logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

 • Stawski Dawid, „Thermogravimetric Analysis of Sponge Chitins in Thermooxidative Conditions“, Chapter in monography: Extreme Biomimetics, editor: Hermann Ehrlich, Springer International Publishing
 • Zielińska Dorota, Stawski Dawid, Komisarczyk Agnieszka, „Producing a poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) nonwoven by using the blowing out method“, Textile Research Journal 2016, Vol. 86(17) 1837–1846 ! The Author(s) 2015.   DOI: 10.1177/0040517515617420 trj.sagepub.com
  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0040517515617420 Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, „Chapter 16. Application of the Layer-by-layer Method for Textiles“, p. 507-518, in: Textiles, Uses and Production Methods, Editor: Ahmed El Nemr Nova, New York 2012

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

 • Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, Lipp-Symonowicz Barbara, Jantas Roman, Połowiński Stefan, Wojciechowska Dorota, Joanna Szumilewicz, „, rozdział 11: Funkcjonalizacja włóknin igłowanych wytwrzanych z włókien PLA“, w monografii przygotowanej w ramach projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” nr projektu POIG 01.03.01-00-007/08 pod redakcją Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014. ISBN 978-83-7283-639-7, str. 167-184
 • Stawski Dawid, „Zaawansowana analiza powierzchni włókien polipropylenowych w płaskich wyrobach włókienniczych modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów“, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1060 rozprawy Naukowe z.388 Łódź 2010

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Gutarowska B., Stawski Dawid, Skóra J., Herczyńska Lucyna, Połowiński Stefan, Krucińska Izabella, Katarzyna Pielech-Przybylska, „PLA nonwovens modified with poly(dimethylaminoethyl methacrylate) as antimicrobial filter materials for workplaces“, Textile Research Journal  2015 Vol.85 nr 10 s.1083-1094    IF=1.332 (40 points)  ISSN 0040-5175 http://trj.sagepub.com/content/early/2014/11/27/0040517514559581.full.pdf                                                                             IF 1.599 (1.926),   40 p. Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, M. Wysokowski, I. Petrenko, A. Stelling, T. Jesionowski, H. Ehrlich, „Poriferan Chitin as a Versatile Template for Extreme Biomimetics“, Polymers 7, 235-265 (2015); file:///C:/Users/Dawid%20Stawski/Downloads/polymers-07-00235%20(2).pdf ISSN 2073-4360;  IF 3.681 (3.904), 35 p Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, V. Bazhenov, M. Wysokowski, I. Petrenko, P. Sapozhnikov, R. Born, A. Stelling, S. Kaiser, T. Jesionowski, „Preparation of monolithic silica–chitin composite under extreme biomimetic conditions“, International Journal of Biological Macromolecules 76, 33-38 (2015) ISSN 0141-8130 IF 2.858 (3.016), 25 p. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015000811 Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Marcin Wysokowski, Katarzyna Materna, Juliane Walter, Iaroslav Petrenko, Allison L. Stelling, Vasilii V. Bazhenov, Łukasz Klapiszewski, Tomasz Szatkowski, Olga Lewandowska, Serguei L. Molodtsov, Hieronim Maciejewski, „Solvothermal synthesis of hydrophobic chitin–polyhedral oligomericsilsesquioxane (POSS) nanocomposites“, International Journal of Biological Macromolecules 78, 224-229 (2015), ISSN 0141-8130   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002524 IF 2.858 (3.016), 25 p.

  Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Puchalski Michał, Dorota Zielińska, Frank Simon, „Application of the layer-by-layer technique for knitted fabrics“, Industria Textila, 2014, vol. 65, nr. 4, 190 – 199, http://www.certex.ro/Certex/IndustriaTextila/Textila%20nr%204_2014%20web.pdf
  IF=0.475 (0.31)
  Lista filadelfijska
 • Gutarowska B., Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Połowiński Stefan, Krucińska Izabella,  Justyna Skóra, Katarzyna Pielach-Przybylska, „PLA nonwovens modified with poly(dimethylaminoethyl methacrylate) as antimicrobial filter materials for workplaces“, Textile Research Journal. (1-12) DOI: 10.1177/0040517514559581, IF=1.332 (1.639) Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Sarkar Ajoy, Połowiński Stefan, Banerjee Apurba, Ranganath Anupama, Puchalski Michał, Stańczyk Krzysztof, „Antibacterial properties of polypropylene textiles modified by poly(2-(N,N-dimethyloamino ethyl) methacrylate)“, Journal of The Textile Institute 104 (8), 883-891 Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Herczyńska Lucyna, Sarna E., Rabiej S., „Application of the Layer-by-Layer Deposition Method to Improve the Thermal Stability of Polypropylene Non-woven Fabric“, Journal of Applied Polymer Science – 123, 1340-1347 (2012), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.34616/abstract, IF=1.240 Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Formation of Interpolymer Complexes on Polypropylene Textiles via Layer-by-Layer Modification as Revealed by FTIR Method“, Walailak Journal of Science and Technolgy 9, 165-171 (2012), http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/205, IF=0.077 Lista filadelfijska
 • Połowiński Stefan, Jantas Roman, dr inż. Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, „Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers“, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Nr 1(90) 20, 78-85 (2012), http://www.fibtex.lodz.pl/article647.html, IF=0.628, Lista filadelfijska
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, Herczyńska Lucyna, Stawski Dawid, „Poly(vinyl alkohol)-Salicylic Acid Conjugate: Synthesis and Characterization“, American Journal of Polymer Science 2(5), 79-84 (2012), http://www.sapub.org/journal/archive.aspx?journalid=1019
 • Połowiński Stefan, dr inż. Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid, „Application of Polyaniline for the Modification of Polylactide Fibres“, Fibres & Textiles in Eastern Europe 19, No. 4 (87) pp. 119-123 (2011), http://www.fibtex.lodz.pl/article552.html, IF=0.628  Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Halacheva S., Bellmann C., Simon F., Połowiński Stefan, Price G., „Deposition of poly(ethylene imine)/poly(2-ethyl-2-oxazoline) based comb-branched polymers onto polypropylene nonwoven using the layer-by-layer technique. Selected properties of the modified Materials“, Journal of Adhesion Science and Technology – 25, 1481-1495 (2011), http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/vsp/ast/2011/00000025/00000013;jsessionid=3c4s1na63aeau.alexandra, IF=1.175            Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „ydrophilic Properties of Polypropylene Nonwovens after Polyelectrolyte Layers Deposition“, Vlákna a Textil – 18, 16-23 (1)2011
 • Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Modificaion of a Polylactide Fibre Surface“, Fibres and Textiles in Eastern Europe 18, 4(81) (2010), 87-91 Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Bellmann C., „Electrokinetic properties of polypropylene textile fabrics containing deposited layers of polyelectrolytes“, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 354 (2009) 191-194 Lista filadelfijska
 • Stawski Dawid, Jantas Roman, „Kinetic studies on the addition of dipropylamine to glucose acrylate“, React. Kinet. Catal. Lett; 97 (2009) 7-12 Lista filadelfijska
 • Draczyński Zbigniew, Korkuna O., Stawski Dawid, „Sorption of heavy metals ions on honeybee chitosan“, Polish Journal of Applied Chemistry, Vol. 53 (2009) no 1, 123-127
 • Stawski Dawid, „The effect of sample weight in thermogravimetric analysis of low viscosity polypropylene in air atmosphere“, Polumer Testing 28 (2009) 223-225 Lista filadelfijska

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

 • Stawski Dawid, Halacheva S., „Layer-by-Layer deposition of polyelectrolyte nanolayers on poly(propylene) nonwoven fabrics“, XVII National Symposium open to International Participation POLYMERS 2012, Ribaritsa 2012
 • Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Methods of Modofocation of PLA Fibres and Nonwovens“, 12th Autex Conference, Zadar 2012
 • Stawski Dawid, Halacheva S., „Poly(ethylene imine) – Based Textile Nanocomposites Obtained by Layer-by-layer Deposition Technique“, Preparation and Properties -  Nanomaterials: Applications & Properties, Alushta 2012
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, Christy A., Bellmann C., „Deposition of Polyaniline Layers on Polypropylene Nonwoven“, Polymers on the Odra River, Opole 2011, str. 50
 • Stawski Dawid, „Influence of Sample Weight of Polyolefins on the Thermogravimetric Properties in Air Atmosphere“, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova 2011
 • Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Monitoring of modification of polypropylene non-woven by means of external reflectance FTIR method“, CONFERENCE PROCEEDINGS of XI International Conference IMTEX’2011, 7- 8 November 2011 -Lodz, Poland; pp 65-70, ISBN: 978-83-60604-91-5, str. 182, 25cm
 • Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, „Monitoring of Modification of Polypropylene Non-woven by means of External Reflectance FTIR Method“, XI International Conference IMTEX, Łódź 2011
 • Jantas Roman, Draczyński Zbigniew, Stawski Dawid, „Synthesis, Characterization and Study of Controlled Release of Sodium Salicylate from the Poly(vinyl alcohol)-salicylic acid Adduct“, Polymers on the Odra River, Opole 2011
 • Stawski Dawid, „Thermal Effect of Polymer Layers Deposition on Different Textile Materials“, 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova 2011
 • Stawski Dawid, „Application of the layer-by-layer method for modification of different types of textiles“, W: 4 th Aachen-Dresden International Textile Conference, Drezden November 25-26, 2010 ,Programme [s 76]
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „Hydrophilic properties of polypropylene nonwovens after polyelectrolyte layers deposition“, W: 6th Central European Conference 2010 “Fibre-grade polymer, chemical fibres and special textiles, 13-14 September 2010, Bratislava, Slovak Republic, Book of Abstacts [31s]
 • Jańczyk R., Stawski Dawid, Draczyński Zbigniew, „Antibacterial finishing of textiles surfaces“, IMTEX 2009. X International Scientific Conference. Łódź, September 15-16, 2009. Proceedings. s 143-145
 • Połowiński Stefan, Stawski Dawid, „The Properties of Polypropylene Textile Fabrics Containing Deposited Layers of Polyelectrolytes” w Frontiers in polymer science, International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal polymer“, 7-9 June 2009 Congress Centrum Mainz, Germany [P2-181]
 • Stawski Dawid, Halacheva S., Połowiński Stefan, Price G., „The Thermogravimetric Effect of Poly9ethylene imane)/Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Based Graft Polymers Nanomodification of Polypropylene Textiles“,  

  10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference 30 August – 3 September 2009 Zakopane, Poland II-C-3  

 • Herczyńska Lucyna, Jantas Roman, Stawski Dawid, „Thermal Analysis of Water States in Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Hydrogels with Various Amounts of Methacrylated Sucrose as New Crosslinker“, 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis joint with 2nd Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference 30 August – 3 September 2009 Zakopane, Poland II-P-12
 • Stawski Dawid, Połowiński Stefan, „Thermal Properties of Polypropylene Textiles after Polyelectrolyte Nanomodification”, w Frontiers in polymer science, International Symposium Celebrating the 50th Anniversary of the Journal polymer“, 7-9 June 2009 Congress Centrum Mainz, Germany [P2-183]

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

 • Stawski Dawid, „The Changes in Hydrophilic Properties of Polypropylene Textiles after Polyelectrolyte Layers Deposition“, XIV Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, Łódź 2011
 • Stawski Dawid, „Influence of sample weight of low viscosity polypropylene on the thermogravimetric properties in air atmosphere“, Influence of sample weight of low viscosity polypropylene on the thermogravimetric properties in air atmosphere
 • Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, dr inż. Szumilewicz Joanna, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew, „Modyfikacja powierzchni włókien polilaktydowych“, materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [117s]
 • Stawski Dawid, „Właściwości elektrostatyczne Tekstyliów modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów“, w: materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [216s]

Patenty:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl