logo PŁ
logo wydziału

Pracownia oceny palności wyrobów polimerowych

Zakres działania:

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia badawcze służące do oceny różnych asortymentów wyrobów tekstylnych pod kątem odporności na działanie płomienia i promieniowania cieplnego.
Wykonywane są badania izolacyjności termicznej oraz palności materiałów przeznaczonych do wytwarzania odzieży ochronnej dla strażaków i ratowników oraz innych pracowników narażonych na działanie silnego promieniowania cieplnego (do 80 kW/m2) i/lub płomienia.
Wyroby tekstylne stosowane do wyposażenia wnętrz budynków (m.in. zasłony, rolety, kotary), a także materiały przeznaczone do wytwarzania zabawek, testowane są pod kątem zapalności i prędkości rozprzestrzeniania płomienia.
Aparat do pomiaru wskaźnika tlenowego (LOI) – służący do badania palności różnych materiałów polimerowych w postaci folii, kształtek, wyrobów włókienniczych oraz kompozytów – umożliwia także dokonywanie oceny skuteczności działania środków przeciwpalnych oraz wpływu dodatku wypełniaczy i plastyfikatorów na właściwości palne modyfikowanych produktów polimerowych .

Wykaz aparatury

plik do pobrania -  prac_palnosci.pdf

Osoba odpowiedzialna 

dr W. Machnowski

 


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl