logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

  • Idzik Marek, „Influence of the Elimination of Drawing Frames on Rotor Yarn Quality“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4(87), s. 65-69. Lista filadelfijska
  • Idzik Marek, „Computer Analysis Distribution of the Yarn Linear Density from Open End Spinning Machine“, Autex Research Journal, December 2009

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

  • Idzik Marek, „Analiza warunków środowiska pracy (ciśnienie akustyczne) maszyn przędzalniczych“, Przegląd Włókienniczy 2017 r. nr 2
  • Idzik Marek, „Analiza rdzeniowości przędz elastomerowych“, Przegląd Włókienniczy 2011 nr 2, s. 33-35.

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

  • Idzik Marek, „Analysis of Possibilities of Making Yarns with Cotton System in a Shortened Technological Process: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, 10th International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 116-122.

Patenty:

  • Idzik Marek, „Patent, Nr 212029, nt.: Sposób i urządzenie do regulacji równomierności grubości taśmy przędzalniczej“, 24.02.2012
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl