logo PŁ
logo wydziału

Pracownia dydaktyczna z chemii fizycznej

 W pracowni realizowane są programy dydaktyczne z zakresu przedmiotu „chemia fizyczna’ dla kierunków studiów :

Włókiennictwo sem III (stacjonarne)

Włókiennictwo sem IV (niestacjonarne)

Inżynieria materiałowa sem V (stacjonarne)


Wykaz aparatury:  kalorymetr wodny, ebuliometr, kriometr, wiskozymetr Hoeplera, wiskozymetr Ostwalda, stalagmometr, konduktometr, refraktometr

 Osoba odpowiedzialna: dr inż. Joanna Szumilewicz  

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl