logo PŁ
logo wydziału

Pracownia pomiarów osmometrycznych i wiskozymetrycznych

 

W pracowni znajdują się najnowsze typy osmometrów firmy „Knauer" do oznaczania liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego polimerów i związków małocząsteczkowych. W pracowni realizowane są pomiary reologiczne roztworów.

Wykaz aparatury:: osmometr membranowy - zakres pomiaru 104 - 106 g/mol, osmometr ciśnieniowo-parowy (vapour pressure ) - zakres pomiaru 40- 3,5 x 104  g/mol (w wodzie do 5x103 g/mol).

Wiskozymetr rotacyjny „Rheotest 2".

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Zbigniew Draczyński 

 

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl