logo PŁ
logo wydziału
1 / 3
Materiałoznawstwo
2 / 3
Towaroznawstwo
3 / 3
Innowacje produktowe

nawigatorStrona główna > Projekty > Zakończone >

Zakończone

 • BIOGRATEX -KLUCZOWY POIG - POIG.01.03.01-10-007/08-00, „Biodegradowalne wyroby włókniste” , 17.11.2008-31.10.2013
 • BIOMASA POIG - POIG.01.01.02-10-123/09, „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych dla środowiska” ,01.05.2009-31.12.2013
 • PROJEKT FORESIGHT  Nowoczesne technologie dla włókiennictwa szansa dla Polski” PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
 • CLO-2IN-TEX POIG - POIG. 02.01.00-10-195/09-00 “Rozwój infrastruktury badawczej innowacyjnych technik i technologii przemysłu tekstylno-odzieżowego”, 01.09.2009-31.10.2011
 • PROETEX - NMP2-CT-2006-026987Protective and monitoring textiles for the human body / E-tekstylia ochronne – systemy zbudowane z mikro i nanostruktur włókienniczych do zastosowań w warunkach katastrof, 01/02/2006-31/01/2010
  Zapraszamy do obejrzenia filmu http://www.k48.p.lodz.pl/pl153,proetex.html 
 • DIGITEX - NMP2-CT-2006-026740  „Digital programmed jetting of fluids for multifunctional protective textiles” / „Szybki cyfrowy proces osadzania nietoksycznych cieczy na podłożach włókienniczych do zastosowania w ochronnych tekstyliach wielofunkcyjnych”, 01/05/2006-30/04/2010
 • LIDWINE - NMP2-CT-2006-026741   „Multifunctionalized medical textiles for wound (e.g. decubitus) prevention and simulation of wound healing” / „Wielofunkcyjne tekstylia zapobiegające powstawaniu ran i wspomagające ich leczenie”, 01/09/2006-31/08/2010
 • INTELTEX - NMP2-CT-2006-026626  „Inteligent multi-reactive textiles integrating nano-filler based on CPC-fibres” / „Inteligentne wielofunkcyjne tekstylia oparte na kompozytowych włóknach o właściwościach elektroprzędzących CPC”, 01/09/2006-31/08/2010
 • MODSIMTEX - NMP 2-SL-2008-214181 „Rozwój szybkiej konfiguracji systemu dla maszynowej produkcji włókienniczej opartego na symulacji fizycznej zachowania się wytypowanych włókienniczych struktur” , 01/11/2008-30/04/2012
  Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
  ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl