logo PŁ
logo wydziału

Pracownia technologii włóknin

Zakres działania:

W pracowni odbywają się laboratoryjne zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw, budowy i technologii włóknin. Istnieje możliwość wytwarzania włóknin klejonych różnymi metodami. Do klejenia stosowane są zarówno płynne jak i stałe środki wiążące. Klejenie włóknin poprzez nanoszenie płynnych środków wiążących prowadzone jest techniką napawania, przesysania i natrysku. Wytwarzane są również włókniny termoplastyczne puszyste i płaskie. W laboratorium istniej także możliwość badania podstawowych parametrów środków wiążących (lateksów) takich jak zawartość suchej substancji środka wiążącego oraz jego lepkość oraz zdolność do spieniania.
Wyposażenie pracowni pozwala również na wytworzenie krótkich serii włóknin przeznaczonych do celów badawczych oraz charakterystykę ich podstawowych parametrów.

Wykaz aparatury: 

 • Ciąg laboratoryjny Asseline składa się ze: zgrzeblarki laboratoryjnej 3K, układacza poziomego i maszyny igłującej do wstępnego przeigłowania wytworzonych run. Gdy zachodzi potrzeba ciąg Asseline może być okresowo doposażany w stanowisko do ładowania elektrostatycznego.
 • Samodzielna zgrzeblarka laboratoryjna 3K służy do formowania runek elementarnych, z których tworzone jest runo o założonej masie powierzchniowej.
 • Prasa płytowa do wyrobów włókienniczych. Stosowana podczas wytwarzania włóknin termoplastycznych płaskich
 • Kalander wałowy - włókniny płaskie
 • Prasa odzieżowa – włókniny płaskie
 • Komora cieplna – prowadzenie procesu wykurczania włóknin oraz do suszenie włóknin po procesie klejenia
 • Urządzenie do badania skuteczności filtracji
 • Przyrząd do badania przepuszczalności powietrza FF-12
 • Maszyna wytrzymałościowa Instron o zakresie do 1000kG
 • Maszyna wytrzymałościowa Instron do włókien i przędzy
 • Grubościomierz z czujnikiem nacisku (DM100)
 • Kubek wypływowy Forda - do ustalenia lepkości stosowanych środków wiążących. 

Osoby odpowiedzialne:

dr A. Błasińska, mgr J. Bilska, technik B. Pilas


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl