logo PŁ
logo wydziału

Publikacje

Wykaz autorów:  A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U v W Z Ż
Wyszukiwanie artykułów lub autorów: 

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu międzynarodowym:

  • Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Changes in some properties of flame resistant textiles during their use“, In: Innovative Technical Textiles, science editor Józef Masajtis, Monography of Lodz University of Techology, ISBN 978-83-7283-787-5, (2016)
  • Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Thermal stability and flammability of flame-retardant polymer materials exposed to heat radiation“, In: Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Vol. 5, Editor: Krzysztof Pielichowski, Cracow University of Technology, ISBN 978-83-930641-2-0 (2013)

Monografie, książki oraz rozdziały w monografiach i książkach o zasięgu krajowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

Artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym:

  • Gutarowska B., Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Rozwój mikroorganizmów na tekstyliach z włókien naturalnych po dezynfekcji metodą radiacyjną“, Ochrona przed korozją nr 9s/A/, 136-141 (2012)
  • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego, stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych, na wybrane włókna naturalne“, Notes Konserwatorski nr 13, 71-88 (2010)
  • Machnowski Waldemar, Marcinkowska M., Potocka A., Wrzosek Henryk, „Badania nad wytworzeniem nowego materiału do konserwacji zabytkowych tkanin jedwabnych“, Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, Tom IV, 235-265 (2007)
  • Potocka A., Marcinkowska M., Machnowski Waldemar, Wrzosek Henryk, „Materiał konserwatorski z udziałem modyfikowanych biochemicznie włókien jedwabiu do konserwacji tkanin zabytkowych“, Ochrona przed korozją nr 9s/A, 136-139 (2006)  
  • Machnowski Waldemar, Lipp-Symonowicz Barbara, Wrzosek Henryk, Kowalska Stanisława, „Modyfikacja budowy i właściwości włókien i tekstyliów w wyniku obróbki biochemicznej“, Ochrona przed korozją nr 9s/A, 35-38 (2006)  

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu międzynarodowym:

  • Wrzosek Henryk, Machnowski Waldemar, „Microscopic methods as an effective way to identification of fibers constituted the historical textiles“, International Conference of Biodeterioration & Protection of Cultural Heritage, Lodz, September 8-9, 2016. Abstract Book; ISBN 978-83-63929-05-3

Referaty i postery na konferencjach o zasięgu krajowym:

  • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Wybrane metody instrumentalne przydatne w ocenie stanu zachowania oraz ochronie tekstylnych obiektów zabytkowych“, Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, konferencja zorganizowana w ramach obchodów 90. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej, Łódź, listopad 2010 r., Materiały konferencyjne; ISBN 978-83-7283-379-2
  • Machnowski Waldemar, Perkowski J., Wrzosek Henryk, „Badania wpływu promieniowania jonizującego stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych na wybrane włókna naturalne“, V Konferencja Naukowa - Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych, Łódź, 7-9 września 2009 r., Materiały Konferencyjne; ISBN 978-83-927962-4-6

Patenty:

Inne:

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl