logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Malinowska-Olszowy Monika, „Dobór odpowiednich narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego jako wyznacznik sukcesu rynkowego na przykładzie branży tekstylno – odzieżowej“, rozdział w Monografii Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych pod red. J. Żuchowskiego i R. Zielińskiego, Politechnika Radomska, 2012, s. 127
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Ochrona własności przemysłowej a etyka biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności przedsiębiorstw na rynku odzieżowym“, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Perspektywy i Kierunki Rozwoju pod redakcją R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 281-302
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu jakości produktów“, w:Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów, red.: R.I. Zalewski,
  R. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-437-9, ISBN 978-83-7204-930-8, s.113-126
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Mechanizmy działania korporacji transnarodowych w przemyśle tekstylno-odzieżowym“,  red.,Monika Malinowska-Olszowy.: „Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym”; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2009; ISBN 978-83 7611-536-8, s. 150-161
 • Łaszkiewicz B., dr hab. Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, „Rynek włókien celulozowych i właściwościach specjalnych w Polsce i na świecie. Analiza marketingowa“, Łódź, 2008; stron 113; ISBN 83-917012-2-0

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Prof. dr hab Wysokińska Zofia, dr hab. Koszewska Małgorzata, dr inż. Czajkowski Tomasz, Malinowska-Olszowy Monika, „: Future of the Polish Textile Industrial Sector. An Overall Analysis of the Empirical Research Performed with the Delphi Method within the Project Foresight ‘Modern Technologies for the Textile Industry. A Chance for Poland“,   Fibres &Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 10-15. Lista filadelfijska
 • Malinowska-Olszowy Monika, „The Choice Of Appropriate Tools for Measuring Intellectual Capital as a Determinant of Success With Special Emphasis on the Textile and Clothing Market“, Autex Research Journal, Volume 13, Issue 4 (Dec. 2013), IF=0,405 Lista filadelfijska
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Importance of Intellectual Capital in Enterprise Growth, with Special Emphasis on the Textile and Clothing Industry in Poland“, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012, 20, 5(94): 10-15 Lista filadelfijska
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Functioning of the clothing networks on the global markets – comparative analysis“, Comparative Economic Research Central and Easter Europe, Volume 14, No. 3/2011, Wydawnictwo Uniwerytet Łódzki
 • Malinowska-Olszowy Monika, „The Ability to Buil a Brand in the Single European Market for the Polish Sportswear Sector“,  Fibres and Textiles in Eastern Europe, April/June 2008, Vol.16, No. 2(67), s. 7-10, ISNN 1230-3666     Lista filadelfijska

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Malinowska-Olszowy Monika, Wnuk D., „Analiza polskiego rynku bielizny ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, cz. I“, Przegląd Włókienniczy, 2/2011
 • Malinowska-Olszowy Monika, Wnuk D., „Analiza polskiego rynku bielizny ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, cz. II“, Przegląd Włókienniczy, 3/2011
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Budowanie marki regionalnej „Włókiennicza Łódź” jako sposób promowania miasta i regionu“, Przegląd Włókienniczy 2/2010, s. 29-31
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Strategia marki – analiza rynku odzieży sportowej na Jednolitym Rynku Europejskim“, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1013, Włókiennictwo z. 64, Łódź 2008; s. 107-117, ISSN 0076-0331    

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Malinowska-Olszowy Monika, „Managing Intellectual Capital in the Companies- an Analysis Results of the Study for Textiles – Clothing Market“, Proceedings of the 4th European Conference of Intellectual Capital, Arcada University of Applied Sciences Helsinki,  Finland, 23-24 April 2012
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Funkcje marki w aspekcie ekonomiczno – prawnym w odniesieniu do rynku tekstylno – odzieżowym“, IX Międzynarodowa konferencja Naukowo – Techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010, (strony nienumerowane).
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Industrial property rights with reference to clothing market“, materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, (materiały na płycie CD – nienumerowane)
 • dr hab. Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, Łaszkiewicz B., „Market analysis of cellulose fibres with special properties“, ,materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, s.165
 • Krucińska Izabella, dr hab. Koszewska Małgorzata, Malinowska-Olszowy Monika, Zimniewska M., „Profil kształcenia w zakresie towaroznawstwa w Politechnice Łódzkiej“, I Międzynarodowa Konferencja "Produkt i Opakowanie – współczesne trendy", 21-22.10.2010, Łódź (tylko wygłoszony).
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Corporations in textiles – clothing industry – positive and nagative effects of their activities worldwide“, Book of abstracts; Biella-Italy AUTEX 2008, ISBN 978-88-89280-49-2
 • Malinowska-Olszowy Monika, „Optimal use of brand strategy in order to build competitiveness of sportswear enterprises on single european market“,  8th Joint International Coference, CLOTECH’2008, Monograph, Łódź June, 12-13th, 2008, s. 262-267, ISBN 978-83-7283-265-8
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl