logo PŁ
logo wydziału

Mobility Week

26 listopada (czwartek) ważna data do zapamiętania!!! W tym dniu 2 istotne dla studentów naszego Wydziału wydarzenia, które mają pomóc im w wyjazdach zagranicznych. O tym, że warto świadczą przykłady tych, którzy już z tych możliwości skorzystali
http://www.towaroznawstwo.p.lodz.pl/staze_i_praktyki_relacj…
Szczegóły poniżej:

W dniu 26.11 w godz 9-10.30 w sali 155 na I piętrze w Katedrze K-48 odbędą się warsztaty pod hasłem "Daj się porwać Erasmusowi na studia i praktyki". W czasie warsztatów studenci poznają różnice związane z aplikacją, przebiegiem i rozliczeniem pobytu na studiach praktykach Erasmus+. Dowiedzą się również, jak doświadczenie międzynarodowe wpływa na możliwość pozyskania stażu i zatrudnienia. Warsztaty są przeznaczone dla chętnych studentów.

Natomiast o godz. 12-14 w Audytorium W-34 odbędzie się spotkanie wydziałowe (WTiMT) dotyczące mobilności studentów, w ramach corocznych obchodów MOBILITY WEEK.
Wykładowcy, którzy mają w tych godzinach zajęcia ze studentami proszeni są o przyprowadzenie grup na spotkanie.
Podczas spotkania zaplanowane zostały m.in. prezentacje Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus- dr Katarzyny Zimnej, dr Zbigniewa Draczyńskiego i dr Aleksandra Korycińskiego, prezentacje studentów, którzy już uczestniczyli w wymianie, prezentacja przedstawiciela Biura Karier itd.


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl