logo PŁ
logo wydziału

Pracownia spektrofotometrii w podczerwieni

W pracowni wykonuje się  widma FTIR próbek w postaci tabletek solnych, folii, płaskich materiałów włókienniczych metodami transmisyjną i ATR wielokrotnego odbicia.


W pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Metody instrumentalne w chemii fizycznej polimerów” na sem V kierunku Włókiennictwo.

 

Wykaz aparatury: Spektrometr podczerwieni FT-IR  „System 2000" Perkin-Elmer z oprogramowaniem komputerowym.

Osoba odpowiedzialna : dr inż. Zbigniew Draczyński  

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl