logo PŁ
logo wydziału
podmenu

logo Biogratex logo Biomasa

Pierwsza obrona pracy dyplomowej na kierunku Biomaterials Engineering

W dniu 3.03.2011 roku po raz pierwszy na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbyła się obrona pracy dyplomowej na kierunku Biomaterials Engineering.
Była to praca pani inż. Urszuli Anny Sykurskiej, która nosiła tytuł: „Fibre/polymeric matrix composites for bone implants- technology and characteristic”. Zastała ona napisana pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Komisarczyk, a recenzja przygotowana została przez prof.dr hab. Izabellę Krucinska.
Praca została wykonana w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej. W ramach pracy, pani inżynier wykorzystała unikalną technologię formowania wyrobów włóknistych z półstopu, a otrzymane wyroby stanowiły wzmocnienie kompozytu do zastosowania w chirurgii kości. Autorka zaprojektowała również strukturę wyrobu, dobrała warunki jego wytworzenia oraz określiła jego właściwości.
Praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą. W wyniku odbytego egzaminu studentka ukończyła studia z oceną bardzo dobrą.

Kierunek powstał w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych” finansowanego w ramach funduszy strukturalnych.
Studia odbywają się w języku angielskim. Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa
i Metrologii Włókienniczej prowadzi zajęcia z zakresu biomedycznych wyrobów włóknistych.
Studia kończą się tytułem inżyniera.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl