logo PŁ
logo wydziału

Nagrody Łódzkie Eureka dla projektu "Biogratex"

W dniu 15 kwietnia 2013r odbyła się Gala, na której nastąpiło wręczenie nagród Łódzkie Eureka, przyznawanych przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne.


W tym roku przyznano siedem wyróżnień, wśród których znalazły się wyroby opracowywane w ramach projektu „Biodegradowalne Wyroby Włókniste” BIOGRATEX.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było osiągnięcie międzynarodowych sukcesów. Prezentowane wynalazki zostały już wcześniej uhonorowane na 61 Wystawie „The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies – Brussels Innova”:

 • złotym medalem Brussels Eureka!, oraz
 • medalem za wysoki poziom naukowy i techniczny wynalazku przyznanym przez Ministerstwo Edukacji, Badań, Młodzieży i Sportu w Rumunii


Wyróżnione produkty są wytwarzane w oparciu o biodegradowalny i bioresorbowalny termoplastyczny kopolimer laktydu i glikolidu, którego synteza przebiega w nowatorski sposób, zapewniając jego podwyższoną biozgodność w stosunku do jego odpowiedników dostępnych na rynku. Wynalazek obejmuje szereg metod przetwarzania tego kopolimeru opartych o stopowe techniki formowania włókien oraz stopowe techniki formowania włóknin takie jak: spun bonded, melt-blown i technikę elektroprzędzenia. Ponadto, wynalazek obejmuje sposób wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych technikami dziewiarskimi i techniką włóknin igłowanych. Wszystkie wyroby mogą posiadać wprowadzone do włókien nanododatki. Produkty opisane w ramach wynalazku, ze względu na charakterystykę polimeru oraz ich właściwości są proponowane jako wyroby implantowalne: nici chirurgiczne, implanty ubytków kości.


Serdecznie gratulujemy autorom prezentacji:

 

 • prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska – Koordynator projektu, Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej,
 • dr inż. Michał Chrzanowski - Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej,
 • inż. Stanisława Kowalska - Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej,
 • dr inż. Agnieszka Komisarczyk - Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej,
 • dr inż. Krystyna Twarowska – Schmidt – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź,
 • dr inż. Danuta Ciechańska – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź,
 • dr inż. Konrad Sulak – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź,
 • Krzysztof Olczyk – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź,
 • dr hab. Piotr Dobrzyński – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze,
 • prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze,
 • mgr inż. Małgorzata Pastusiak – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze,
 • mgr inż. Michał Sobota – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze,
 • dr Elżbieta Mielicka - Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa, Instytut Włókiennictwa, Łódź,
 • dr Anna Pinar - Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa, Instytut Włókiennictwa, Łódź,
 • dr Bogusława Żywicka - Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl