logo PŁ
logo wydziału
podmenu

logo Biogratex logo Biomasa

XXIV Kongres Techników Polskich

W dniach 24-25 maja 2011r. jako reprezentanci SKN Towaroznawstwa i Marketingu byliśmy uczestnikami XXIV Kongresu Techników Polskich. Honorowy patronat nad XXIV KTP objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zjazd Techników odbył się w hotelu Andels, w Łodzi. Aby stać się uczestnikiem sympozjum, musieliśmy wcześniej zarejestrować się na podanej stronie przez XXIV KTP, po czym otrzymaliśmy zaproszenia uprawniające nas do bycia uczestnikami tego wydarzenia. Przed rozpoczęciem kongresu dostaliśmy materiały dotyczące spotkania i identyfikatory. Celem kongresu było podsumowanie rocznych prac prowadzonych w środowisku inżynierów i techników w Polsce i za granicą na temat innowacyjności gospodarki, transporcie i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Efektem końcowym XXIV KTP była próba wypracowania założeń do Strategii dla Polski 2030 +. Ważnym punktem panelu było przygotowanie społeczeństwa do naszej prezydencji w Unii Europejskiej. W śród gości byli m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury Radosław Stępień, wojewoda Jolanta Chełmińska, a także parlamentarzyści, rektorzy polskich uczelni technicznych, dyrektorzy instytutów badawczych i reprezentanci stowarzyszeń technicznych z całego kraju.


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl