logo PŁ
logo wydziału

UDA-POIG.01.03.02-10-033/09-00

Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-10-033/09-00

„Wytworzenie materiału o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych w zastosowaniu do drukowania tekstyliów nowoczesnymi technikami”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Celem projektu „Wytworzenie materiału o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych w zastosowaniu do drukowania tekstyliów nowoczesnymi technikami” jest dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo - rozwojowych w Politechnice Łódzkiej.
Poprzez realizację projektu możliwe będzie zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji rynkowej przedsiębiorców.
Pozwoli zwiększyć konkurencyjności przedsiębiorców zarówno w skali krajowej, jak również europejskiej i globalnej.

Cele szczegółowe:

• uzyskanie praw ochrony własności przemysłowej w kraju,
• uzyskanie praw ochrony własności przemysłowej za granicą,
• przygotowanie i publikowanie raportów zawierających wyniki realizacji projektu.

Projekt w pełni wpisuje się w dążenie do efektywnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, kierującej się zasadami konkurencji, wydajności ekologicznej, a także zapewniającej wysoki standard życia w całej Unii Europejskiej.Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 39 229,73 zł.
Procentowy udział środków:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%,
- Krajowe Środki Publiczne 15%
Czas trwania projektu 01.04.2010 - 31.03.2014.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl