logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Changes in some properties of flame resistant textiles during their use“, In: Innovative Technical Textiles, science editor Józef Masajtis, Monography of Lodz University of Techology, ISBN 978-83-7283-787-5, (2016)
 • Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Thermal stability and flammability of flame-retardant polymer materials exposed to heat radiation“, In: Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Vol. 5, Editor: Krzysztof Pielichowski, Cracow University of Technology, ISBN 978-83-930641-2-0 (2013)
 • Durasevic V., Machnowski Waldemar, Kotlińska A., „Dyeing Behaviour of Differently Degummed Silk Fibres“, In: Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing&Desing Conference, DUBROVNIK, CROATIA, Editor: Zvonko Dragcevic, ISBN 978-953-71-0-26-6 (2008)

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Matusiak K., Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Application of Cinnamomum zeylanicum essential oil in vapour phase for heritage textiles disinfection“, Biodeterioration & Biodegradation (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.02.011 Lista filadelfijska
 • Szulc J., Urbaniak-Domagała Wiesława, Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, Gutarowska B., „Low temperature plasma for textiles disinfection“, International Biodeterioration & Biodegradation, DOI: 10.1016/j.ibiod.2017.01.021 (2017)
 • Pietrzak K., Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Mikołajczyk U., „Antimicrobial properties of silver nanoparticles misting on cotton fabrics“, Textile Research Journal 86(8) 812–822 (2016)
 • Gutarowska B., Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Milczarek J., „Historical textiles - a review of microbial deterioration analysis and disinfection methods“, Textile Research Journal, DOI: 10.1177/0040517516669076 (2016)
 • Wąs-Gubała J., Machnowski Waldemar, „Application of Raman Spectroscopy for Differentiation Among Cotton and Viscose Fibers Dyed with Several Dye Classes“, Spectroscopy Letters Vol. 47 Issue 7, 527-535 (2014)
 • Gutarowska B., Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Danielewicz D., Szynkowska M., Konca P., Surma-Ślusarska B., „Application of Silver Nanoparticles for Disinfection of Materials to Protect Historical Objects“, Current Nanoscience 10, 277-286 (2014)
 • Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Kowzowicz Ł., „Antimicrobial activity of textiles with selected dyes and finishing agents used in the textile industry“, Fibers and Polymers Vol.14, 415-422 (2013)
 • Machnowski Waldemar, Gutarowska B., Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Effects of gamma radiation on the mechanical properties of and susceptibility to biodegradation of natural fibers“, Textile Research Journal, Vol.83, 44-55 (2013)  
 • Machnowski Waldemar, Kotlińska A., Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława, Wrzosek Henryk, „Manufacturing Possibilities of Silk Paper for Antique Fabric Conservation“, Fibres &Textiles in Eastern Europe Vol. 16, 114-116 (2008)

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Machnowski Waldemar, Łapczyńska M., Kwiecień Ł., „Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości pożarowe trudnopalnych wyrobów tekstylnych“, Materiały Budowlane 10, 41-44 (2014)
 • Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Rozwój mikroorganizmów na tekstyliach z włókien naturalnych po dezynfekcji metodą radiacyjną“, Ochrona przed korozją nr 9s/A/, 136-141 (2012)
 • Machnowski Waldemar, „Wpływ składu surowcowego i struktury włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz na ich właściwości palne“, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Nr 42, 141-156 (2011)
 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego, stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych, na wybrane włókna naturalne“, Notes Konserwatorski nr 13, 71-88 (2010)
 • Machnowski Waldemar, Kotlińska A., „Nowe możliwości zastosowania enzymów proteolitycznych w obróbce wyrobów z jedwabiu naturalnego“, Przegląd Włókienniczy nr 2, 51-54, (2008)
 • Perkowski J., Zajaczkowska-Kłoda J., Kuberski S., Wandelt P., Machnowski Waldemar, „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane materiały występujące w obiektach zabytkowych“, Biluetyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 18, nr 1-4, 50-57 (2007)
 • Machnowski Waldemar, Marcinkowska M., Potocka A., Wrzosek Henryk, „Badania nad wytworzeniem nowego materiału do konserwacji zabytkowych tkanin jedwabnych“, Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, Tom IV, 235-265 (2007)
 • Potocka A., Marcinkowska M., Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Materiał konserwatorski z udziałem modyfikowanych biochemicznie włókien jedwabiu do konserwacji tkanin zabytkowych“, Ochrona przed korozją nr 9s/A, 136-139 (2006)  
 • Machnowski Waldemar, Lipp-Symonowicz Barbara, Wrzosek Henryk, Kowalska Stanisława, „Modyfikacja budowy i właściwości włókien i tekstyliów w wyniku obróbki biochemicznej“, Ochrona przed korozją nr 9s/A, 35-38 (2006)  

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Wrzosek Henryk, Machnowski Waldemar, „Microscopic methods as an effective way to identification of fibers constituted the historical textiles“, International Conference of Biodeterioration & Protection of Cultural Heritage, Lodz, September 8-9, 2016. Abstract Book; ISBN 978-83-63929-05-3
 • Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Gutarowska B., Sztajnowski Sławomir, „Effectiveness of textiles disinfection with silver nanoparticles and gamma irradiation methods“, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, Łódź, September 3-5, 2014, Abstract Book; ISBN 978-83-63929-24-4
 • Wąs-Gubała J., Machnowski Waldemar, „The Raman spectroscopy as a method for analysis of dyed textile fibres“, XI International Conference IMTEX’2011, 7-8 November 2011, Lodz, Poland, CONFERENCE PROCEEDINGS ISBN: 978-83-60604-91-5
 • Machnowski Waldemar, Bendkowska W., „Estimation of thermal protective properties of clothing assemblies with PCM“, 41th International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, 27-29 May 2010, Book of Proceedings; ISBN 978-961-6045-79-7

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Wybrane metody instrumentalne przydatne w ocenie stanu zachowania oraz ochronie tekstylnych obiektów zabytkowych“, Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, konferencja zorganizowana w ramach obchodów 90. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej, Łódź, listopad 2010 r., Materiały konferencyjne; ISBN 978-83-7283-379-2
 • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych na wybrane włókna naturalne“, V Konferencja Naukowa - Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych, Łódź, 7-9 września 2009 r., Materiały Konferencyjne; ISBN 978-83-927962-4-6
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl