logo PŁ
logo wydziału

Projekt rozowjowy - "Nowoczesne ochrony osobiste..."

"Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych"

Z dniem 28 grudnia 2012 r rozpoczęto realizację projektu rozwojowego z obszaru bezpieczeństwa i obronności kraju, numer 0014/R/ID1/2011/01, numer umowy o dofinansowanie: O ROB 0014 01/ID14/1.

Projekt dotyczy opracowania technologii nowoczesnych ochron osobistych służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych oraz zweryfikowanie ich funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz ergonomii.

W ramach projektu zostaną zastosowane najnowsze osiągnięcia technologii tekstylnych umożliwiające spełnienie rosnących wymagań stawianych ochronom osobistym oraz wymagań związanych z komfortem użytkowania, estetyką i funkcjami telemetrycznymi.

W ramach projektu planowane jest opracowanie koncepcji dwóch typów ubrań strażackich:

    „ubrania specjalnego nowej generacji (o maksymalnie ograniczonej masie, „ubrania do działań ratowniczo-gaśniczych na przestrzeniach otwartych” - tzw. ubranie specjalne lekkie) oraz
    „system ubrania ćwiczebnego (z systemem monitorowania pracy ratownika).


Projekt będzie realizowany przez konsorcjum projektowe, którego skład przedstawia się następująco:


•    Szkoła Głowna Służby Pożarniczej (SGSP)
•    Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
•    Politechnika Łódzka
•    Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
•    Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP)
•    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
•    TEXA
•    Arlen SA
•    Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
•    Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego


W projekcie tym Politechnika Łódzka jest reprezentowana przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, i jego dwie katedry:

    Katedrę Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej,
    Katedrę Dziewiarstwa

oraz Instytut Elektroniki na Wydziale Elektrycznym.

Koordynatorem projektu jest Szkoła Główna Straży Pożarnej.

Koordynatorem na Politechnice Łódzkiej jest prof. dr hab. Izabella Krucińska.
Projekt realizowany jest w 100% z  Krajowych Środków Publicznych, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przewidywany termin zakończenia prac w Projekcie: 27.12.2014 r.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl