logo PŁ
logo wydziału

Filter Service

Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej w współpracy z firmą Filter Service sp. z.o.o realizowała było kilka projektów ostatni to "„Nowa generacja materiałów filtracyjnych z udziałem nanowłókien i modyfikatorów", którego koordynatorem było Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX Projekt pozwolił opracować bioaktywne włókniny filtracyjne oraz półmaski filtrujące i filtry będące ochronami układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi. Dotychczas tego typu układy filtracyjne nie były produkowane w kraju i w Europie. {{21}} Produkowane z nowych materiałów półmaski i filtry spełniają jednocześnie wymagania dwóch dyrektyw: 89/686/EWG oraz 98/8/WE Efektem programu są już certyfikowane i wprowadzane do sprzedaży filtry BIO E 953 P3 R, które po zespoleniu z półmaską EURMASK ETNA służą do ochrony układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi do 50 x NDS oraz zagrożeniami biologicznymi o średnicy powyżej 0,3 µm.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl