logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

  • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, „rozdział 5: Technologia włókien z kopoliestrów alifatycznych i ich kompozycji metodą z roztworu na mokro“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 73-87

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

  • Boguń Maciej, Król Paulina, Szparaga Grzegorz, „Rheological properties of spinning solutions of copolymer of L-lactide with glycolide in methylene chloride“, Nanomaterials for Biomedical Technologies 2012, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 06-07.03.2012r (poster)
  • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Szparaga Grzegorz, Król Paulina, „CHITIN BUTYRATE ACETATE COPOLYESTER FIBRES CONTAINING TRICALCIUM PHOSPHATE (TCP) NANOADDITIVE“, 19th Annual Bioenvironmental Polymer Society (BEPS) Meeting, Vienna, September the 28th-30th 2011
  • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Król Paulina, „Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

  • Boguń Maciej, Król Paulina, „Biodegradowalne materiały włókiennicze i polimery do zastosowań medycznych“, XXVIII Seminarium Polskich Kolorystów "Tendencje rozwojowe technologii wykańczalniczych tekstyliów - rok po ITM-ie 2011" Szczyrk, Polska, 26-29.09.2012 r
  • Boguń Maciej, Draczyński Zbigniew, Król Paulina, „Chitin butyryl-acetic copolyester fibres containing hydroxyapatite for medical applications“, XXI Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro2011
  • Brzezińska M., Król Paulina, Boguń Maciej, „Modified precursor polyacrylonitrile fibres for medical applications“,  22nd Conference of  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine 2012, Rytro, Polska, 11-14.10.2012r (poster) - opublikowane w Inżynierii Biomateriałów (Engineering of Biomaterials ) Nr 116-117, 2012, 100
  • Król Paulina, „Wet-spun poly(lactic acid) fibres“, XV Scientific Conference: XV Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, Łódź, 30.03.2012 r. (referat oraz poster)

Patenty:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl