logo PŁ
logo wydziału

FORESIGHT POIG - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

PROJEKT FORESIGHT  „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa szansa dla Polski” PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Instytut jest liderem projektu foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.” UDA-POIG.01.01.01-00-005/09-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, lata 2007-2013.

Cel projektu

Bezpośrednim celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Partnerzy

  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź – lider projektu
  • Politechnika Łódzka, Łódź
  • Instytut Włókiennictwa, Łódź
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź
  • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Łódź
  • Akademia Techniczno – Humanistyczna, Bielsko Biała

Projekt foresight jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
Działanie 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl