logo PŁ
logo wydziału

Izabella Krucińska

Prof. dr inż. Izabella Krucińska

Urodziła się 1953 roku w Łodzi. Studiowała na Wydziale Włókienniczym i w 1978 roku otrzymała dyplom magistra inżyniera. W 1982 roku uzyskała stopień doktora a 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Profesor Tytularny od roku 2003.
W dorobku naukowym posiada ponad 230 publikacji w czasopismach naukowych
i książkach. Członek Centralnej Komisji ds.  Stopni i Tytułów sekcji nauk technicznych. W latach 2002-2008 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów a obecnie jest Prodziekanem ds. Nauki. Jest jednym z założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego, która wspomaga rozwój współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi i przemysłem. Od roku 1999 pełni funkcję Katedry Metrologii Włókienniczej, która obecnie poszerzyła zakres swojej działalności i nosi nazwę Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej. Jest promotorem sześciu doktoratów i wspomagała realizację dwóch prac habilitacyjnych pracowników Katedry.
Zakres zainteresowań naukowych: metrologia włókiennicza (rozwój metod badań jakości tekstyliów) i materiałoznawstwo włókiennicze. Kierownik laboratorium akredytowanego "Lab-tex". W zakresie materiałoznawstwa opracowała szereg technologii związanych z tekstylnymi wyrobami medycznymi, higienicznymi i tekstronicznymi. Ostatnie sześć lat poświęciła badaniom związanym z przetwórstwem włóknistych polimerów biodegradowalnych oraz rozwojem tekstyliów sensorycznych znajdujących zastosowanie w wyrobach tekstronicznych. Jest trzykrotnym laureatem nagrody " Łódzkie Eureka" w tym nagrody tej kapituły za  "Wybitne osiągnięcia w zakresie innowacyjnego włókiennictwa”

   
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl