logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

  • Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Kułak A., „IR Spectroscopy as a Possible Method of Analysing Fibre Structures and Their Changes Under Various Impacts“, in the book Infrared Radiation, edited by Vasyl Morozhenko, ISBN 978-953-51-00060-7, In Tech, February, 2012- rozdział 2 str 27

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

  • Struszczyk Marcin, Wilbik-Hałgas B., Cichecka M., Litwa P., Miklas M., Urbaniak-Domagała Wiesława, Puszkarz Adam, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „The effect of PACVD modification on the usable properties of the ballistic textiles applied for the design of the body protectors“, AuxDefense 2018 – 1st World Conference on Advanced Materials for Defense, Lisbona, Portugalia (2018)
  • Pietrzak K., Machnowski Waldemar, Gutarowska B., Sztajnowski Sławomir, „Effectiveness of textiles disinfection with silver nanoparticles and gamma irradiation methods“, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, Łódź, September 3-5, 2014, Abstract Book; ISBN 978-83-63929-24-4
  • Puchalski Michał, Sulak K., Sztajnowski Sławomir, Krucińska Izabella, „The Investigations of Physical properties of PLA spun-bonded nonwovens ageing under different climatic condition“, Autex 2012 Book of Proceedings” Zadar, 2012. (ISBN 978-953-7105-47-1), The 12th World Textile Conference, Autex 2012 - międzynarodowa konferencja Zadar, Chorwacja 13 -15 czerwiec 2012
  • Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, Sykurska U., Krucińska Izabella, Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, „Application of semi – melted polymer technology for manufacture of medical textile products“, Eupoc2011 – Biobased Polymers and Related Biomaterials, Gargnano (I), 29 May –  3 June 2011
  • Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, „S77. Structural changes of polymeric blends with nanoadditives.“, W: VIII International Conference on X-Ray Investigation of Polymer Structure – XIPS 2010. Wrocław, 8-10.XII.2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1], 337 s. ; 25 cm
  • Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir, Wojciechowska Dorota, „Usability of fibrous materials as footwear elements in aspect of their selected utility, hygienic and barrier properties“, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes,Polska, s. 90-93
  • Bieniek A., Sztajnowski Sławomir, „The Influence of Durable UV Exposition on Polymaide Fibre Mechanical Properties in the Aspect of Their Morphological Structure Rebuilding“, XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing 2008 rok, s. 9-10

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

  • Puchalski Michał, Sztajnowski Sławomir, Lipp-Symonowicz Barbara, „S171-A-85. Technika WAXS w analizie zmian struktury nadcząsteczkowej włókien poliamidu 6 w warunkach silnego nasłonecznienia“, W: 52 Konwersatorium Krystalograficzne. Wrocław, 24-26 czerwca 2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1] 2010, 78 s. ; 25 cm


Patenty:

Inne:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl