logo PŁ
logo wydziału

Nagrody za najlepsze projekty studentów i doktorantów - StRuNa 2011

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w pierwszej ogólnopolskiej edycji Konkursu StRuNa (nazwa od St -udencki Ru -ch Na -ukowy), którego celem jest wybranie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji , które przyczyniły się do ich realizacji. Patronat nad konkursem objęła profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W pierwszej edycji Konkursu StRuNa zostaną nagrodzone koła naukowe i inne organizacje studenckie, które zrealizowały swoje projekty między 1 października 2010 roku a 30 września 2011 roku.
Konkurs StRuNa posiada 7 kategorii:

„Projekt roku 2011”,
„Konferencja roku 2011”,
„Wyprawa roku 2011”,
„Publikacja roku 2011”,
„Koło naukowe roku 2011”,
„Opiekun roku 2011”,
„Sponsor roku 2011”.

Zgłoszenia na Konkurs należy wysyłać za pośrednictwem strony www.struna.edu.pl .
do 25 października 2011 roku (wtorek), do godziny 23:59.
Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się 5 listopada 2011 roku w Warszawie.
Konkurs jest częścią Programu StRuNa, który polega na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów.
Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.
W ramach Programu powstaje również ogólnopolska baza organizacji realizujących projekty naukowe dla studentów. Obecnie zawiera ona informacje o 4700 kołach.
Sprawdź czy jest w niej Twoja organizacja i czy wszystkie dane o niej są poprawne.
Tylko figurowanie w bazie pozwala ubiegać się o nagrody za najlepsze projekty naukowe. Baza dostępna jest na stronie www.struna.edu.pl . _____________________________________________________________________
Program StRuNa jest realizowany pod patronatem profesor Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Programem administruje Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”.
Partnerami Programu są Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl