logo PŁ
logo wydziału

Z zakresu włóknin

Nasza Katedra realizuje zadania i zlecenia w zakresie:

1. Opracowania nowych technologii włókninowych

Efektem pracy kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej Katedry jest opracowanie technologii wytwarzania, a następnie wdrożenia do produkcji ELEKTRETOWYCH WŁÓKNIN IGŁOWANYCH. Wyrób ten został nagrodzony złotym medalem na Światowej Wystawie w Brukseli. Materiały elektretowe są laureatem XII edycji konkursu "Teraz Polska"
Katedra współuczestniczy w pracach nad opracowaniem technologii wytwarzania węglowych włóknin aktywnych, przewidzianych do różnych zastosowań Współpracujemy w pracach związanych z wytworzeniem bioaktywnych wyrobów medycznych z chityny.

Katedra nasza posiada laboratoryjny zestaw maszyn umożliwiających pracę na małych próbkach:

 • formierkę aerodynamiczną K-12
 • ciąg ASSELIN
 • kalander dwuwałowy
 • prasę odzieżową
 • suszarkę Benza
 • prasę do kompozytów
 • aparat długorunowy
 • napawarkę
 • urządzenie do nanoszenia proszków termoplastycznych

2. Badania właściwości włóknin

Katedra jest wyposażona w aparaturę podstawową i specjalistyczno - pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie oceny następujących właściwości włóknin:

 • struktury runa (analizator obrazu) i włóknin
 • właściwości wytrzymałościowych i sprężystych
 • właściwości relaksacyjnych
 • gęstości pozornej włóknin (masy powierzchniowej i grubości)
 • higroskopijności
 • ciepłochronności
 • ocenę starzenia materiałów przy użyciu Xenotestu

3. Ekspertyz rzeczoznawczych w zakresie technik włókninowych

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl