logo PŁ
logo wydziału

Budowa i Technologia Włóknin

Zakres Tematyczny

Budowa i Technologia Włóknin obejmuje zagadnienia dotyczące modelowania, struktury i technologii wytwarzania, odmiennych od tkanin czy dzianin, wyrobów włókienniczych z zastosowaniem bardzo różnych technik:

  •  igłowania, spun-lace, klejenia,
  •  wykurczania czy bezpośredniego
  •  formowania włóknin ze stopów lub roztworów  metodami spun-bonded, melt- blown, rozdmuchu roztworu polimeru oraz techniką elektroprzędzenia.

Prespektywy i kierunki rozwoju:


Włókniny stanowią obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżę wyrobów włókienniczych, obejmującą:

  •  wyroby higieniczne,
  •  różnego rodzaju wkłady i wyroby ocieplające i meblowe,
  •  filtry do różnych zastosowań
  • kompozyty stosowane w przemysłach samochodowym, okrętowym, lotniczym i kosmicznym, a także specyficzne wyroby medyczne.


Katedra dysponuje parkiem maszynowym do wytwarzania różnego rodzaju włóknin oraz aparaturę pomiarową i własnymi stanowiskami badawczymi do oceny ich właściwości. zobacz: pełną ofertę laboratowium włókninowego

Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej współpracuje z ośrodkami akademickimi i naukowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. W Libercu, Barcelonie, Mariborze oraz realizuje projekty badawcze finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnych Programów Ramowych oraz Funduszy Strukturalnych.
W zakresie technik i technologii włókninowych, w Katedrze rozwijane są zarówno techniki klasyczne, jak i najnowocześniejsze, obejmujące formowanie wyrobów nietkanych bezpośrednio z płynów polimerowych.

Projektowanie wyrobów nietkanych jest prowadzone pod kątem ich zastosowania w produkcji materiałów medycznych, takich jak materiały opatrunkowe, implanty, lub rusztowania do hodowli komórkowych. Kolejną grupą produktów rozwijanych w Katedrze są materiały filtracyjne, takie jak włókniny filtracyjne do filtracji suchej i elementy półmasek przeciwpyłowych

Perspektywy zatrudnienia


Absolwenci tej specjalizacji znajdują zatrudnienie w coraz liczniej powstających firmach włókninowych oraz placówkach badawczych.

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl