logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

  • Krucińska Izabella, Korycki R., Skrzetuska Ewa, Kowalski K., Puszkarz Adam, „Wybrane zagadnienia z metrologii użytkowej odzieży funkcjonalnej“, Monografia Politechniki Łódzkiej, ISBN 978-83-7283-808-7, Łódź (2016)
  • Chrzanowski Michał, Boguń Maciej, Szparaga Grzegorz, Puchalski Michał, Rutkowski Jacek, Krucińska Izabella, Sztajnowski Sławomir, „rozdział 10: Technologia folii o przeznaczeniu rolniczym z kompozycji polimerowych PLA/PBS“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 150-166
  • Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Chrzanowski Michał, Wrzosek Henryk, Krucińska Izabella, „rozdział 13: Wybarwialność włókien PLA w aspekcie ich budowy wyjściowej oraz jej zmian pod wpływem wstępnej obróbki termicznej“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 199-216
  • Krucińska Izabella, Biela T., Kowalczuk M., Puchalski Michał, „rozdział 2: Charakterystyka surowców biodegradowalnych stosowanych w projekcie“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7,str. 16-27
  • Krucińska Izabella, Małgorzata Izydorczyk, Danuta Ciechańska, „rozdział 9: Technologia formowania włóknin z poli(bursztynianu butylenowego) metodą „spod filiery” dla celów technicznych“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 130-149

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

Patenty:

Inne:

Postery z konferencji o zasięgu międzynarodowym:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl