logo PŁ
logo wydziału

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w dn. 19 października 2018 r., został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii „Uczelnia przyszłości”. Nagrodę przyznano za realizację projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+”, którego koordynatorem jest Pani Profesor Izabella Krucińska.

Nagrodę, która jest przyznawana za działania ukierunkowane na przyszłość, charakteryzujące się innowacyjnością oraz będące najlepszym przykładem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju odebrała Pani Profesor Izabella Krucińska, w trakcie uroczystej gali podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w dniu 19 października 2018r w Uniejowie.

Projekt „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+”, którego liderem jest Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej jest finansowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Konsorcjantów.

Politechnika Łódzka jest Liderem projektu, a za razem jego beneficjentem. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą najważniejsze jednostki badawcze sektora włókienniczego w Łodzi:

1. Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

2. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych,

3. Instytut Włókiennictwa,

4. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

5. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex".

Projekt zakłada zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych i technologicznych, które rozbudują infrastrukturę Konsorcjantów, umożliwiając w ten sposób prowadzenie badań dla przedsiębiorców na nowoczesnym sprzęcie w laboratoriach akredytowanych tych jednostek oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, transfer wiedzy i wdrażanie innowacji na rzecz przedsiębiorstw. Ponadto zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone prace modernizacyjne w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

 


Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl