logo PŁ
logo wydziału

Z zakresu metrologii włókienniczej

Oferujemy Państwu nastepujący zakres usług badawczych:

  • Wyznaczenie podstawowych parametrów włókien, liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych zgodnie z normami EN, ISO, PN-EN oraz PN.
  • Badania właściwości mechanicznych tekstyliów - maszyna wytrzymałościowa Instron z oprogramowaniem komputerowym serii IX do badań jednokierunkowych (rozciąganie, ściskanie, zginanie) i serii XII do badań cyklicznych.
  • Ocena właściwości morfologicznych tekstyliów za pomocą komputerowego analizatora obrazu.
  • Wyznaczanie odporności na światło sztucznewarunki klimatyczne wyrobów włókienniczych za pomocą przyrządu Xenotest.
  • Ocena termoizolacyjnych i dyfuzyjnych właściwości sorpcyjnych tekstyliów za pomocą przyrządów: Alambeta, Permetest i Sorpcjometr. Model Skóry
  • Badania trwałości tekstyliów za pomocą specjalnie opracowanego i zbudowanego stanowiska pomiarowego DURAMETR.
  • Kompleksowe opracowania statystyczne danych eksperymentalnych, przy użyciu programów komputerowych: Statistica i NCSS.
  • Przewidywanie właściwości przędz w oparciu o parametry włókien i parametry technologiczne przy użyciu programu Euroyarn.

    Katedra dysponuje pomieszczeniami wyposażonymi w urządzenia klimatyzacyjne umożliwiające otrzymanie zróżnicowanych warunków klimatycznych - temperatura 18 - 30oC i wilgotność powietrza - 30-90%.
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl