logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Gliścińska Eulalia Magdalena, Krucińska Izabella, Michalak Marina, Puchalski Michał, Danuta Ciechańska, Janusz Kazimierczak and Arkadiusz Bloda, „Chapter 12.“Bio-Based Composites for Sound Absorption“, Composites from Renewable and Sustainable Materials", Edited by Matheus Poletto, ISBN 978-953-51-2794-9, Print ISBN 978-953-51-2793-2, 342 pages, Publisher: InTech, Chapters published November 30, 2016 under CC BY 3.0 license Edited Volume
 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „A new method of evaluation of thermal parameters for textile materials“,  9th International Conference on Quantitativr InfraRed Thermography, materiały pokonferencyjne, Edited by Bogusław Więcek, Polska, Kraków, 02-05 Lipiec, 2008 rok, s. 427-431, ISBN 978-83-908655-1-5
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, mgr inż. Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Textile body-worn Exponentially Tapered Vee Antenna“, XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, materiały pokonferencyjne, Editor Edward Sędek Telecommunications Research Institute SA, Polska, Wrocław Maj 19-21, 2008 rok, s. 189-192, ISBN 83-906662-7-8

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Michalak Marina, „Badanie przewodności cieplnej materiałów włókienniczych“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1122, Łódź, 2012-134,

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Felczak Mariusz, Michalak Marina, Więcek B., „Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów tekstylnych przy użyciu termowizji“, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57, nr 10/2011, str. 1223-1226
 • Michalak Marina, Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z., „Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. I.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 27 – 29.
 • Michalak Marina, Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z., „Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. II.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 23 – 26.
 • Michalak Marina, „Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych“, Cz. I. Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 2, 2010, s. 31 – 33.
 • Michalak Marina, „Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych. Cz. II.“, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 3, 2010, s. 25 – 27.

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Surma Beata, Tszydel M., Michalak Marina, „Caddis Larvae Natural Filaments“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, strony nienumerowane
 • Michalak Marina, Kazakevicius V., Dudzińska S., Krucińska Izabella, Brazos R., „Split – Ring Embroidered Textile Design for Barriers Against Microwave Radiation“, VIII Międzynaradowe Sympozjum El – Tex 2008, Łódź, 26-27  listopad 2008, s.32.
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, mgr inż. Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Textile body-worn Exponentially Tapered Vee Antenna“, XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Polska, Wrocław Maj 19-21, 2008 rok, s. 189-192, ISBN 83-906662-7-8
 • Michalak Marina, Felczak M., Więcek B., „Thermal parameters of materials evaluated using new termography method“, VIII Międzynaradowe Sympozjum El – Tex 2008, Łódź, listopad 2008, s.47

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Felczak Mariusz, Michalak Marina, Więcek B., „Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów tekstylnych przy użyciu termowizji“, IX Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni TTP 2011, 19 – 21 październik 2011, Ustroń-Jaszowiec, str. 155 - 156
 • Michalak Marina, dr inż. Czajkowski Tomasz, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, Stalińska M., Wilamowska K., „„Etyczna i ekologiczna Manufaktura – dawniej i dziś”“, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 55-62
 • Michalak Marina, dr inż. Czajkowski Tomasz, Kubsz Iwona, Kostanek Krzysztof, Szałek A., Szałek B., Mastalerz P., Ociepa M., „Spuścizna po Ludwiku Geyerze – Biała Fabryka“, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 121-128
 • Januszkiewicz Ł., Hausman S., Kacprzak T., Michalak Marina, mgr inż. Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, „Badanie anteny tekstylnej w warunkach eksploatacyjnych“, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Polska, Wrocław 9-11 kwietnia 2008 rok,  s. 461-464

Patenty:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl