logo PŁ
logo wydziału

Pracownia chromatografii żelowej

W pracowni przeprowadzane są badania w zakresie   wyznaczania rozkładu mas cząsteczkowych polimerów, średnich mas cząsteczkowych polimerów  metodą konwencjonalnej kalibracji, uniwersalnej kalibracji oraz metodą rozpraszania światła. Zbieranie i opracowywanie danych prowadzone jest przy pomocy oprogramowania TriSEC 3.00 firmy Viscotek. Istnieje również możliwość dodatkowego jednoczesnego wyznaczania lepkości istotnej polimeru i promienia żyracji oraz stopnia rozgałęzienia.


W pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Metody instrumentalne w chemii fizycznej polimerów” na sem V kierunku Włókiennictwo.

Wykaz aparatury : Chromatograf żelowy wyposażony w 4 detektory: refraktometryczny firmy Water model 410, UV firmy Water model 486, wiskozymetryczny firmy Viscotek model T60A i rozpraszania światła firmy Viscotek model  T60A.

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Joanna Szumilewicz  

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl