logo PŁ
logo wydziału

OPUS 2 "Badania nad nową generacją rusztowań (scaffolds)..."

Projekt naukowo-badawczy Narodowego Centrum Nauki pt.„Badania nad nową generacją rusztowań (scaffolds) ze zmodyfikowanego nano- i mikrofibrylarnego kolagenu z zasiedlonymi komórkami macierzystymi w aspekcie naprawy Centralnego Układu Nerwowego”  Zatwierdzony do finansowania w konkursie NCN – OPUS 2.Umowa nr UMO-2011/03/B/ST8/05867. Termin realizacji 2012-2015 r.

Kierownik projektu: Krystyna Pietrucha

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl