logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

  • Rutkowski Jacek, „Tenacity of Cotton Yarns Joined During the Rewinding Process“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2011, Vol. 19, No 1(84), pages 34–36 Lista filadelfijska
  • Rutkowski Jacek, „Examination of physical-mechanical parameters of carded and combed yarns produced from biological cotton“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008, Volume 16, No. 2. Lista filadelfijska

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

  • Rutkowski Jacek, „Testing of Quality Parameters of Cotton Yarns Joined with the Knotless Method during Rewinding: Natural Fibres – Their Attractiveness in Multi-Directional Applications“, X International Cotton Conference Gdynia, 2009, s. 123-129

Inne:

  • Rutkowski Jacek, „Ramowy Program Rozwojowy dla szkół prowadzących kształcenie na potrzeby sektora przemysłu włókienniczego w województwie łódzkim opracowany w ramach projektu: „Diagnoza szyta na miarę włókiennika”“, Program opracowany pod redakcją Grażyny Tadeusiewicz. Łódź, 2012 - współautor
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl