logo PŁ
logo wydziału
podmenu

logo Biogratex logo Biomasa

Profesor Witold Żurek Honorowym Profesorem Politechniki Śląskiej

W uznaniu ogromnych zasług dla rozwoju inżynierii materiałowej oraz wielkiego wkładu we współpracę pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi Kapituła World Academy of Materialsand Manufacturing Engineering nominowała Prof. zw. dr inż. Witolda Żurka do "Medalu 65-lecia Inżynierii Materiałowej na Śląsku im. Prof. Jana Adamczyka".

To zaszczytne wyróżnienie przyznane zostało Panu Profesorowi w dniu 23.11.2010 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na uroczystej Sesji XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S'2010 - 65 years of the Tradition of the Materials Science in Silesia-Poland", połączonej z ceremonią wmurowania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ś.p. Prof. Janowi Adamczykowi, liderowi Śląskiej Szkoły Metaloznawstwa i Mikroskopii Elektronowej z okazji 75-tej rocznicy Jego urodzin.


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl