logo PŁ
logo wydziału

Witold Stanisław Żurek

Prof. dr inż. Witold Stanisław Żurek

Urodził się w 1918 roku w Pojałowicach. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej w latach 1936-1939, a w latach 1945-46 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie w roku 1948 otrzymał dyplom magistra inżyniera. W roku 1956 otrzymał stopień kandydata nauk technicznych na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1964 roku, a w roku 1975 - profesora zwyczajnego. W roku 1990 został wybrany na członka korespondenta Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Od roku 1945 pracuje w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym. W latach 1960-1969 był kierownikiem Zakładu Włóknoznawstwa, a od roku 1981 do 1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa. W latach 1946- 1951 był kierownikiem Zakładu w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi a w latach 1971-1974 samodzielnym pracownikiem nauki w tymże Instytucie. Działalność naukowa dotyczy struktury włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie włókienniczej inżynierii materiałowej, metrologii włókienniczej, kwalitonomii włókien i wyrobów włókienniczych. W tym zakresie opracował sam lub z zespołem współautorów 4 monografie oraz 200 prac badawczo- naukowych opublikowanych i przedstawianych na konferencjach. Na marginesie tych prac powstało ponad 10 patentów dotyczących nowych metod badań. Za działalność społeczną i naukową został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP. W 1988 roku otrzymał Nagrodę Naukową m. Łodzi. W roku 1995 otrzymał tytuł doktora honoris causa na Politechnice Łódzkiej.

   
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl