logo PŁ
logo wydziału
1 / 3
Materiałoznawstwo
2 / 3
Towaroznawstwo
3 / 3
Innowacje produktowe

nawigatorStrona główna > Laboratoria > LABORATORIUM AKREDYTOWANE „LAB-TEX” >

LABORATORIUM AKREDYTOWANE „LAB-TEX”

W skład I42 wchodzi Laboratorium badawcze „LAB-TEX” posiadające akredytację nr AB 1421 udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 {{471}}

Laboratorium „LAB-TEX” powstało w roku 2011 dzięki środkom finansowym przyznanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, projekt POIG. 02.01.00-10-195/09-00 “Rozwój infrastruktury badawczej innowacyjnych technik i technologii przemysłu tekstylno-odzieżowego” „CLO-2IN-TEX”.


Do zadań Laboratorium należy przede wszystkim:

 • świadczenie usług laboratoryjnych zlecanych przez osoby fizyczne i prawne zarówno z zewnątrz jak i z innych jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej,
 • prowadzenie prac badawczych i naukowych w ramach różnego typu projektów krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i normalizacyjnymi.


Pracownie:

 • Pracownia badań właściwości elektrycznych
 • Pracownia badań właściwości mechanicznych
 • Pracownia badań komfortu użytkowania
 • Pracownia badań właściwości biofizycznych
 • Pracownia badań odporności termicznej
 • Pracownia badań zawartości metali

Zachęcamy do zapoznania się z POLITYKĄ JAKOŚCI laboratorium


Każdy Klient Laboratorium może zapoznać się z zakresem metod badawczych, który podano w Księdze Jakości.

LAB-TEX@info.p.lodz.pl

Kierownik Laboratorium

prof. dr hab. inż Izabella Krucińska

Kierownik ds. Jakości

dr hab. inż. Eulalia Gliścińska

tel. (48) (42) 631 33 79

klata@p.lodz.pl

 

Kierownik Techniczny

dr hab inż. Ewa Skrzetuska

tel. (48) (42) 631 33 08

ewa.skrzetuska@p.lodz.pl

  Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
  ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl