logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Przybył Krystyna, Jańczyk R., Kossowski Z., Kluka A., „Application of numerical investigations for the evaluation of the effect of spinning zone geometry on the yarn dynamics in the process of its manufacturing on a ring spinning machine“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2013; 21,1(97); 41-46,  IF=0,801 Lista filadelfijska
 • Przybył Krystyna, „Influence of change in Yarn Twist on the Dynamics of Yarn Motion During Spinning on Ring Spinning Machine“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008 Vol.16 No 2 s.23-26 Lista filadelfijska

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

 • Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył Krystyna, „Kompleksowe ujęcie modyfikacji aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej do postaci kompaktowej“, Przegląd Włókienniczy WOS, 2010 Nr 5, s. 29-32
 • Przybył Krystyna, Łuczak A., „Włókna naturalne w nowoczesnej inżynierii i wzornictwie tekstyliów“, Przegląd Włókienniczy - W.O.S. 2009 r Nr 10. s.25-29

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Technological Parameters and Resistance of Kniited Yarn Electroconductives Stable Fibers“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, ISBN 978-83911012-9-2, (strony nienumerowane).
 • Przybył Krystyna, „Technologocal Usabilityof Yarns - Innovations“, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, (strony nienumerowane).
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „The Electrical Properties of Staple Fibers and Yarns Destine for Flat Knitted Fabric“, [Dokument elektroniczny] TEX CI`10. 7th IMTERNATIONAL CONFERENCE TEXTILE SCIENCE 2010, Liberec, Czech Republik, 2010, 1 dysk optyczny (CD-ROM), Quality Control and Testing in Textile Branch p.2, ISBN: 978-80 7372-638-6
 • Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył Krystyna, „Comprimation of a Stream of Cotton Fibres in the Drawing Mechanism of a Polish Ring Spinning Machine“, pp 104-109, (6 stron)
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Forming electrocondactives yarns from staple fibers“, X International Conference IMTEX 2009
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „The comarision of lineał and flat propertties of textile products, manufactured from staple electroconductive fibers“, 16th International Conference STRUTEX – Structure and Structural Mechanics of Textiles, Czech Republic – Liberec, December 2009, s.152
 • Łuczak A., Przybył Krystyna, „Wacław Sierakowski – Humanist, Entrepreneur and Philanthropist in the Enlightenment Epoque –as the Further Stage of the Polish Textile Industry History“, X International Conference IMTEX 2009, AUTEX Association if Universities for Textiles, Faculty of Marerial Technologies and Technical Design of Technical, Lodz, Poland, 15th – 16th September 2009, s.166, 29,7 cm, ISBN 978-83-929372-0-3 pp 163-168
 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Plasma Method in Textiles“, Plasma Method in Textiles. STRUTEX – 2008, Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics. 15th international conference 1-3. XII. 2008, Liberec, Czech Republic s. 467-469, ISBN 978-80-7372-418-4

  Lista filadelfijska

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Niewiadomska Iwona, Przybył Krystyna, „Method of Estimation of Electroconductive Parameters of Yarn“, XIII Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 22 March, 2010 r. Łódź, K-44 pp.1-2,

Patenty:

 • Kluka A., Jańczyk R., Lachowski J., Przybył Krystyna, „„Sposób komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej i urządzenie do komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej” P – 382 793, Biuletyn Urzędu Patentowego 15 uzupełnienie do 2009 r. nr 1(914)“,
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl