logo PŁ
logo wydziału

Materiałoznawstwo, Fizyka Włókna i Metrologia Włókiennicza

Obszar tematyczny

Materiałoznawstwo, Fizyka Włókna i  Metrologia Włókiennicza obejmuje metody i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz statystyczną analizę danych służące do kompleksowej oceny technologicznej i jakościowej  poszczególnych cech surowców, półproduktów i produktów włókienniczych.

Zajmuje się także strukturą i modelowaniem przędz oraz płaskich wyrobów włókienniczych

Perspektywy i kierunki rozwoju

W dobie tak przebogatych asortymentów tekstyliów powszechnego i technicznego zastosowania wiedza o ich właściwościach jest niezbędna technologom, handlowcom i konsumentom.

Znajduje także zastosowanie przy wprowadzeniu i funkcjonowaniu systemów jakości w przedsiębiorstwach, laboratoriach badawczych i usługach w oparciu o serie norm ISO 9000 i EN 45000 z uwagi na wynikający z nich wymóg badania, oceny i weryfikacji jakości produktu na każdym etapie jego powstawania.

Nasi studenci mają do dyspozycji laboratoria badawcze wyposażone w niezbędną i najnowocześniejszą aparaturę kontrolno-pomiarową m.in.: zobacz pełną ofertę laboratoriów

  • maszynę wytrzymałościową sterowaną komputerowo firmy Instron z dwoma programami umożliwiającymi każdy rodzaj badań wytrzymałościowych,
  • analizator obrazów wraz z oprogramowaniem,
  • porozymetry,
  • urządzenia do oceny właściwości powierzchniowych, filtracyjnych,
  • mikroskopię skaningową,
  • systemy do oceny właściwości biofizycznych i sensorycznych.

Aparatura jest umieszczona w pomieszczeniach ze sterowanymi warunkami klimatycznymi.

Zatrudnienie

Absolwenci naszych specjalności znajdują zatrudnienie w ośrodkach naukowych i laboratoriach, działach kontroli jakościmarketingu przedsiębiorstwach i hurtowniach, a także w takich instytucjach jak urzędy celne czy Państwowa Inspekcja Handlowa.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl