logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

Patenty:

  • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Majchrzycka Katarzyna, Brochocka Agnieszka, Orlikowski Wiktor, Krzyżanowski Jacek, Łysiak Jacek, Brycki Bogumił, Gutarowska Beata, „1. Patent. Polska nr P.215651. „Elektretowa włóknina pneumotermiczna”“, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska, Filter-Service Sp. z o. o., Zgierz, Polska, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane: 31.01.2014 r.
  • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „5. Patent. Polska nr P-391138. „Węglowy materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane 16.07.2014 r.
  • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Michalak Marina, „7. Patent. Polska nr P.409183. „Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz sposób wytwarzania tego kompozytu”“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublikowane: 14.08.2014 r.
  • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Patent. Polska nr P.391136. „Niecytotoksyczny materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału”,“, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska. Opublik.: 16.07.2014 
  • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Chrzanowski Michał, „Patent europejski: „System for electrospinning fibers”, (Układ do formowania włókien metodą elektroprzędzenia)“, Patent udzielony 21.11.2012 Bulletin 2012/47, Numer EP 2325 355 B1.
  • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, „Patent nr 211878, nt.: „Środek biobójczy do wytwarzania włóknin filtracyjnych oraz sposób otrzymywania środka biobójczego do wytwarzania włóknin filtracyjnych“, Udzielony patent 31.07.2012
  • Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia Magdalena, Babeł K., „Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391136. Niecytotoksyczny materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka, Polska.“, Wniesione 04.05.2010
  • Krucińska Izabella, Babeł K., Gliścińska Eulalia Magdalena, „Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391138. Węglowy materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka, Polska“, Wniesione 04.05.2010
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl