logo PŁ
logo wydziału

Pracownia Chemicznej i Biochemicznej Modyfikacji Włókien

Zakres działania:

Realizacja procesów modyfikacji chemicznej i biochemicznej włókien
i tekstyliów w różnej postaci w skali laboratoryjnej – w kontrolowanych warunkach temperatury i czasu, w układzie kąpielowym, w zakresie temperatury 25ºC - 140ºC. Kontrola efektów modyfikacji w zakresie zmian właściwości fizykochemicznych włókien i tekstyliów, takich jak: zdolności sorpcyjnej w odniesieniu do barwników i innych substancji wprowadzanych do włókien (kinetyka sorpcji oraz efekty trwałościowe), efekty bieli, efekty uszlachetniania włókien (zwilżalność, zdolność do usuwania zabrudzeń typu tłuszczowego).

Wykaz aparatury 

do pobrania - prac_chemicznej_biochemicznej_modyfikacji_wlokien.pdf

Osoba odpowiedzialna

inż. A. Kowalska, prof. B. Lipp - Symonowicz

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl