logo PŁ
logo wydziału

Pracownia dydaktyczna z Nauki o włóknie

 

Zakres działania:

W pracowni realizowane są programy dydaktyczne w obszarze badań mikroskopowych włókien, w tym: obserwacja widoków wzdłużnych, przekrojów poprzecznych, wykonywanie mikroskopowych testów chemicznych. Wyniki tych testów stanowią podstawę identyfikacji włókien w wyrobach tekstylnych oraz oceny niektórych aspektów jakości włókien.
W Laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

  • Nauka o włóknie (Włókiennictwo – sem.II),
  • Materiałoznawstwo (Wzornictwo – sem.II),
  • Nauka o materiałach (ETI; IM ),
  • Towaroznawstwo (Logistyka – sem.III),
  • Analiza fizyko-chemiczna włókien i tekstyliów (Włókiennictwo – sem. VI) 

Wykaz aparatury 

do pobrania - lab_dydaktyczne.pdf

Osoba odpowiedzialna

dr W. Machnowski

 

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl