logo PŁ
logo wydziału

Program "Dobry Pomysł" - wsparcie w weryfikacji biznesowej projektów

Grupa INVESTIN realizuje w konsorcjum z PFR, Centrum Innowacji FIRE oraz Fundacją Zaawansowanych Technologii program pt.: „Dobry Pomysł". Dzięki udziałowi w tym programie, twórcy innowacyjnych projektów mogą uzyskać profesjonalne wsparcie w jego weryfikacji biznesowej.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym do momentu zebrania 350 Pomysłów, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną. Pomysły te zostaną ocenione przez komisje złożone z ekspertów branżowych oraz analityków biznesowych. Następnie 120 Pomysłów przejdzie do kolejnego etapu oceny - panelu ekspertów. Spośród nich komisje wybiorą 35 najlepszych. Finaliści otrzymają wsparcie polegające na opracowaniu kompleksowych dokumentów analitycznych, w tym biznesplanu.

Informacje na temat programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://dobrypomysl.pfr.pl/


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl