logo PŁ
logo wydziału

Włodzimierz Więźlak

prof. dr hab. inż.  Włodzimierz Więźlak

Urodził się w 1926 roku w Łodzi. W 1952 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Włókienniczym. W 1960 roku uzyskał stopień kandydata nauk w Moskiewskim Instytucie Przemysłu Lekkiego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1989, zaś stanowisko profesora zwyczajnego z 1995 roku. Pracę w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym rozpoczął w 1950 roku. W latach 1960-1963 organizował Zakład Odzieżownictwa w Katedrze Surowców Włókienniczych i Metrologii. Od 1963 roku kieruje Zakładem, przekształconym następnie w 1969 roku w Katedrę Odzieżownictwa. W latach 1970-1981 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa a od 1981 do 1996 roku był dyrektorem Instytutu. W latach 1969-1971 był prodziekanem a w latach 1979-1981 dziekanem Wydziału Włókienniczego. Jego prace naukowe koncentrują się na: analizie biofizycznych właściwości odzieży, konstrukcji i ocenie niekonwencjonalnych struktur odzieży; badaniu zjawisk fizycznych warunkujących procesy konfekcjonowania, występujące w procesie produkcji wykrojów, maszynach szyjących i stosowanych w obróbce cieplnej. Zajmował się, także zastosowaniem techniki komputerowej w projektowaniu wyrobów i procesów produkcji odzieży. Do ważniejszych osiągnięć należy zaliczyć uzyskanie patentów na budowę grzejników włóknistych oraz opracowanie wzorców odzieży z ich zastosowaniem; opracowanie teoretyczne i instrumentalne oryginalnych metod pomiaru transportu wilgoci przez wielowarstwowe układy tekstylne. Był członkiem kilku rad naukowych. W uznaniu zasług został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP.

   
Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl