logo PŁ
logo wydziału

Towaroznawstwo i Marketing Tekstyliów

Zakres tematyczny

Funkcjonujące w ramach Katedry Centrum Analiz Rynku Innowacji Produktowych pod kierownictwem Prof. Zofii Wysokińskiej prowadzi działalność naukowo-badawczą i dysaktyczną w zakrese towaroznawstwa, analiz rynków oraz marketingu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki marketingu tekstyliów.

Pracownicy Centrum:

Dr Małgorzata Koszewska

 

 

 

Dr Monika Malinowska-Olszowy

Dr inż. Tomasz Czajkowski 

 

 

Zespół specjalizuje się w:


• Analizach rynków innowacyjnych technologii i produktów tekstylnych
• Zagadnieniach włączania rynków tekstylnych do zasad polityki przemysłowej Unii Europejskiej
• Opracowywaniu strategii marketingowych
• Kreowaniu strategii marki dla przedsiębiorstw
• Zarządzaniu własnością przemysłową
• Przeprowadzaniu badań marketingowych, określaniu potrzeb konsumentów
• Tworzeniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
• Zarządzaniu innowacjami pod kątem ich implementowania na rynku tekstylno – odzieżowym
• Sposobach finansowania przedsiębiorstw, w tym tekstylno – odzieżowych
• Handelu elektronicznym w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstw tekstylno - odzieżowych

Perspektywy zatrudnienia

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną ukierunkowaną na kształcenie inżynierów, kierowników produkcji tektylno-odzieżowej dla małych i średnich firm oraz dla firm zagranicznych lokujących zamówienia w Polsce z powodu niższych kosztów pracy, w tym wysoko kwalifikowanej. Celem kształcenia jest opanowanie umiejętności ubiegania się o fundusze strukturalne dla małych i średnich przedsiębiorstw, wchodzenie w sieci kooperacyjnej współpracy z firmami unijnymi oraz kształcenie kreatywności w tym zakresie.

 

Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Lódź, tel. +48 042 631 33 17, fax: +48 042 631 33 18, e-mail: nonwovens@p.lodz.pl