logo PŁ
logo wydziału

WYNIK WYBORU PARTNERA

WYNIK WYBORU

PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+”

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+” z dn. 26.07.2016 r.  w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez  TRICOMED S.A., ul. Świętojańska 5/9 93-493 Łódź. Do dnia sporządzenia protokołu nie wpłynęła żadna inna oferta.

Oferta spełniała wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty  przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Decyzją komisji z dn. 06 września 2016 r. do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+” na Partnera wybrany został TRICOMED S.A., ul. Świętojańska 5/9 93-493 Łódź.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl