logo PŁ
logo wydziału
1 / 3
Materiałoznawstwo
2 / 3
Towaroznawstwo
3 / 3
Innowacje produktowe

nawigatorStrona główna > Projekty > Aktualnie realizowane >

Aktualnie realizowane

Projekty realizowane w I-42  (K-48)

POIR.04.01.04-00-0023/17. „Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach” akr.: BioPac. (13.12.2019-14.12.2022).

KONSORCJUM:

Lider: dr inż. Konrad Sulak (IBWCh sieć Lukasiewicza)

Konsorcjant Politechnika Łódzka: prof. Izabella Krucińska

KB Folie Polska Sp. z o.o.,

KRAUS FOLIE Sp.J.

POIR.04.01.02-00-0028/17-00 "Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania". akr.: STEP (01.01.2018-31.12.2020).

prof. Izabella Krucińska - kierownik proj. z ramienia PŁ         

dr hab. Marcin Struszczyk - kierownik projektu

KONSORCJUM:       
Lider: Moratex                        

Konsorcjant 1: P.Ł                 

Konsorcjant 2: Lubawa              

Konsorcjant 3: Miranda

PBS3/A5/55/2015. „Opracowanie technologii wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów do ochrony człowieka w warunkach szczególnie uciążliwej pracy”. akr.: TechKom
(01.07.2015 - 30.06.2018).

KONSORCJUM:                            

lider: Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB - Warszawa                                       

Politechnika Łódzka, K-48  - prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

MASKPOL S.A. w Konieczkach

POIG.04.01.02-00-0004/17.  „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” akr.: OPAT-PEP.
(01.01.2018 – 31.12.2020).

prof. Beata Kolesińska - kierownik projektu, prof. Izabella Krucińska - komitet sterujący

KONSORCJUM:
Lider: PŁ
Konsorcjant: TRICOMED,
Konsorcjant: Bella Sp. z o. o.
Konsorcjant: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

RPLD.01.01.00-10-0002/17 „Innowacyjne włókiennictwo 2020+”

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji,
(01.02.2018-31.07.2020).

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, koordynator projektu

KONSORCJUM:
Lider: Politechnika Łódzka,

Konsorcjant: Instytut Technologii Bezpieczeństwa  MORATEX,

Konsorcjant: Centralny Instytut Ochrony Pracy – CIB

Konsorcjant: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Konsorcjant: Instytut Włókiennictwa

TANGO2/339923/NCBR/2017
(Niemowlak). „Opracowanie technologii nowoczesnego ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie w oparciu o układy warstwowe”.  akr.: PROTECTKID
(01.04.2017 - 31.01.2021)

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

Wykonawca: Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej

Współpraca przy realizacji projektu z f-mą Magnetix

UMO-2015/19/N/ST8/02456. „Elektrodepozycja ultracienkich warstw polimerowych, jako nowa metoda modyfikacji biomateriałów na bazie struktur włóknistych”. (18.10.2016 – 31.10.2020).

mgr Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

osoba rozpoczynająca karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

BMBF-IB-RA2014-169. “Responsible Research and Innovation (RRI) in Textile and Education introducing novel pedagogic paradigms and sensitization for sustainable circular economy”. akr.: RESTED, (01.10.2018-30.09.2020).

dr Petra Franitza

dr hab. inż. Dawid Stawski

Uczelnia: STFI. Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) | An-Institut der Technischen Universität Chemnitz

POIG.01.03.01-10-007/08-00, „Biodegradowalne wyroby włókniste”, akr.: BIOGRATEX,
(17.11.2008-31.03.2015)

Lider: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska – koordynator projektu (Politechnika Łódzka, K-48)

Partnerzy współpracujący:

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź.

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Sienkiewicz 112, 90-363 Łódź

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze

Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX – CENARO, ul. Wólczańska 55/59, 90-608 Łódź

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul.L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

POIG.01.01.02-10-123/09, „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych dla środowiska” akr.: "Biomasa", 01.05.2009-31.07.2015

Prof. Andrzej Okruszek – Lider

Konsorcjum Naukowe w składzie:

Politechnika Łódzka:
- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności reprezentowany przez Instytut Biochemii Technicznej oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
- Wydział Chemiczny reprezentowany przez Instytut Technologii Polimerów i Barwników
- Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów reprezentowany przez Katedrę Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej pod kierunkiem prof. Izabelli Krucińskiej

Partnerzy:

- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

- Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

- Główny Instytut Górnictwa

GRAPH-PRINT, GRAF-TECH/NCBR/15/25/2013 – „Wytwarzanie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej”, 2013- 2016

UMO-201/05/B/ST8/00249 Włókna alginianowe modyfikowane nanostrukturami węgla jako prekursor do otrzymywania włóknistych materiałów węglowych dr Grzegorz Szparaga - 7/03/2013 - 06/03/2016

UMO-2012/07/B/ST8/03378U "Biodgradowalne, hybrydowe struktury z kwasu hialuronowego otrzymane metodą elektroprzędzenia zawierające aktywne modyfikatory" dr hab. M. Boguń, prof. PŁ - 21/10/2013 - 20/10/2016

UOM-2014/13/B/ST8/01195 (AGH) Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro, 10.04.2015 - 31.12.2015 (09.04.2018)
Lider projektu -  prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz (AGH),
Partner w projekcie - prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska (PŁ).

Fundusz Wyszehradzki: 31410066 "Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model"dr Małgorzata Koszewska 2014/09/01 - 2016/09/30

 

 

 

    Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
    ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl