logo PŁ
logo wydziału
podmenu

logo Biogratex logo Biomasa

Wsparcia zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków do wsparcia zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Inkubator Innowacyjności+”.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” oferowane jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Łódzkiej oraz w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie obejmujące: 

  • promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości;
  • przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonego projektu, np. analizę potencjału rynkowego, analizę gotowości wdrożeniowej, wycenę praw własności intelektualnej;
  • dofinansowanie ochrony własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji patentowej;
  • realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie technologii do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Nadesłane wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym przez koordynatorów projektu. Oceny merytorycznej wniosków dokona Rada Inwestycyjna projektu.

Termin trzeciego naboru wniosków upływa 13 lutego 2018 roku

Regulamin i niezbędne formularze są dostępne na stronie www.p.lodz.pl/pl/inkubator-innowacyjnosci-regulamin-uczestnictwa.

Zapraszamy do udziału w projekcie,

dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka
Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii
Sekcja Transferu Technologii
Politechniki Łódzkiej


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl