logo PŁ
logo wydziału

Z zakresu marketingu

Zespół analiz rynku innowacji produktowych:

 

  • Analizy rynków innowacyjnych technologii  i produktów tekstylnych
  • Włączenie rynków tekstylnych do zasad polityki przemysłowej Unii Europejskiej
  • Opracowywanie strategii marketingowych
  • Kreowanie strategii marki dla przedsiębiorstw
  • Zarządzanie własnością przemysłową
  • Przeprowadzanie badań marketingowych
  • Tworzenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
  • Zarządzanie innowacjami pod kątem ich implementowania na rynku tekstylno – odzieżowym
  • Sposoby finansowania przedsiębiorstw, w tym tekstylno – odzieżowych
  • Handel elektroniczny w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstw tekstylno - odzieżowych

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl