by the Screen Printing Method“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 79-83
 • Koszewska Małgorzata, „Role of Consumers’ Input into the Development of Innovations. Innovative Trends in the Textile and Clothing Industry and the Needs of Polish Consumers.“,  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 9-15
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, Krucińska Izabella, Bilska Jadwiga, „Textile Antenna for Personal Radio Communications System– Materials and Technology“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 6A (95) 129–133 (2012)
 • Czajkowski Tomasz, „The Influence of the European Union Funds on the Development of the Electronic Business Sector in Poland“, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, Vol. 15, Number 2/2012, p. 119-137
 • Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, „Analysis of the Tension Course of Polyester Monofilaments Characterized by a Variable Cross-Section Field“, Textile Research Journal published online 12 September 2011 DOI: 10.1177/0040517511418556 http://trj.sagepub.com/
 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Application of Electrospinning for Vascular Graft Performance – Preliminary Results“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4 (87) pp. 46-52.
 • Połowiński Stefan, Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid, „Application of Polyaniline for the Modification of Polylactide Fibres“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 19, No. 4 (87) pp. 119-123 (2011), http://www.fibtex.lodz.pl/article552.html
 • Czajkowski Tomasz, „Comparative Analysis of the Recent Financial Crisis, Impact on the Retail Electronic Commerce in the European Union in the USA and in Poland“, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, Vol. 14, Number 2/2011, p. 61-78
 • Stawski Dawid, Halacheva S., Bellmann C., Simon F., Połowiński Stefan, Price G., „Deposition of poly(ethylene imine)/poly(2-ethyl-2-oxazoline) based comb-branched polymers onto polypropylene nonwoven using the layer-by-layer technique. Selected properties of the modified Materials“, Journal of Adhesion Science and Technology – 25, 1481-1495 (2011), http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/vsp/ast/2011/00000025/00000013;jsessionid=3c4s1na63aeau.alexandra,
 • Czajkowski Tomasz, „Electronic Commerce and Business in the Polish Textile and Clothing Sector“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85)
  pp.7-9.
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Functioning of the clothing networks on the global markets – comparative analysis“, Comparative Economic Research Central and Easter Europe, Volume 14, No. 3/2011, Wydawnictwo Uniwerytet Łódzki
 • Idzik Marek, „Influence of the Elimination of Drawing Frames on Rotor Yarn Quality“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4(87), s. 65-69.
 • Mikołajczyk T., Rabiej S., Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Draczyński Zbigniew, „Nanocomposite polyvinyl alcohol fibers for medical applications.“, Journal of Applied Polymer Science Volume 120, Issue 2, 2011, Pages 1234-1244   
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, mgr inż. Wojciechowska Dorota, „New Commercial Fibres Called ‘Bamboo Fibres’ – Their Structure and Properties“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol. 19, Nr 1 (84), pp. 18-23. ISSN 1230-3666
 • Sobecki Paweł P., Pabin-Szafko Barbara, Szumilewicz Joanna, „Physicochemical characteristics of chitin-polyester systems in dependence on their composition“, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Volume XVI, 2011, pp 23-30;http://www.ptchit.lodz.pl/pliki/PTChit_(trxp2d8e2r2d11io).pdf
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, Potakowska J., „Preparation and cross-linking properties of methacrylated sucrose“,

   

  Polymer Bulletin 67, 1865-1874 (2011)

   

 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Pretreatment of polypropylene films for following technological processes, part 2: The use of low temperature plasma method“, Journal of Applied Polymer Science, vol.122, 4, 2529–2541, 15 (2011)
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Pretreatment of polypropylene films for the creation of thin polymer layers, part 1: The use of chemical, electrochemical, and UV methods“, Journal of Applied Polymer Science, vol.122, 3,  2071–2080, 5 (2011)
 • Kotlińska A., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Research on the Enzymatic Treatment of Wool Fibres and Changes in Selected Properties of Wool“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol. 19, Nr 3 (86), pp. 88-93.
 • Koszewska Małgorzata, „Social and Eco-labelling of Textile and Clothing Goods as a Means of Communication and Product Differentiation“, Fibres and Textiles in Eastern Europe , 4 (87) / 2011, pages 20–26. 
 • Draczyński Zbigniew, „Synthesis and solubility properties of chitin acetate/butyrate copolymers.“,

  Journal of Applied Polymer Science, Volume 122, Issue 1, 2011, Pages 175-182

 • Rutkowski Jacek, „Tenacity of Cotton Yarns Joined During the Rewinding Process“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol. 19, No 1(84), pages 34–36
 • Koszewska Małgorzata, „The Ecological and Ethical Consumption Development Prospects in Poland Compared with the Western European Countries“, Comparative Economic Research, Volume 14, Number 2 / 2011, Versita, Warsaw, pp. 101-123
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Żywicka Bogusława, Pielka Stanisław, „The impact of the dibutyrylchitin molar mass on the bioactive properties of dressings used to treat soft tissue wounds“, JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS J Biomed Mater Res Part B 2011:00B:000–000., Online ISSN: 1552-4981,  doi: 10.1002/jbm.b.31895 (2011)
 • Kardas I., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, „The Influence of Enzymatic Treatment on the Surface Modification of PET Fibres“, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 119, 3117-3126 (2011)
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, „The Use of Carbon Nanotubes in Textile Printing“, Journal of Applied Polymer Science, Vol 121, pp 483-490, 2011
 • Struszczyk Marcin, Gutowska A., Kowalski K., Kopias K., Pałys B., Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, „Ultra-Light Knitted Structures for Application in Urologinecology and General Surgery – Optimisation of Structure in the Aspect of Physical Parameters“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 5 (88) pp. 92-98.
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „ydrophilic Properties of Polypropylene Nonwovens after Polyelectrolyte Layers Deposition“, Vlákna a Textil – 18, 16-23 (1)2011
 • Michalak Marina, „Application of the Non-Contact Thermal Method for Estimation of the Thermal Parameters of Flat Materials“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010, 6, s.76-79, ISSN 1230-3666
 • Koszewska Małgorzata, „CSR standards as a significant factor differentiating textile and clothing goods“, Fibres &Textiles in Estern Europe, Issue 6 (83) 2010, pages 14-19
 • Brzeziński S., Tracz A., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., „Effect of corona Discharge on the Morphology of Polyester Fiber Top Layer“, J.Appl.Pol.Sci. 116 (2010), 3659-3667
 • Wysokińska Zofia, „Market for Starch, Hemicellulose, Cellulose, Alginate, its Salts and Esters, and Natural Polymers, Including Chitin and Chitosan: Analysis Results“, Fibres &Textiles in Estern Europe, Issue 6 (83) 2010, pages 7-13
 • Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Modificaion of a Polylactide Fibre Surface“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 18, 4(81) (2010), 87-91
 • Krucińska Izabella, Skoneczna Magdalena, Rambausek M., van Langenhove L., „Piezoelectric textiles: state of the Art“, Materials Technology 2010, Vol 25, No 2, 2010,93-100
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Wrzosek Henryk, Szymanowski H., Majchrzycka K., Brochocka A., „Plasma modification of filter nonwovens used for the protection of respiratory tracts“, Fibres & Textiles in Eastern Europe,Vol.18, nr 6, str. 94, 2010
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, „Preparation and characterization of the poly(2-hydroksyethyl methacrylate) – salicylic acid conjugate“, Polym.Bull 64 (2010), 459-469
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Różański A., Sovak P., Moneta M., „Structural and magnetic properties of Finemet™ doped with Ta“, Journal of Alloys and Compounds 491 495–498 (2010)  
 • Irzmańska E., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Kujawa J., Irzmański R., „Textiles Preventing Skin Damage“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2(79) 84–90 (2010)
 • Zimniewska M., Krucińska Izabella, „The effect of raw material composition of clothes on selected physiological parameters of human organism“, The Journal of The Textile Institute 2010, Vol 101 No 2, s.154-164, ISSN 0040-5000
 • Krucińska Izabella, Cenzig F., Gliścińska Eulalia Magdalena, Chrzanowski Michał, Göktepe F., „Comparative Analysis of Various Electrospinning Methods of Nanofibre Formation“,  Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 1 (72), s. 13-19
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Kardas I., „Comparison of the Effect of PET Fibres Surface Modification Using Enzymes and Chemical Substances with Respect to Changes in Mechanical Properties“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 4 (75), s. 93-97, Lista filadelfijska
 • Idzik Marek, „Computer Analysis Distribution of the Yarn Linear Density from Open End Spinning Machine“, Autex Research Journal, December 2009
 • Brzeziński S., Kowalczyk D., Połowiński Stefan, „Deposition of Polimer Complex Nano-Layers onto Polyesters Fabrics Activated with Corona Discharges“, Fibres &Textiles in Easten Europe, 17 (2009) no 1 (72), 87-90
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, Wrzosek Henryk, „Deposition of Polypyrrole Insulating Layer on Copper Monofilaments Using low Temperature Plasma Technique” , Materials Technology“, Materials Technology, 2009 rok, vol. 24(1), str. 24-28, Lista filadelfijska
 • Wysokińska Zofia, „Economic Analysis of the Modern Textiles & Clothing Market within the Process of Final Completion of the ACT/WTO Agreement“, Fibres and Textiles in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1(72), pp. 7-12;  ISNN 1230-3666
 • Brzeziński S., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., Malinowska G., „Effect of the Corona Discharge Treatment of the Surface Strenght and Performance Properties of Synthetic Fibre Textiles“, Fibres &Textiles in Easten Europe, 17 (2009) no 5 (76), 62-68
 • Stawski Dawid, Bellmann C., „Electrokinetic properties of polypropylene textile fabrics containing deposited layers of polyelectrolytes“, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 354 (2009) 191-194
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, Gliścińska Eulalia Magdalena, Wrzosek Henryk, „Electrostatic Field in Electrospinning With a Multicapillary Head – Modeling and Experiment“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 3 (74), s. 38-34, Lista filadelfijska
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Mäder E., Häßler R., „Evaluation of the Influence of Glass Fibre Distribution in Polyamide Matrix During the Consolidation Process on the Mechanical Properties of GF/PA6 Composites“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 1 (72), s. 81-86, Lista filadelfijska
 • Bendkowska W., Wrzosek Henryk, „Experimental Study of the Thermoregulating Properties of Nonwovens Treated with Microencapsulated PCM“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 5 (76), s. 87-91
 • Wojtasz-Pająk A., Szumilewicz Joanna, „Heterogenous deacetylation of chitin degraded with hydrogen peroxide in e microwave field“, periodyk Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives, vol XIV, 2009 str 15-24, www.ptchit.lodz.pl/Periodyk_pl.htm
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Bieniek A., „Infulence of the Structures of Polyamide 6 Fibres on their Ageing Dunder Intensiva Insolation Conditions“, Materials Technology, 2009 rok, vol. 24(1), str. 24-28, Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Jantas Roman, „Kinetic studies on the addition of dipropylamine to glucose acrylate“, React. Kinet. Catal. Lett; 97 (2009) 7-12
 • Cybulska M., Jędraszek-Bomba A., Kuberski S., Wrzosek Henryk, „Methods of Chemical and Physicochemical Analysis in the Identification of Archaeological and Historical Textiles“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 16 nr 5 (70), s. 67-73 Lista filadelfijska
 • Michalak Marina, Kazakevicius V., Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Brazos R., „Novel Approach to Rextile Desing for Barriers against Electromagnetic Radiation“,  International Journal of Matgerials & Product Technology, vol. 36, Nos 1/2/3/4, str. 166-175
 • Draczyński Zbigniew, Korkuna O., Stawski Dawid, „Sorption of heavy metals ions on honeybee chitosan“, Polish Journal of Applied Chemistry, Vol. 53 (2009) no 1, 123-127
 • Michalak Marina, Kazakevicius V., Dudzińska S., Krucińska Izabella, Brazos R., „Split – Ring Embroidered Textile Design for Barriers Against Microwave Radiation“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 1 (72), s. 66-70
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Uznański P., Sovak P., Moneta M., „Structural properties and Mössbauer spectroscopy of Finemet® doped with Ge“, Vacuum 83 S245–S248 (2009)
 • Tszydel M., Sztajnowski Sławomir, Michalak Marina, Wrzosek Henryk, Kowalska Stanisława, Krucińska Izabella, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Structure and Physical and Chemical Properties of Fibres from the Fifth Larval Instar of Addis-Flies of the Hydropsyche Angustipennis (Insects, Trichoptera)“, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2009 rok, Vol. 17, nr 6 (76), s. 13-17
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, „Studies on the free-radical addition of thiols to multiacrylate” Polish Journal of Applied Chemistry“, Polish Journal of Applied Chemistry, Vol. 53 (2009) no 1, 31-36
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, „Synthesis, characterization and properties of methacrylated sucrose“, Polish Journal of Applied Chemistry, Vol. 53 (2009) no3, 215-222
 • Stawski Dawid, „The effect of sample weight in thermogravimetric analysis of low viscosity polypropylene in air atmosphere“, Polumer Testing 28 (2009) 223-225
 • Błasińska Anna, Drobnik J., „Effects of Non-woven of Di-0-bytyrylchitin and Related Polymers on the Process of Wound“, Biomacromelecules , 2008, Vol. IX, str. 776-782
 • Rutkowski Jacek, „Examination of physical-mechanical parameters of carded and combed yarns produced from biological cotton“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008, Volume 16, No. 2.
 • Przybył Krystyna, „Influence of change in Yarn Twist on the Dynamics of Yarn Motion During Spinning on Ring Spinning Machine“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008 Vol.16 No 2 s.23-26
 • Cyniak D., Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Influence of the Thermal Stabilization Process on Quality Parameters of Cotton-Type Yarns“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008, Nr 5(66), pp., rys. 8, poz. Lit.11.
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Uznański P., Sovak P., Moneta M., „Magnetic, structural and thermal properties of Finemet® doped with Ge“, Acta Physicae Superficierum vol. X (2008)
 • Machnowski Waldemar, Kotlińska A., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława, Wrzosek Henryk, „Manufacturing Possibilities of Silk Paper for Antique Fabric Conservation“, Textile Research Journal, Vol.83, 44-55 (2013)
 • Jackowska-Strumillo L., Cyniak D., Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Neural Model of the Spinning Process Dedicated to Predicting Properties of Cotton-Polyester Blended Yarns on the Basis of the Characteristics of Feeding Streams“, Fibres & Textilesin Eastern Europe, 2008, Nr 1 (66) Vol 16, pp.28-36, rys. 16, tab.2, poz. Lit.19.
 • Malinowska-Olszowy Monika, „The Ability to Buil a Brand in the Single European Market for the Polish Sportswear Sector“,  Fibres and Textiles in Eastern Europe, April/June 2008, Vol.16, No. 2(67), s. 7-10, ISNN 1230-3666    
 • Gocławski J., Urbaniak-Domagała Wiesława, „The Measurement of Wetting Angle by Applying an ADSA Model of Sessile Drop on Selected Textile Surfaces“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008 Vol. 16, nr 2(67), s. 84-88 (2008)
 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „Thermal parameters of materials evaluated using new termography method“, Fibres &Textiles in Eastern Europe vol. 16, no 4 (69)2008, s. 72-77

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Czaplicki Z., Gliścińska Eulalia Magdalena, „Rozwój hodowli i przetwórstwa jedwabiu naturalnego w Polsce“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, no. 12, str. 24-29 (2020)
 • Czaplicki Z., Gliścińska Eulalia Magdalena, „Wpływ najważniejszych właściwości wyrobów włókienniczych na ich parametry użytkowe w świetle oczekiwań konsumenta“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, no. 8-9, str. 26-30 (2020)
 • Wojciechowski Jarosław, „Ways of presenting clothes in e-shops and IT solutions for implementing e-sale of clothes using augmented reality (AR) in e-commerce“,   The presentation of textile products in e-commerce in Poland has been the same for many years now. Fashion industry depends on 2D images to sell clothes, and doesn’t give the approximate look based on a photo or customers can neither consider the high fidelity of physical characteristics of consumers nor gives a precise selection of products with its features in the (Bussiness to Customer) B2C contract [4]. There are only a few examples of e-stores in the world with new augmented reality (AR) with a person in a center of presentation and there aren`t any polish apparel suche-stores that invested in AR with a person in a center of presentation and none with virtual reality VR technology. There are publications, research on clothing markers for AR (Finland) [2], or the concept of an IR (infrared) and RGB camera based system for clothing presentation (South Korea) [1] or ready implementation of a package of solutions which is the most mature for the presentation and sale of e-commerce clothing with a person that is a customer in the center of presentation, a virtual fitting room, virtual tailor, virtual interior design but vendor dependant (India) [8, 31, 33, 35]. Visionary virtual reality (VR) projects are already being implemented in Germany. „The change of paradigm of how we consume media is done. We do e-Commerce with mobile smartphones. Nowadays becomes the new perspective of product presentation. Each smartphone is a device for AR.” [14]. The goal of the article is to present the state of knowledge and possible technical implementation of e-shop in the clothing industry with AR technology by showing an architectural IT solution for the sale of clothing based on AR with a customer in the center of presentation where virtual fitting room and e-sale of clothing will be implemented by the scheme of one progressive web application for all devices smartphone, tablet, desktop computer, touchscreen in the showroom.
 • Machnowski Waldemar, „Możliwości optymalizacji procesów wytwarzania trudnopalnych wyrobów tekstylnych“, Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 2019, rocznik , nr 4, s. 24-31, ISSN: 1731-8645 (DOM, -) 8,00/ 8,00 p.
 • Idzik Marek, „Analiza warunków środowiska pracy (ciśnienie akustyczne) maszyn przędzalniczych“, Przegląd Włókienniczy nr 2 (2017)
 • Machnowski Waldemar, Łapczyńska M., Kwiecień Ł., „Effects of chemical contamination on the durability and fire performance of flame resistant textiles“, Materiały Budowlane, 2014, 10, s.41-44.
 • Koszewska Małgorzata, „Biodegradable fibrous products - the development prospects in the Polish market“, Quality Problems in Commodity Science. Polish Journal of Commodity Science, 3(23), Radom 2012, s. 58-68

 • Faryś Przemysław Krystian, „Ciucholandy widziane oczami klientów“, Przegląd Włókienniczy WOS, nr 4/2012, s 13-15, ISSN 1731-8645
 • Faryś Przemysław Krystian, „Osiemnastowieczna moda spod sukni – pikowane spódnice“, Przegląd Włókienniczy WOS, nr 2/2012, s 46-48, ISSN 1731-8645
 • Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Rozwój mikroorganizmów na tekstyliach z włókien naturalnych po dezynfekcji metodą radiacyjną“, Ochrona przed korozją nr 9s/A/, 136-141 (2012)
 • Faryś Przemysław Krystian, „Stare tekstylia – reaktywacja jako nowy produkt. Na przykładzie osiemnasto-wiecznych tkanin odzieżowych“, Przegląd Włókienniczy WOS, nr 12/2012, s. 11-13, ISSN 1731-8645
 • Machnowski Waldemar, „Wpływ składu surowcowego i struktury włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz na ich właściwości palne“, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Nr 42, 141-156 (2011)
 • Koszewska Małgorzata, „Wpływ wrażliwości ekologicznej i społecznej na zachowania nabywcze na rynku tekstylno-odzieżowym“, Handel wewnętrzny tom III – Zachowania konsumenta- sposoby kształtowania i działalność instytucji chroniących jego prawa, Warszawa 2012, s. 98-108
 • Malinowska-Olszowy Monika, Wnuk D., „Analiza polskiego rynku bielizny ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, cz. I“, Przegląd Włókienniczy, 2/2011
 • Malinowska-Olszowy Monika, Wnuk D., „Analiza polskiego rynku bielizny ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, cz. II“, Przegląd Włókienniczy, 3/2011
 • Idzik Marek, „Analiza rdzeniowości przędz elastomerowych“, Przegląd Włókienniczy 2011 nr 2, s. 33-35.
 • Kubsz Iwona, „Nowoczesne materiały o specjalnych właściwościach elektroprzewodzących wytwarzane metodami PVD“, Przegląd Włókienniczy nr 7-8/2011, s.44-48
 • Felczak Mariusz, Michalak Marina, Więcek B., „Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów tekstylnych przy użyciu termowizji“, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57, nr 10/2011, str. 1223-1226
 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego, stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych, na wybrane włókna naturalne“, Notes Konserwatorski nr 13, 71-88 (2010)
 • Michalak Marina, Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z., „Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. I.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 27 – 29.
 • Michalak Marina, Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z., „Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. II.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 23 – 26.
 • Michalak Marina, „Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych“, Cz. I. Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 2, 2010, s. 31 – 33.
 • Michalak Marina, „Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych. Cz. II.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 3, 2010, s. 25 – 27.
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Budowanie marki regionalnej „Włókiennicza Łódź” jako sposób promowania miasta i regionu“, Przegląd Włókienniczy 2/2010, s. 29-31
 • Czajkowski Tomasz, „Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce“, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Włókiennictwo, nr 66, Łódź 2010, ISSN 0076-0331, s. 5-22
 • Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Jakość przędz z włókien naturalnych stabilizowanych termicznie“, Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra 2010 nr 4 s. 37-41
 • Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył Krystyna, „Kompleksowe ujęcie modyfikacji aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej do postaci kompaktowej“, Przegląd Włókienniczy WOS, 2010 Nr 5, s. 29-32
 • Krysiak K., „promotor: Lipp-Symonowicz B.: Wpływ barwników na właściwości barierowe tekstyliów w odniesieniu do promieniowania UV“, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2010, Nr 66 (1061), s. 23-52
 • Czajkowski Tomasz, „Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl), tytuł: „Handel elektroniczny – jego segmenty i modele biznesowe, oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach polskiego sektora tekstylno-odzieżowego”, XI. 2010.“, Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl), XI. 2010.
 • Czajkowski Tomasz, „Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl), tytuł: „Innowacyjny strój strażaka z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych”, listopad 2010.“, Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl),listopad 2010.
 • Tęsiorowski Ł., Gniotek K., Skoneczna Magdalena, „Urządzenie do polaryzacji kabli piezoelektrycznych“, ELEKTRONIKA 8/2010, s. 167-171
 • mgr inż. Wojciechowska Dorota, Włochowicz A., „Włókna bambusowe i kierunki ich zastosowań“, Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 7-8/2010, s. 29-33
 • Marczak E., Marczak P., „Wpływ obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien PAN barwnikami zawiesinowymi“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 11, 2010, s. 27-31.
 • Brzeziński S., Połowiński Stefan, Lenkiewicz M., Kowalczyk D., Malinowska G., Lutomirski S., „Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. I“, Przegląd –WOS 9(2009), 36-40
 • Przybył Krystyna, Łuczak A., „Włókna naturalne w nowoczesnej inżynierii i wzornictwie tekstyliów“, Przegląd Włókienniczy - W.O.S. 2009 r Nr 10. s.25-29

 • Brzeziński S., Żenkiewicz M., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., Karbowiak I., Lutomirski S., Malinowska G., „Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów poliestrowych“, Polimery, 54 (2009) no 2, 552-558
 • Brzeziński S., Żenkiewicz M., Połowiński Stefan, Kowalczyk D., Karbowiak I., Lutomirski S., Malinowska G., „Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów polimerowych – analiza problemu, konstrukcja urządzeń i badania wstępne“, Polimery, 54 (2009) no 6, 421-429
 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie nanowłókien ze stopinonych polimerów oraz związków nieorganicznych“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(5), s. 51-52, ISSN 17318645
 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie nanowłókien ze stopinonych polimerów oraz związków nieorganicznych“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(6), s. 37-40, ISSN 17318645
 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie z roztworu polimeru“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(2), s. 62-65, ISSN 17318645
 • Bendkowska W., „Elektroprzędzenie z roztworu polimeru“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 62(3), s. 49-52, ISSN 17318645
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Skrzetuska Ewa, „Nanomateriały w zastosowaniu do tekstyliów“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, Vol. 7, s. 35-37, ISSN 17318645
 • Machnowski Waldemar, Kotlińska A., „Nowe możliwości zastosowania enzymów proteolitycznych w obróbce wyrobów z jedwabiu naturalnego“, Przegląd Włókienniczy nr 2, 51-54, (2008)
 • Klepacz H., Skrzetuska Ewa, „O zjawisku ubóstwa w Polsce w latach 2003-2006“, Zeszyty Naukowe Ekonomia, Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,  2008 rok, nr 2, s. 70-88, ISSN 1897-73-08
 • Kotlińska A., „Problematyka uszkodzeń tekstyliów muzealnych oraz możliwości ich zapobiegania i renowacji“, Przegląd Włókienniczy 2008 rok, nr 5
 • Czajkowski Tomasz, „Projekt Clevertex“, Spektrum Nr 6/2008, s. 22 – 24, ISSN 1734-3836
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Strategia marki – analiza rynku odzieży sportowej na Jednolitym Rynku Europejskim“, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1013, Włókiennictwo z. 64, Łódź 2008; s. 107-117, ISSN 0076-0331    
 • Bendkowska W., „Techniki laboratoryjne“, Przegląd Włókienniczy 2007 rok, Vol 61 (10), s. 31-35,
 • Perkowski J., Zajaczkowska-Kłoda J., Kuberski S., Wandelt P., Machnowski Waldemar, „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane materiały występujące w obiektach zabytkowych“, Biluetyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 18, nr 1-4, 50-57 (2007)
 • Bendkowska W., Bogdan A., Kopias K., Kłonowska M., „Zastosowanie manekina termicznego do oceny skuteczności chłodzenia kamizelek chłodzących z udziałem materiałów przemiany fazowej“, III Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Naukowego „Człowiek w ekstremalnych warunkach”, Warszawa 23-24 października 2008 rok
 • Machnowski Waldemar, Marcinkowska M., Potocka A., Wrzosek Henryk, „Badania nad wytworzeniem nowego materiału do konserwacji zabytkowych tkanin jedwabnych“, Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, Tom IV, 235-265 (2007)
 • Potocka A., Marcinkowska M., Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Materiał konserwatorski z udziałem modyfikowanych biochemicznie włókien jedwabiu do konserwacji tkanin zabytkowych“, Ochrona przed korozją nr 9s/A, 136-139 (2006)
 • Machnowski Waldemar, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Wrzosek Henryk, Kowalska Stanisława, „Modyfikacja budowy i właściwości włókien i tekstyliów w wyniku obróbki biochemicznej“, Ochrona przed korozją nr 9s/A, 35-38 (2006)

Referaty z konferencji o zasięgu międzynarodowym:

 • Wojciechowski Jarosław, Skrzetuska Ewa, „The use of the Arduino embedded system as a prototype mobile The use of the Arduino embedded system as a prototype mobile The use of the Arduino embedded system as a prototype mobile The use of the Arduino embedded system as a prototype mobile The use of“, The aim of this idea is to show an early stage draft for measuring the electrical resistance with mobile Arduino  microcontroller in the designed/elaborated textile printed sensor developed by the method of screen printing technique based on a water dispersion of carbon nanotubes printing composition  corresponding to number of breaths of a person wearing it. Microcontroller can calculate the number of breaths as a number of electrical resistance peaks. What can lead to monitoring of  human live parameters
 • Tarzyńska N., „Analysis of physicochemical properties of ammonium alginate“, AUTEX2019. 19th World Textile Conference. Textiles at the Crossroards,  11-15. June 2019 Ghent, Belgium
 • Puszkarz Adam, Machnowski Waldemar, „[nowa publikacja]“, 15th International Conference and Exhibition on Fire Science and Engineering - INTERFLAM 2019, Londyn, Wielka Brytania (2019)
 • Draczyński Zbigniew, „Chitin butyryl-acetyl copolyester - the path from chitin to dressing material that supports wound healing“, AUTEX2019. 19th World Textile Conference. Textiles at the Crossroards,  11-15. June 2019 Ghent, Belgium
 • Puchalski Michał, M. Giełdowska, „Evaluation of the Influence of pH and Environmental Temperature on Hydrolytic Degradation of PLA Nonwovens“, 15thInternational Commodity Science Conference „Current Trends in Commodity Science”, 10-13.06.2019, Dolsk
 • , Dominik Borkowski, „Filter materials based on PLA nonwovens modified with zinc oxide“, AUTEX2019. 19th World Textile Conference. Textiles at the Crossroards. 11-15. June 2019 Ghent, Belgium
 • Stawski Dawid, „Influence on the Layer-by-layer Modification onto Thermal Properties Polypropylene Textiles“, AUTEX2019. 19thWorld Textile Conference. Textiles at the Crossroards. 11-15. June 2019 Ghent, Belgium
 • Puchalski Michał, Siwek P., Szparaga Grzegorz, Krucińska Izabella, „Investigation of Crystallisation and Disorder-To-Order Phase Transition of PLA by WAXD Technique as a Method in the Optimization of Fibrous Materials Forming Processes“, 47th Textile Research Symposium 2019, 17-19.06.2019, The Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec
 • Puchalski Michał, Krucińska Izabella, Małgorzata Giełdowska, „Investigation of the Influence of PLA Suparmolecular Structure on the Thermal-Supported Hydrolitic Degradation of wet Spinning Fibres“,   47th Textile Research Symposium 2019, 17-19.06.2019, The Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec
 • , Anna Bednarowicz, „Modification of textile cotton products with crosslinked gelatin“, AUTEX2019. 19th World Textile Conference. Textiles at the Crossroards,  11-15. June 2019 Ghent, Belgium
 • Krucińska Izabella, Cinkusz Joanna, „Research on thermally induced shape memory nonwoven fabrics based on biodegradable polyesters“, AUTEX2019. 19thWorld Textile Conference. Textiles at the Crossroards. 11-15. June 2019 Ghent, Belgium
 • Puchalski Michał, Siwek P., Krucińska Izabella, „The Assessment of Biodegradation of PLA Nonwoven Materials During Outdoor Composting“, 15thInternational Commodity Science Conference „Current Trends in Commodity Science”, 10-13.06.2019, Dolsk
 • , Dominik Sikorski, „The modification of chitosan with organic acids vapors“, AUTEX2019. 19th World Textile Conference. Textiles at the Crossroards. 11-15. June 2019 Ghent, Belgium
 • Stawski Dawid, „Thermal degradation of Poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate). Kinetics and mechanism“, 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019), 27-30 August 2019, Roma
 • Draczyński Zbigniew, Krucińska Izabella, J. Fraczyk, A. Becht, P. Rosiak, A. Chaberska, J. Wasko, Z.J. Kaminski, Z. Draczynski, I. Krucinska, M. Kaminska, B. Kolesinska, „[nowa publikacja]“, 5TH NANOMED & 11TH ITMED 2018, Manchester, UK, 26-28.06.2018  
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Creating fibrous composites enhanced with electric field“, Advanced Materials for Defence "AUXDEFENSE" pp. 229-230, University of Minho, Lizbona, Portugalia, 01-03.09.2018  
 • Puchalski Michał, Piotr Siwek, Konrad Sulak, „Evaluation of two degradable mulches in the sweet pepper greenhouse cultivation“, XXI CIPA CONGRESS, BORDEAUX-ARCACHON- FRANCJA, 29-31 maja 2018
 • Rutkowski Jacek, Dawid Pacek, Roman Gieleta, „Flexible impact protector. – poster“, XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2018. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa, Hotel WINDSOR, Jachranka, 17-20 września 2018 r.  
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Anita Tarbuk, Katia Grgić, „INTERFACE PHENOMENA OF NANOADDITIVE PRECURSOR. PAN FIBERS FOR MEDICAL APPLICATIONS.“, 7th International Professional and Scientific Conference “Occupational Safety and Healt, Zadar, Hrvatska, 277-282. 12-15.09.2018  
 • Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Sroka Katarzyna, „Ocena komfortu biofizycznego kreowanego przez tekstylia z zastosowaniem pocącej się, zaizolowanej cieplnie płyty i manekina termicznego“, L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2018,  Szczecin - Kopenhaga, 10-12 września 2018
 • Stawski Dawid, Krucińska Izabella, Draczyński Zbigniew, Herczyńska Lucyna, Polylactide and its Copolymers as a Green Alternative for Synthetic Polymers, „Polylactide and its Copolymers as a Green Alternative for Synthetic Polymers“, 9th The Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials, Kraków, 10-12 październik 2018
 • Struszczyk Marcin, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Litwa P., Miklas M., Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „The effect of PACVD modification on the usable properties of the ballistic textiles applied for the design of the body protectors“, AuxDefense 2018 – 1st World Conference on Advanced Materials for Defense, Lizbona, Portugalia (2018)
 • Wrzosek Henryk, Machnowski Waldemar, „Microscopic methods as an effective way to identification of fibers constituted the historical textiles“, International Conference of Biodeterioration & Protection of Cultural Heritage, Lodz, September 8-9, 2016. Abstract Book; ISBN 978-83-63929-05-3
 • Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „The study of textile thermal insulation by means of finite volume method“, The 90th Textile Institute World Conference, Poznań (2016)
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, L. Buzanska, M. Zychowicz,  JL. Gerardo Nava, M. Podobinska, H. Winarska, G. Brook., „„Biomimetic interrelation between collagen scaffold seeded with iPS-derived neural stem cells and organotypic root ganglion and spinal cord slices”“, Stem Cell Innovation, 24-27 June 2015, Stockholm, Sweden.
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, L. Buzanska, M. Zychowicz, JL. Gerardo Nava, M. Podobinska, H. Winarska, G. Brook., „Biomimetic interrelation between collagen scaffold seeded with iPS-derived neural stem cells and organotypic root ganglion and spinal cord slices“, Stem Cell Innovation, 24-27 June 2015, Stockholm, Sweden.
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Podobińska Martyna, Piątek M., Kumar A., Sarnowska A., Buzanska L, „Fate decisions of WJ-MSC and HUCB-NSC in 3D microenvironment: Influence of different types of biological scaffolds.“, 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine. July 27-29, 2015 Rome, Italy.
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Justyna Augustyniak, Martyna Podobinska, Leonora Buzanska, „Hybrid Scaffolds of Collagen Modified by Dialdehyde Cellulose with iPS-Derived Neural Precursor Cells”“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Jose Luis Gerardo Nava, Hanna Winiarska, Martyna Podobińska, Gary Brook, Leonora Bużańska., „iPS-Derived Neural Cells in a 3D Collagen Scaffold as a Tool for Investigating Interrelations Between Biomaterials and Nerve Tissue.“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB, 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Marzena Zychowicz, Jose Luis Gerardo Nava, Hanna Winiarska, Martyna Podobińska, Gary Brook, and Leonora Bużańska , „Reciprocal interactions between iPS-derived neural cell-seeded modified collagen scaffolds and nerve tissue“, 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine. July 27-29, 2015 Rome, Italy.
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, Leonora Buzanska, Marzena Zychowicz, Martyna Podobinska,Jose Luis Gerardo Nava, Gary Brook., „The “Micro” and “Macro”- Scale Approach in Building Up Neural Stem Cell Microenvironments for Developmental and Toxicity Studies.“, 27th European Conference on Biomaterials, ESB 30 August - 3 September 2015, Kraków, Poland
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Development of collagen cross-linked with dialdehyde cellulose a a potential 3D scaffold for neural tissue engineering“, 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological MBEC2014 September 7-11, Dubrovnik, Croatia. Abstract Book T5&9-P10.
 • Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Gutarowska B., Sztajnowski Sławomir, „Effectiveness of textiles disinfection with silver nanoparticles and gamma irradiation methods“, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, Łódź, September 3-5, 2014, Abstract Book; ISBN 978-83-63929-24-4
 • Miklas M., Struszczyk Marcin, Łandwijt M., Cichecka M., Wilbik-Hałgas B., Puszkarz Adam, Krucińska Izabella, „Impact of accelerated ageing process on the ballistic products“, International Conference IITAS 2014, Antalya, Turkey (2014)
 • Drobnik J., Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Some collagen scaffolds in neural tissue engineering“, 1st MBE (Matrix Biology Europe) Conference (XXIVth FECTS meeting) 21-24 June 2014, Rotterdam, The Netherlands. WWW.MBE2014.EU Abstract Book p. 157.
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, J. Szymański, J. Drobnik., „The behavior of embryonic neural cells within the 3D micro-structured collagen-based scaffolds“, 6th European Conference Of the International Federation for Medical and Biological MBEC2014 September 7-11, Dubrovnik, Croatia. Abstract Book T5&9-P1.9.
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, M. Podobinska, M. Piatek, A. Kumar, A. Lipkowski, J. Sypecka, H. Kozlowska, M. Wielgos, L. Buzanska, A. Sarnowska, „The influence of domain shape on differentiation of Wharton jelly derived Mesenchymal Stem Cells (WJ-MSC) and human umbilical cord blood derived Neural Stem Cells (HUCB-NSC)“, 2014, 5 th International Congress on Stem Cells and Tissue Formation, July 8-11, 2014 Dresden, Germany
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, J. Augustyniak, M. Zychowicz, H. Winiarska, L. Buzanska, „The role of oxygen tension in the developmental stage dependent response of HUCB-NSC to MeHgCl treatment“, The 18th International Congress on In Vitro Toxicology ESTIV2014, June 10-13 2014 Egmond aan Zee The Netherlands, Abstract Book P 3.10, p. 124
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Building Up and Characterization of Multi-Component Collagen-Based Scaffolds“, PS6. XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, Medicon 2013, 25–28 September 2013, Seville, Spain
 • Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „Processes of Gamma Radiolysis of Soluble Collagen in the Aspect of the Scaffolds Preparation“, PS6. XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, Medicon 2013, 25–28 September 2013, Seville, Spain
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Application of Melt-blown Technology for Manufacturing the Sensor Non-woven Fabrics Composed of Polymers Loaded with Multi-wall Carbon Nanotubes“, The 4th International Conference “Smart Materials, Structures and Systems” CIMTEC 2012, - międzynarodowa konferencja Montecatini Terme, Włochy, 10-14 czerwiec 2012
 • mgr inż. Wojciechowska Dorota, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Commercial bamboo fibres – their structure and properties“, Book of Abstracts, Kathmandu Symposia on Advanced Materials KaSAM 2012, Kathmandu, Nepal, 09-12.05.2012.
 • Komisarczyk Agnieszka, Mazalewska Olga, Krucińska Izabella, Kowalczuk M., Dobrzyński P., „Composite nanofibers structures for bone regeneration“, Egemeditex, Izmir/Turcja, 17.05.2012, Book of Abstracts, ISBN: 978-975-483-953-1, str. 50-51(streszczenie oraz prezentacja)
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Electrospinning of L-lactide copolymer fibres conaining hydroxyapatite as ceramic nanoadditive“, Nanomaterials for Biomedical Technologies 2012, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 06-07.03.2012r (poster)
 • Lichocik M., Krucińska Izabella, Sulak K., Mik T., Mazalewska Olga, Puchalski Michał, „Influence of forming conditions of a spun-bonded from Bionolle polymer on their properties“, 7th Central European Conference on Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles (CEC) - międzynarodowa konferencja, Portorose, Słowenia, 15-17 wrzesień 2012
 • Sulak K., Lichocik M., Mik T., Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Jarzębowski J., „Investigation in the manufacture of non-wovens from polylactide by spunbond method“, 7th Central European Conference on Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles (CEC) - międzynarodowa konferencja, Portorose, Słowenia, 15-17 wrzesień 2012
 • Stawski Dawid, Halacheva S., „Layer-by-Layer deposition of polyelectrolyte nanolayers on poly(propylene) nonwoven fabrics“, XVII National Symposium open to International Participation POLYMERS 2012, Ribaritsa 2012
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Managing Intellectual Capital in the Companies- an Analysis Results of the Study for Textiles – Clothing Market“, Proceedings of the 4th European Conference of Intellectual Capital, Arcada University of Applied Sciences Helsinki,  Finland, 23-24 April 2012
 • Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Methods of Modofocation of PLA Fibres and Nonwovens“, 12th Autex Conference, Zadar 2012
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Krzyżanowski J., Łysiak I., Gutarowska B., Brycki B., „Modifications of nonwoven filtering materials by bioactive nanofibres“, G23 Filter Media II- nośnik elektroniczny, 11th World Filtration Congress & Exhibition, April 16-20, 2012, Graz, Austria, Kongres  międzynarodowy
 • Stawski Dawid, Halacheva S., „Poly(ethylene imine) – Based Textile Nanocomposites Obtained by Layer-by-layer Deposition Technique“, Preparation and Properties -  Nanomaterials: Applications & Properties, Alushta 2012
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, „Polysacchride Fibres Containing Nano-Additives Formed with a Wet Spinning Solution Method“, 7th international conference on Nanostructured Polymers and Composites, April 24-27 2012, Praga, Czechy
 • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, „Rheological properties of spinning solutions of copolymer of L-lactide with glycolide in methylene chloride“, Nanomaterials for Biomedical Technologies 2012, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 06-07.03.2012r (poster)
 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Small diameter vascular substitutes design using solvent free techniques“, Nonwoven Research Academy, Gothenburg/Szwecja, 19-20.04.2012, (poster).
 • Puchalski Michał, Sulak K., Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „The Investigations of Physical properties of PLA spun-bonded nonwovens ageing under different climatic condition“, Autex 2012 Book of Proceedings” Zadar, 2012. (ISBN 978-953-7105-47-1), The 12th World Textile Conference, Autex 2012 - międzynarodowa konferencja Zadar, Chorwacja 13 -15 czerwiec 2012
 • Skrzetuska Ewa, Urbaniak-Domagała Wiesława, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Krucińska Izabella, „Thermal Textile Sensors Obtained with Digital Printing Technique on the Basis of Polypyrrole“, 12th World Textile Conference AUTEX, June 13th to 15th 2012, Zadar, Croatia.
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Drobnik J., Stodolak E., Błażewicz M., Boguń Maciej, Mikołajczyk T., „Application of dibutyrylchitin as a raw material for a scaffold production“, Polymers for Advanced Technologies  October 2-5, 2011 Lodz, Poland, L-18, str. 34.
 • Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, Sykurska U., Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, „Application of semi – melted polymer technology for manufacture of medical textile products“, Eupoc2011 – Biobased Polymers and Related Biomaterials, Gargnano (I), 29 May –  3 June 2011
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „CHITIN BUTYRATE ACETATE COPOLYESTER FIBRES CONTAINING TRICALCIUM PHOSPHATE (TCP) NANOADDITIVE“, 19th Annual Bioenvironmental Polymer Society (BEPS) Meeting, Vienna, September the 28th-30th 2011.
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Król Paulina, „Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Christy A., Bellmann C., „Deposition of Polyaniline Layers on Polypropylene Nonwoven“, Polymers on the Odra River, Opole 2011, str. 50
 • Draczyński Zbigniew, „Fibers Made of Butyrate-Acetate Chitin Copolyesters as Potential Materials for Medical Applications“, Advances in Chitin Sciences, Vol XI, Euchis’11, strona 71
 • Stawski Dawid, „Influence of Sample Weight of Polyolefins on the Thermogravimetric Properties in Air Atmosphere“, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova 2011
 • Sulak K., Twarowska-Schmidt K., Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Jarzębowski J., „Investgation in the manufacture of biodergadable fibrous products from poly (alctide acid)“, Polymers for Advances Technologies 2011, Łódź, 2-5 września 2011r., P-56, str. 72
 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Melt electrospinning as a method for vascular prosthesis design“, EUPOC2001 – Biobased Polymers and Related Biomaterials, Gargnano, 29.05-3.06.2011
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Microfibres and nanofibres for medical application“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
 • Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Monitoring of modification of polypropylene non-woven by means of external reflectance FTIR method“, CONFERENCE PROCEEDINGS of XI International Conference IMTEX’2011, 7- 8 November 2011 -Lodz, Poland; pp 65-70, ISBN: 978-83-60604-91-5, str. 182, 25cm
 • Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, „Monitoring of Modification of Polypropylene Non-woven by means of External Reflectance FTIR Method“, XI International Conference IMTEX, Łódź 2011
 • Jantas Roman, Herczyńska Lucyna, Potakowska J., „Preparation and properties of poly(glycidyl methacrylate) beads crosslinked with multimonomers“, Polymers on the Odra River, Opole 6-7.07. 2011, poz. 3, str.23.
 • Koszewska Małgorzata, „Social and Eco-Labeling of Textile and Clothing Goods- Understanding and Perceptions among Polish Consumers“, Book of Proceedings 11th World textile Conference, AUTEX 2011, s. 411-416
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Skrzetuska Ewa, Puchalski Michał, „Study on Sensing Properties of Melt-blown PLA/MWNT Non-woven Fabric“, Polymers for Advances Technologies 2011, Łódź, 2-5 września 2011 r. L-24, str. 36.
 • Kostanek Krzysztof, Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „SURFACE MODIFICATION OF THE IMPLANTABLE KNITTED STRUCTURES FOR POTENTIAL APPLICATION IN LAPAROSCOPIC HERNIA TREATMENTS“, FiberMed11 28-30 June 2011, Tampere, Finland 
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, Stawski Dawid, „Synthesis, Characterization and Study of Controlled Release of Sodium Salicylate from the Poly(vinyl alcohol)-salicylic acid Adduct“, Polymers on the Odra River, Opole 2011
 • Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Chrzanowski Michał, „The Investigations of Polylactide Films Dedicated for the Manufacture Biodegradable Packaging“, Gardnano, Włochy, 29 maja – 3 czerwca 2011 r.
 • Wąs-Gubała J., Machnowski Waldemar, „The Raman spectroscopy as a method for analysis of dyed textile fibres“, XI International Conference IMTEX’2011, 7-8 November 2011, Lodz, Poland, CONFERENCE PROCEEDINGS ISBN: 978-83-60604-91-5
 • Stawski Dawid, „Thermal Effect of Polymer Layers Deposition on Different Textile Materials“, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova 2011
 • Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Kowalski K., Kopias K., „ULTRA-LIGHT KNITTED STRUCTURES FOR APPLICATION IN UROLOGINECOLOGY AND GENERAL SURGERY – OPTIMIZATION OF STRUCTURE“, FiberMed11 28-30 June 2011, Tampere, Finland
 • Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella, Kowalski K., Kopias K., „Ultra-light knitted structures for application in urologinecology and general surgery – optimization of structure“, FiberMed11 28-30 June 2011, Tampere, Finland
 • Stawski Dawid, „Application of the layer-by-layer method for modification of different types of textiles“, W: 4 th Aachen-Dresden International Textile Conference, Drezden November 25-26, 2010 ,Programme [s 76]
 • Machnowski Waldemar, Bendkowska W., „Estimation of thermal protective properties of clothing assemblies with PCM“, 41th International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, 27-29 May 2010, Book of Proceedings; ISBN 978-961-6045-79-7
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Funkcje marki w aspekcie ekonomiczno – prawnym w odniesieniu do rynku tekstylno – odzieżowym“, IX Międzynarodowa konferencja Naukowo – Techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010, (strony nienumerowane).
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „Hydrophilic properties of polypropylene nonwovens after polyelectrolyte layers deposition“, W: 6th Central European Conference 2010 “Fibre-grade polymer, chemical fibres and special textiles, 13-14 September 2010, Bratislava, Slovak Republic, Book of Abstacts [31s]
 • Skoneczna Magdalena, Kostanek Krzysztof, Krucińska Izabella, „Implementacja czujnika piezoelektrycznego w struktury wyrobów tekstylnych celem monitorowania parametrów życiowych“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010, (strony nienumerowane).
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Industrial property rights with reference to clothing market“, materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, (materiały na płycie CD – nienumerowane)
 • Koszewska Małgorzata, „Making consumption ecological - conclusions for textile and clothing industry“, materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, (materiały na płycie CD – strony nienumerowane)
 • Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, Łaszkiewicz B., „Market analysis of cellulose fibres with special properties“, materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, s.165
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Chrzanowski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Multi – nozzle laboratory stand for electrospinning process“, World Textile Conference. AUTEX 2010, Vilnius, 2010, (wydawnictwo elektroniczne).
 • Alvarez J., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Ocena wielofunkcyjności tekstyliów w aspekcie aplikacji rozjaśniaczy optycznych“, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes, Polska, s. 192-202
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Nowak M., „P 25. Scope for the Preparation of Dibutyrylchitin in the Form of Nano-particles“, Autex 2010 Wilno 2010, (wydawnictwo elektroniczne).
 • Czajkowski Tomasz, „Porównanie wykorzystania pewnych aspektów handlu i biznesu elektronicznego w polskim sektorze tekstylno-odzieżowym na tle wyników badań dla wszystkich sektorów gospodarki w UE“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010.
 • Draczyński Zbigniew, „Prepatation and some properties of TCP/aceto-butiric chitin copolyesters nanocomposities“, W: International Symposium on Biopolymerz ISBP 2010, October 3-7 2010, Universitet Stuttgart, Book of abstracts [115s]
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, „Printing textiles with chemical sensor properties“, 3rd International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE 10), s.86, 6-9.07.2010, Ouranoupolis, Greece
 • Krucińska Izabella, Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, Zimniewska M., „Profil kształcenia w zakresie towaroznawstwa w Politechnice Łódzkiej“, I Międzynarodowa Konferencja "Produkt i Opakowanie – współczesne trendy", 21-22.10.2010, Łódź (tylko wygłoszony).
 • mgr inż. Wojciechowska Dorota, „Properties of bamboo fibres in case of their utilization as footwear elements“, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes, Polska, s. 93-96
 • Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, „Przędze przeznaczone na techniczne wyroby włókiennicze“, Knitt Tech 2010. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna n.t. Innowacyjne Techniki i Technologie w Dziewiarstwie. Rydzyna 2010, liczba stron: 10, materiały konferencyjne, ISBN 978-83911012-9-2
 • Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, „S77. Structural changes of polymeric blends with nanoadditives.“, W: VIII International Conference on X-Ray Investigation of Polymer Structure – XIPS 2010. Wrocław, 8-10.XII.2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1], 337 s. ; 25 cm
 • Draczyński Zbigniew, „Synthesis and Properties of Chitin Acetate/Butyrate Copolymers“, W: Second International Conference on Natural Polymers ICNP 2010, Kottayam 2010 ,Materały zjazdowe [31s]
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Technological Parameters and Resistance of Kniited Yarn Electroconductives Stable Fibers“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, ISBN 978-83911012-9-2, (strony nienumerowane).
 • Przybył Krystyna, „Technologocal Usabilityof Yarns - Innovations“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, (strony nienumerowane).
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „The Electrical Properties of Staple Fibers and Yarns Destine for Flat Knitted Fabric“, [Dokument elektroniczny] TEX CI`10. 7th IMTERNATIONAL CONFERENCE TEXTILE SCIENCE 2010, Liberec, Czech Republik, 2010, 1 dysk optyczny (CD-ROM), Quality Control and Testing in Textile Branch p.2, ISBN: 978-80 7372-638-6
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, „The printing of piezoresistive sensors on textiles with the use of carbon nanotubes“, Sensordevices 2010, Wenecja, 2010 (poster i prezentacja multimedialna)
 • Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, mgr inż. Wojciechowska Dorota, „Usability of fibrous materials as footwear elements in aspect of their selected utility, hygienic and barrier properties“, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes,Polska, s. 90-93
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Kostanek Krzysztof, Kubsz Iwona, Strzembosz Wiktor, „WPŁYW OBRÓBKI ENZYMATYCZNEJ TKANIN ODZIEŻOWYCH NA TRANSPORT WILGOCI“, Międzynarodowa Konferencja Naukowa CLOTECH 2010 „INNOVATIVE MATERIALS & TECHNOLOGIES IN MADE-UP TEXTILE ARTICLES AND FOOTWEAR”, (wydawnictwo elektroniczne).
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Komorowska M., „Wykorzystanie wyrobów dziewiarskich w sensoryce parametrów biomechanicznych człowieka“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Knitt Tech 2010na temat: „Innowacyjne Techniki
  i Technologie w dziewiarstwie“ 17.06-19.06.2010 Rydzyna, materiały konferencyjne ISBN 978-83911012-9-2, (strony nienumerowane).
 • Jackowski Tadeusz, Cyniak D., Czekalski Jerzy, „Analysis of Cotton and Woolen Yarns Subjected to the Thermal Stabilisation Process: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, 10th International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 110-115
 • Idzik Marek, „Analysis of Possibilities of Making Yarns with Cotton System in a Shortened Technological Process: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, 10th International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 116-122.
 • Jańczyk R., Stawski Dawid, Draczyński Zbigniew, „Antibacterial finishing of textiles surfaces“, IMTEX 2009. X International Scientific Conference. Łódź, September 15-16, 2009. Proceedings. s 143-145
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Carbon Nanofibres. Preliminary Investigations Into Carbon Nanofibres Manufacturing“, XII Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 2009 rok, 06 marca, str. 3-16, materiały pokonferencyjne
 • Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył Krystyna, „Comprimation of a Stream of Cotton Fibres in the Drawing Mechanism of a Polish Ring Spinning Machine“, pp 104-109, (6 stron)
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Surma Beata, Chrzanowski Michał, Gliścińska Eulalia Magdalena, „Electro-Spun Smart and Multifunctional Nonwovens Textiles“, Workshop on Progress in Bio- and Nanotechnology, 12-14. 02. 2009, Technical University of Lodz, Poland, materiały pokonferencyjne
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Krawentek Iwona, „Electrostatic Field Assist in the Formation of Composite“, 2009 rok, AUTEX, 26-28 maja Cesme-Izmir Turcja
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Forming electrocondactives yarns from staple fibers“, X International Conference IMTEX 2009
 • Krucińska Izabella, Korycki R., Strzembosz Wiktor, Komisarczyk Agnieszka, „Influence of Different Parameters on Description of Moisture Transport Through Textile Materials“, 2009 rok, Autex 2009, 26-28 Maj 2009, Izmir, Turcja, Book of Abstracts ISBN 978-975 483-787-2, materiały konferencyjne
 • Krucińska Izabella, Strzembosz Wiktor, Komisarczyk Agnieszka, „Influence of Different Parameters on Description of Moisture Transport Through Textile Materials“, Workshop IMTEX 2009
 • Rutkowski Jacek, „Testing of Quality Parameters of Cotton Yarns Joined with the Knotless Method during Rewinding: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, X International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 123-129
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „The comarision of lineał and flat propertties of textile products, manufactured from staple electroconductive fibers“, 16th International Conference STRUTEX – Structure and Structural Mechanics of Textiles, Czech Republic – Liberec, December 2009, s.152
 • Połowiński Stefan, Stawski Dawid, „The Properties of Polypropylene Textile Fabrics Containing Deposited Layers of Polyelectrolytes” w Frontiers in polymer science, International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal polymer“, 7-9 June 2009 Congress Centrum Mainz, Germany [P2-181]
 • Stawski Dawid, Halacheva S., Połowiński Stefan, Price G., „The Thermogravimetric Effect of Poly9ethylene imane)/Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Based Graft Polymers Nanomodification of Polypropylene Textiles“, 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference 30 August – 3 September 2009 Zakopane, Poland II-C-3
 • Herczyńska Lucyna, Jantas Roman, Stawski Dawid, „Thermal Analysis of Water States in Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Hydrogels with Various Amounts of Methacrylated Sucrose as New Crosslinker“, 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference 30 August – 3 September 2009 Zakopane, Poland II-P-12
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „Thermal Properties of Polypropylene Textiles after Polyelectrolyte Nanomodification”, w Frontiers in polymer science, International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal polymer“, 7-9 June 2009 Congress Centrum Mainz, Germany [P2-183]
 • Łuczak A., Przybył Krystyna, „Wacław Sierakowski – Humanist, Entrepreneur and Philanthropist in the Enlightenment Epoque –as the Further Stage of the Polish Textile Industry History“,  X International Conference IMTEX 2009, AUTEX Association if Universities for Textiles, Faculty of Marerial Technologies and Technical Design of Technical, Lodz, Poland, 15th – 16th September 2009, s.166, 29,7 cm, ISBN 978-83-929372-0-3pp 163-168
 • Surma Beata, Tszydel M., Michalak Marina, „Caddis Larvae Natural Filaments“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, strony nienumerowane
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Bonfiglio A., „Coating Methods of Cylindrical Fibres Used in Electronics“, Nanotechnology and Smart  Textiles for Industry, Healthcare and Fashion, Londyn 19 marca 2008 rok, strony nienumerowane
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Corporations in textiles – clothing industry – positive and nagative effects of their activities worldwide“, Book of abstracts; Biella-Italy AUTEX 2008, ISBN 978-88-89280-49-2
 • Kotlińska A., Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „Enzymatic Treatment of Wool Fibre“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, s. 1-4
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, „Functional Printing Pastes and Inks on the Basis of Carbon Nanotubes for Textile Printing“, materiały konferencyjne 8th „Autex” Conference 2008, Biella  Włochy 24-26 czerwiec 2008, strony nienumerowane
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, „Intelligent multi-reactive Textiles Integrating Nano-filler Based CPC-fibres“, 4th Global Plastic Electronics 2008, Berlin Niemcy, 27-29 październik 2008, materiały konferencyjne, strony nienumerowane
 • Puszkarz Adam, Wasiak M., Uznański P., Sovak P., Moneta M., „Magnetic, structural and thermal properties of Finemet doped with Gee“, VII-th International Conference, ION 2008, Kazimierz Dolny (2008)
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Optimal use of brand strategy in order to build competitiveness of sportswear enterprises on single european market“,  8th Joint International Coference, CLOTECH’2008, Monograph, Łódź June, 12-13th, 2008, s. 262-267, ISBN 978-83-7283-265-8
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Plasma Method in Textiles“, Plasma Method in Textiles. STRUTEX – 2008, Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics. 15th international conference 1-3. XII. 2008, Liberec, Czech Republic s. 467-469, ISBN 978-80-7372-418-4

 • Koszewska Małgorzata, „Role of the internet in matketing strategies of companies. Analysis of protective clothing and technical fabric markets“, 8th Joint International Coference, CLOTECH’2008, Monograph, Łódź June, 12-13th, 2008, s. 268-277, ISBN 978-83-7283-265-8
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, „Smart and Multifunctional Non-Woven Textile Processing by Electrospinning Technique“, Nonwovens Research Academy 2008 Edana, Chemnitz Niemcy, 9-10 października 2008 roku, strony nienumerowane
 • Michalak Marina, Kazakevicius V., Dudzińska S., Krucińska Izabella, Brazos R., „Split – Ring Embroidered Textile Design for Barriers Against Microwave Radiation“, VIII Międzynaradowe Sympozjum El – Tex 2008, Łódź, 26-27  listopad 2008, s.32.
 • Krucińska Izabella, „Technologies of Wearable Smart Textiles as the Main Goal of Proetex“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, s. 5-7
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Textile body-worn Exponentially Tapered Vee Antenna“, XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Polska, Wrocław Maj 19-21, 2008 rok, s. 189-192, ISBN 83-906662-7-8
 • Bieniek A., Sztajnowski Sławomir, „The Influence of Durable UV Exposition on Polymaide Fibre Mechanical Properties in the Aspect of Their Morphological Structure Rebuilding“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, s. 9-10
 • Babeł K., Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, „The Infulence of Silver Content and Biologically active Layer on the Changes of Porous Structure and Sorption Capacity of Carbon Dressing Material“, International Cinference on Carbon CARBON 2008, Nagano Japonia, 13-18 czerwca 2008 rok, strony nienumerowane
 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „Thermal parameters of materials evaluated using new termography method“, VIII Międzynaradowe Sympozjum El – Tex 2008, Łódź, listopad 2008, s.47

Referaty z konferencji o zasięgu krajowym:

 • Draczyński Zbigniew, Nina Tarzyńska,  Anna Bednarowicz, „Badanie właściwości fizyko- mechanicznych pianek poliuretanowych z dodatkiem ekstraktów roślinnych“, VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe, Pomerania – Plast 2019, 5-7.06.2019, Międzyzdroje
 • Draczyński Zbigniew, Nina Tarzyńska,  Anna Bednarowicz, „Badanie właściwości reologicznych roztworów przędzalniczych alginianu amonu“, VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe, Pomerania – Plast 2019, 5-7.06.2019, Międzyzdroje
 • Gliścińska Eulalia Magdalena, „Biokompozyty do pochłaniania dźwięku“, XXIII Sympozjum „Kompozyty – Teoria i praktyka” 2019, Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, Cedzyna – k. Kielc. 24-26.04.2019
 • Draczyński Zbigniew, Małgorzata Chmielewska, „Analiza dzianin ażurowych wykorzystywanych w produkcji siatek do zaopatrzenia zmian przepuklinowych“, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polimery w Medycynie”. Łódź, 18.05.2018 
 • Draczyński Zbigniew, Katarzyna Miłowska, „Wytwarzanie oraz ocena właściwości fizykochemicznych i biologicznych biofilmów z chitozanu“, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen,  Łódź, 24-25.05 2018
 • Draczyński Zbigniew, Dominik Sikorski, „Wytwarzanie oraz ocena właściwości fizykochemicznych, biologicznych biofilmów z chitozanu“, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polimery w Medycynie”. Łódź, 18.05.2018  
 • Safandowska M., Dr hab. inż. Pietrucha Krystyna, „A new method of determination of collagen conjugated with keratin“, Proceedings pp. 5-8.   XVI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, 12.04.2013, Łódź
 • Menaszek E., Ścisłowska-Czarnecka A., Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Stodolak-Zych E., „Biocomatibility study of BOC polymer mesh enriched with HAp and TCP covered by PCL fibres“, 22nd Conference of  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine 2012, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r (poster) - opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials) Nr 116-117, 2012, 151, 7 pkt.
 • Boguń Maciej, Król Paulina, „Biodegradowalne materiały włókiennicze i polimery do zastosowań medycznych“, XXVIII Seminarium Polskich Kolorystów "Tendencje rozwojowe technologii wykańczalniczych tekstyliów - rok po ITM-ie 2011" Szczyrk, Polska, 26-29.09.2012 r
 • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Król Paulina, „Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, Puchalski Michał, Komisarczyk Agnieszka, „Microfibers and nanofibers for medical application“, Biomaterials In Medicine and Veterinary Medicine, Rytro/Polska, 13-16.10.2011 (poster).
 • Brzezińska M., Król Paulina, Boguń Maciej, „Modified precursor polyacrylonitrile fibres for medical applications“,  22nd Conference of  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine 2012, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r (poster) - opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials ) Nr 116-117, 2012, 100
 • Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Nonwoven Structures Design for Vascular Substituts Application“, XV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2012, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, 30.03.2012
 • Krucińska Izabella, Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, Struszczyk Marcin, „Small diameter vascular prosthesis melt electrospinning, Nano-biomaterials“, Modeling and Visualization in Biomechanics, Seminarium CePT, Warszawa/Polska, 6.07.2012 (poster).
 • Król Paulina, „Wet-spun poly(lactic acid) fibres“, XV Scientific Conference: XV Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, Łódź, 30.03.2012 r. (referat oraz poster)
 • Lichocik M., Krucińska Izabella, Ciechańska D., Puchalski Michał, Sulak K., „Zmiany strukturalne poli (bursztynianu butylenu adypinianu) pod wpływem przetwórstwa“, Konferencja Naukowa „Zmiany struktury i właściwości polimerów biodegradowalnych w procesie przetwórstwa i biorozkładu”, Łódź, 19 października 2012 r.
 • Puchalski Michał, Biela T., Krucińska Izabella, „Zmiany strukturalne polilaktydu pod wpływem przetwórstwa“, Konferencja Naukowa „Zmiany struktury i właściwości polimerów biodegradowalnych w procesie przetwórstwa i biorozkładu”, Łódź, 19 października 2012 r.  
 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Krucińska Izabella, „Low diameter vascular grafts designed by melt electrospinning and melt-blown techniques,“,  XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2011. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, 15.04.2011,K48
 • Herczyńska Lucyna, Jantas Roman, „Macromolecular cross-linking agents in the preparation of poly(glycidyl methacrylate) beads“, XIV Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, Łódź 2011
 • Niewiadomska Iwona, „Model of Electroconductive yarn“, XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2011, Łódź
 • Kubsz Iwona, Urbaniak-Domagała Wiesława, Krucińska Izabella, „Modern elektro-conducvtive textiles produced by the method of physical vapour deposition (PVD)“, XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textiles Design 2011, K48. str. 1-4,  materiały konferencyjne
 • mgr inż. Wojciechowska Dorota, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Krucińska Izabella, „Natural Antibacterial Agents for Application in Fibres“, IX Scientific Conference of Materials Technology and Textile Design Faculty, Łódź, 2011
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, „Nowe laboratorium oceny właściwości biofizycznych tekstyliów w Politechnice Łódzkiej – wynik realizacji projektu Clo-2In-Tex“, Targi "Szwalnia 2011. Tylko dla profesjonalistów", Łódź
 • Draczyński Zbigniew, „Preparation and Some Properties of nano-TCP/Chitin Esters Composites“, Materiały konferencyjne z XIV Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design,  11 April 2011,  K-42, s. 7-8.
 • Skrzetuska Ewa, Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, „Prototypes of Textile sensors made by printing technique“, XIV Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2011
 • Stawski Dawid, „The Changes in Hydrophilic Properties of Polypropylene Textiles after Polyelectrolyte Layers Deposition“, XIV Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, Łódź 2011
 • Felczak Mariusz, Michalak Marina, Więcek B., „Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów tekstylnych przy użyciu termowizji“, IX Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni TTP 2011, 19 – 21 październik 2011, Ustroń-Jaszowiec, str. 155 - 156
 • Michalak Marina, Czajkowski Tomasz, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, Stalińska M., Wilamowska K., „„Etyczna i ekologiczna Manufaktura – dawniej i dziś”“, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 55-62
 • Draczyński Zbigniew, Jantas Roman, „Free-radical addition of 2-hydroxy 1-ethanehtiol to multiacrylate“,
 • Stawski Dawid, „Influence of sample weight of low viscosity polypropylene on the thermogravimetric properties in air atmosphere“, Influence of sample weight of low viscosity polypropylene on the thermogravimetric properties in air atmosphere
 • Herczyńska Lucyna, Jantas Roman, „Methacrylated sucrose as new crosslinker“, Materiały konferencyjne z XIII Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design, 22 March 2010 , K-42, s. 7-8
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Method of Estimation of Electroconductive Parameters of Yarn“, XIII Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 22 March, 2010 r. Łódź, K-44 pp.1-2,

 • Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, „Modyfikacja powierzchni włókien polilaktydowych“, materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [117s]
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, „Objective Evaluation of Sensory Comfort of Fabric after Enzymatic Treatment“, XIII Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 22 March, 2010 r. Łódź, K48/2010, pp.23-24
 • Krucińska Izabella, Skoneczna Magdalena, „Piezoelectric polymers used as a textile“, XIII Scientific Con-ference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2010,Łódź,2010, s. 9-12
 • Mazalewska Olga, Chrzanowski Michał, „Preliminary Studies for the Desing of Small-diameter Vascular Implants“, XIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych
  i Wzornictwa Tekstyliów, Łódź 22.03.2010, K48/2010, s. 9-12.
 • Krucińska Izabella, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, „Printing of the electroconductive transmission lines“, XIII Scientific Conference of Materials Technology and Textile Design Faculty, Łódź, 2010,K-48/2010 pp.1-4
 • Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Prof. dr hab Lipp-Symonowicz Barbara, „S171-A-85. Technika WAXS w analizie zmian struktury nadcząsteczkowej włókien poliamidu 6 w warunkach silnego nasłonecznienia“, W: 52 Konwersatorium Krystalograficzne. Wrocław, 24-26 czerwca 2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1] 2010, 78 s. ; 25 cm


 • Michalak Marina, Czajkowski Tomasz, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, Szałek A., Szałek B., Mastalerz P., Ociepa M., „Spuścizna po Ludwiku Geyerze – Biała Fabryka“, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 121-128
 • Stawski Dawid, „Właściwości elektrostatyczne Tekstyliów modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów“, w: materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [216s]
 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Wybrane metody instrumentalne przydatne w ocenie stanu zachowania oraz ochronie tekstylnych obiektów zabytkowych“, Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, konferencja zorganizowana w ramach obchodów 90. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej, Łódź, listopad 2010 r., Materiały konferencyjne; ISBN 978-83-7283-379-2
 • Koszewska Małgorzata, „Aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze tekstyliów ochronnych“, Konferencja Naukowo-Techniczna InnovaTex 2009 ; 01-02.06.2009 Łódź, s. 115 122, ISBN 978-83-911012-8-5
 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych na wybrane włókna naturalne“, V Konferencja Naukowa - Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych, Łódź, 7-9 września 2009 r., Materiały Konferencyjne; ISBN 978-83-927962-4-6
 • Czajkowski Tomasz, „Main models of electronic commerce with respect to the textile and clothing sector“, XII Scientific Conference of the Faculty of Material Technologies and Textile Design 2009 (06.03.2009) K413/2009 s.1-4
 • Czajkowski Tomasz, „Advantages and disadvantages of electronic commerce with respect to the textlile and clothing industry“, XI Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design 2008 (07.03.2008) K413/2008 s.5-8
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Badanie anteny tekstylnej w warunkach eksploatacyjnych“, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Polska, Wrocław 9-11 kwietnia 2008 rok,  s. 461-464
 • Krucińska Izabella, „dzież inteligentna i jej zastosowanie w ochronie zdrowia“, Nauka wobec wyzwań współczesnej techniki, 2008 rok
 • Surma Beata, Krucińska Izabella, „Kompozyty włókniste z nanorurkami węglowymi“, Konferencja Nauka wobec wyzwań wspólczesnej techniki – Łódzkie spotkania nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw” , Łódź, 22 stycznia 2008 rok
 • Skrzetuska Ewa, „Nanododatki a podłoża tekstylne“, Konferencja Nauka wobec wyzwań wspólczesnej techniki – Łódzkie spotkania nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw” , Łódź, 22 stycznia 2008 rok
 • Konecki Włodzimierz, „Wpływ warunków klimatycznych na trwałość monofilamentów polipropylenowych“, XL Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Świnoujście 14-17 wzreśnia 2008 roku, ISBN 978-83-7457-053-4 (recenzowany)
 • Więcek T., Wasilewski A., Konecki Włodzimierz, „Wyznaczanie współczynnika tłumienia drgań swobodnych włókien konstrukcyjnych“, I Krajowa Konferencja Nano-Mikromechaniki Krasiczyn 8-10 lipca  2008 rok, ISBN 978-83-7199-199-9 (recenzowany)

Patenty:

 • Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Struszczyk Marcin, „1. Patent EU 13729821.2-1455. Medical material for reconstruction of blood vessels, the method of its production and use of blood vessels“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska.
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Majchrzycka Katarzyna, Brochocka Agnieszka, Orlikowski Wiktor, Krzyżanowski Jacek, Łysiak Jacek, Brycki Bogumił, Gutarowska Beata, „1. Patent. Polska nr P.215651. „Elektretowa włóknina pneumotermiczna”“, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska, Filter-Service Sp. z o. o., Zgierz, Polska, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane: 31.01.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Michalak Marina, Frydrysiak Michał, Zięba Janusz, Gniotek Krzysztof, „2. Patent. Polska nr P.385833. „Wyrób odzieży do masażu ciała”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Opublikowane: 26.05.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Hausman Sławomir, Januszkiewicz Łukasz, „3. Patent. Polska nr P.408711. „Tekstylny czujnik do monitorowania częstotliwości oddechu”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Opublik.: 30.06.2014
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „5. Patent. Polska nr P-391138. „Węglowy materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane 16.07.2014 r.
 • Draczyński Zbigniew, Szosland Lidia, Janowska Grażyna, Siewierska Joanna, „6. Patent. Polska nr P.400256. „Sposób otrzymywania rozpuszczalnych estrów chityny”“, Politechnika Łódzka, Tricomed S.A., Łódź, Polska. Opublikowane: 17.02.2014
 • Krucińska Izabella, Surma Beata, Chrzanowski Michał, „7. Patent. Polska nr P.389959. „Sposób wytwarzania sensorycznych, elektroprzewodzących włókien ze stopu polimeru”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Opublikowane: 05.06.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Michalak Marina, „7. Patent. Polska nr P.409183. „Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz sposób wytwarzania tego kompozytu”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane: 14.08.2014 r.
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Patent. Polska nr P.391136. „Niecytotoksyczny materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału”,“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublik.: 16.07.2014 
 • Struszczyk Marcin, Miklas M., Cichecka M., Wilbik-Hałgas B., Łandwijt M., Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Puchalski Michał, Chrzanowski Michał, Sztajnowski Sławomir, Wrzosek Henryk, „Sposób polepszenia własności użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych“, Patent PL 226 333 B1 (2017)
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, „Method for Multifunctional Finishing of Textiles of Cellulose or Synthetic Fibres and Blands Thereof, Politechnika Łódzka, Polska“, Patent Europejski EP 2420614
 • Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Zięba J., Gniotek K., „Patent 383115, Siłownik termiczny“, 26.10.2012
 • Krucińska Izabella, Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Gniotek K., Zięba J., „Patent 383116, Sposób wytwarzania sprężyn przeznaczonych do siłowników termicznych“,
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Chrzanowski Michał, „Patent europejski: „System for electrospinning fibers”, (Układ do formowania włókien metodą elektroprzędzenia)“, Patent udzielony 21.11.2012 Bulletin 2012/47, Numer EP 2325 355 B1.
 • Sibiński M., Bielska S., Lisik Z., Krucińska Izabella, Michalak Marina, Bilska Jadwiga, „Patent Nr 211275, „Elektroniczny przetwornik pomiarowy“, 11.05.2012
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, „Patent nr 211878, nt.: „Środek biobójczy do wytwarzania włóknin filtracyjnych oraz sposób otrzymywania środka biobójczego do wytwarzania włóknin filtracyjnych“, Udzielony patent 31.07.2012
 • Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Zięba J., Gniotek K., „Patent Nr 383114 nt.: Siłownik termiczny“, 26.10.2012
 • Idzik Marek, „Patent, Nr 212029, nt.: Sposób i urządzenie do regulacji równomierności grubości taśmy przędzalniczej“, 24.02.2012
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, „Sposób wielofunkcjonalnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych, syntetycznych oraz ich mieszanek“, Patent P. 392144, 2012
 • Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Struszczyk Marcin, Kowalska Stanisława, Dobrzyński P., Kowalczuk M., Smola A., Żywicka B., Twarowska-Schmidt K., „Zgłoszenie patentowe PL P401954, 2012, Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości, Opracowane nowe technologie, w tym potwierdzone certyfikatami zgodności“,
 • Krucińska Izabella, Kowalska Stanisława, Struszczyk Marcin, Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 398139, nt: Materiał medyczny i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie materiału medycznego“, 16.02.2012
 • Krucińska Izabella, Struszczyk Marcin, Chrzanowski Michał, Mazalewska Olga, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 398860, nt.: Materiał medyczny do rekonstrukcji naczyń krwionośnych, sposób wytwarzania materiału medycznego i zastosowanie materiału medycznego do rekonstrukcji naczyń krwionośnych“, 19.04.2012
 • Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Mikołajczyk T., „Zgłoszenie patentowe, Nr P 399819, nt: Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycznych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, z poli(kwasu mlekowego) oraz jego kopolimerów metodą z roztworu na mokro“,
 • Krucińska Izabella, Czekalski Jerzy, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 400769, nt: Biodegradowalny sznurek rdzeniowy“, 14.09.2012
 • Draczyński Zbigniew, Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Herczyńska Lucyna, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 400936, nt: Sposób wytwarzania biodegradowalnego kompozytu polimerowo- włóknistego o powierzchni o charakterze hydrofilowym“, 27.09.2012
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, mgr inż. Wojciechowska Dorota, „Zgłoszenie patentowe, Nr P 401751, nt: Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o właściwościach antybakteryjnych“, 26.11.2012
 • Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Kowalska Stanisława, Komisarczyk Agnieszka, „Zgłoszenie patentowe, Nr PCT/PL2012/000069, nt.: Biodegradowalne materiały włókniste i sposób ich wytwarzania“, 17.08.2012
 • Michalak Marina, „Patent, Nr P-385164, nt.: Elektroniczny przewodnik pomiarowy“,
 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Patent, Nr P-387681, nt.: Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osłoną polimerową o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie“,
 • Majchrzycka K., Brochocka A., Urbaniak-Domagała Wiesława, Szymanowski H., Wrzosek Henryk, „Patent, Nr P.378871, nt.: Sposób modyfikacji włóknin filtracyjnych“, CIOP-IB Łódź, Politechnika Łódzka. 27.XII.2010, przyznany 2011 r
 • Krucińska Izabella, Struszczyk Marcin, Urbaniak-Domagała Wiesława, Kostanek Krzysztof, Puchalski Michał, „Zgłoszenie patentowe, Nr 395988, nt.: Sposób modyfikacji trójwymiarowego implantu do zaopatrywania przepuklin w zabiegach małoinwazyjnych“, 17.08.2011
 • Kopias K., Golczyk A., Kowalski K., Struszczyk Marcin, „Zgłoszenie patentowe, Nr P-394623, nt.: Trójwymiarowy, dziany implant do rekonstrukcji ubytków tkanki łącznej“, 20.04.2011
 • Kowalski K., Kopias K., Mikołajczyk Z., Struszczyk Marcin, Kowalski K., Wiater Z., „Zgłoszenie patentowe, Nr P-395166, nt.: Tabularna proteza małoinwazyjna“, 08.06.2011
 • Kluka A., Jańczyk R., Lachowski J., Przybył Krystyna, „„Sposób komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej i urządzenie do komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej” P – 382 793, Biuletyn Urzędu Patentowego 15 uzupełnienie do 2009 r. nr 1(914)“,
 • Waszczak W., Krucińska Izabella, Strzembosz Wiktor, „Patent na wynalazek Nr 204840 pt.: Sposób i aparat do sporządzania charakterystyki użytkowej płaskiego wyrobu włókienniczego“,
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, „Zgłoszenie patentowe, Polska, nr P 392144, Sposób wielofunkcjonalnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych, syntetycznych oraz ich mieszanek, Politechnika Łódzka, Polska“,
 • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391136. Niecytotoksyczny materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka,“, Wniesione 04.05.2010
 • Krucińska Izabella, Babeł K., Gliścińska Eulalia Magdalena, „Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391138. Węglowy materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka, Polska“, Wniesione 04.05.2010
 • Strzembosz Wiktor, Krucińska Izabella, Waszczak W., „Sposób i aparat do sporządzania charakterystyki użytkowej płaskiego wyrobu włókienniczego“, 2009 rok, P-368219
 • Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Nossent K., „Sposób wytwarzania materiału hybrydowego o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych oraz zastosowanie tego materiału“, Zgłoszenie Patentowe P-389642, 2009

Inne:

 • Struszczyk Marcin, Miklas M., Cichecka M., Wilbik-Hałgas B., Łandwijt M., Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Puchalski Michał, Chrzanowski Michał, Sztajnowski Sławomir, Wrzosek Henryk, Grabowska G., Błaszczyk J., Pawłowska A., „Sposób polepszania własności użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych. Hybrydowy układ balistyczny.“, Silver Medal Eureka BRUSSELS INNOVA (2014)
 • Faryś Przemysław Krystian, „Opracowanie merytoryczne wystawy „Blask i szelest arystokracji. Tkaniny i stroje z XVIII wieku“, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, marzec-maj 2012 r.
 • Rutkowski Jacek, „Ramowy Program Rozwojowy dla szkół prowadzących kształcenie na potrzeby sektora przemysłu włókienniczego w województwie łódzkim opracowany w ramach projektu: „Diagnoza szyta na miarę włókiennika”“, Program opracowany pod redakcją Grażyny Tadeusiewicz. Łódź, 2012 - współautor

Postery z konferencji o zasięgu międzynarodowym:

 • Mazalewska Olga, Struszczyk Marcin, Krucińska Izabella, „Design of Vascular Prostheses by Melt Electrospinning-Structural Characterizations“, J. APPL. POLYM. SCI. 2012, DOI: 10.1002/APP.38818.

Rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym:

 • Urbaniak-Domagała Wiesława, „Electrical Properties of Polyesters“, IntechOpen. Electrical and Electronic Properties of Materials. 2019. ISBN 978-1-78984-929-5. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.73110
     Technical University of Lodz, Faculty of Material Technologies and Textile Design
     ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, phone: +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl