logo PŁ
logo wydziału
podmenu

logo Biogratex logo Biomasa

Ciekawy projekt- możliwość wyjazdu

 

Wystartowała rekrutacja do 8. edycji programu GLEN. Polska Akcja Humanitarna poszukuje trzech młodych osób, które odbędą staże w krajach globalnego Południa , a po powrocie zaangażują się w działania edukacyjne. 

Zgłoszenia można przesyłać do 8 stycznia 2012 roku.

Uczestnicy otrzymają stypendium na pobyt w danym kraju, zwrot kosztów podróży na seminaria przygotowawcze oraz staż, a także zwrot pieniędzy za ubezpieczenie. Koszty wizy i szczepień są wkładem własnym uczestników.

Wszelkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji oraz dokładne opisy projektów znajdują się na stronie: http://pah.org.pl/nasze-dzialania/133/glen. Zainteresowanym osobom mogę także przesłać plik z dokładnym opisem projektów – piszcie na adres malgorzata.koszewska@p.lodz.pl

W 2012 roku PAH oferuje trzy projekty:

1. Udoskonalenie biznesplanów przedsiębiorstw rękodzielniczych w Tanzanii i designu ich wyrobów Enhancing Design and Business Plans for Handicraft Enterprises)

Kraj: Tanzania

Tematyka stażu: Projektowanie (projektowanie mody, wzornictwo)

Preferowane kierunki studiów/zawody: Projektowanie/Design, Rękodzielnictwo, Krawiectwo, Zarządzanie, Marketing

Język: angielski, suahili będzie dodatkowym atutem

2. Rozwój alternatywnych źródeł energii w celu zachowania dzikich upraw kawy

(Developing alternative energy systems to preserve wild coffee forests)

Kraj: Etiopia

Tematyka stażu: Źródła energii

Preferowane kierunki studiów/zawody: Inżynieria środowiska, Systemy energii odnawialnej, Ochrona środowiska, Zarządzanie energią lub dziedziny pokrewne

Język: angielski

3. Szkolenie młodzieży w różnych formach medialnych

(Training youth in various forms of media)

Kraj: Kenia

Tematyka stażu: Fotografia, Film

Preferowane kierunki studiów/zawody: Produkcja filmowa, Fotografia, Digital design, Public relations

Język: angielski, suahili będzie dodatkowym atutem

***GLEN to sieć 10 europejskich organizacji, które co roku umożliwiają obywatelom Unii Europejskiej (między 21 a 30 rokiem życia) wyjazd na 3-miesięczne staże w afrykańskich i azjatyckich organizacjach pozarządowych. Przed wyjazdem uczestnicy przechodzą szkolenia z zakresu edukacji globalnej, a po powrocie do swoich krajów mają szansę na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Na każdy z projektów wyjeżdżają dwie lub trzy osoby (zazwyczaj jedna z Europy Zachodniej i jedna z Europy Środkowo-Wschodniej). Seminaria przygotowawcze odbywają się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem.

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl