logo PŁ
logo wydziału

Z zakresu kompozytów

1. Wytwarzanie kompozytów termoplastycznych na bazie wyrobów włókienniczych. W Katedrze znajduje się kompleksowo wyposażone stanowisko badawcze składające się z:

  • prasy hydraulicznej z wodnym układem chłodzącym, zaopatrzonej dodatkowo w system doprowadzający azot. Parametry prasy: * forma do otrzymywania kompozytów o wymiarach 250x250mm * maksymalne ciśnienie hydrauliczne 23,5 MPa * zakres temperatury na płycie górnej i dolnej od 0°C do 600°C (trzy czujniki temperatury zainstalowane w obu płytach); * wyświetlanie czasu; * automatyczny oraz ręczny system sterowania
  • suszarki próżniowej
  • podłączenia do gazu obojętnego (azotu).

2. Badanie właściwości mechanicznych kompozytów takich jak:

  • wytrzymałość na rozciąganie wg normy ISO
  • wytrzymałość na ścinanie wg normy PN EN
  • wytrzymałość na zginanie wg normy ISO na zrywarce wytrzymałościowej Instron z oprogramowaniem komputerowym.

3. Badania reologiczne tworzyw termoplastycznych:

  • wyznaczanie lepkości istotnej przy użyciu wiskozymetru kapilarnego
  • wyznaczanie lepkości kinematycznej przy użyciu kubków wypływowych Forda
  • wyznaczanie lepkości dynamicznej przy użyciu reometru kapilarnego połączonego ze zrywarką Instron (zakres temperatury topnienia polimeru 0-350°C).

Katedra posiada doświadczenie w zakresie technologii wytwarzania kompozytów termoplastycznych na bazie płaskich wyrobów włókienniczych z przędz hybrydowych szkło/PA6.

Istniejące zaplecze aparaturowe stwarza możliwość podjęcia badań prowadzących do uzyskania wyrobów kompozytowych o różnorodnym składzie surowcowym, o różnorodnej strukturze oraz o odpowiednich właściwościach mechanicznych czy użytkowych.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl